fbpx Mamak Havadis

AĞBABA'DAN İŞSİZLİK SİGORTA FONU RAPORU...

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VELİ AĞBABA HAZIRLADIĞI RAPOR DA "İŞSİZLİK SİGORTA FONUNDA YAĞMA VE TALAN DEVAM ETMEKTE FON İŞVERENİN DERDİNE DERMAN OLMAKTADIR. TÜRKİYE’DE KAYITLI İŞSİZLERİN YÜZDE 80’İNDEN FAZLASI İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAMAKTADIR’’ DEDİ. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA HAZIRLADIĞI RAPOR AŞAĞIDA VE EKTEDİR.

• İŞSİZLİK SİGORTA FONU AMAÇ DIŞI KULLANILMAYA VE YAĞMALANMAYA DEVAM ETMEKTEDİR

• SON 3 YILDAN BUGÜNE İŞKURA’A KAYITLI İŞSİZ SAYISI ARTARKEN İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANANLARIN ORANI ARTMAMAKTADIR

• KAYITLI İŞSİZLERİN ORTALAMA YÜZDE 80’İ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANAMAMAKTADIR

• SON 3 YILDA İŞVERENLERE AKTARILAN TUTAR 20 MİLYAR TL’DEN FAZLADIR

• SADECE GEÇTİĞİMİZ TEMMUZ AYINDA İŞVERENLERE 1,7 MİLYAR TL KAYNAK AKTARILMIŞTIR

• SADECE TEMMUZ AYINDA PATRONLAR İŞSİZLERDEN 700 MİLYON TL DAHA FAZLA ÖDENEK ALMIŞ

• TEMMUZ AYINDA RESMİ VERİLERE GÖRE İŞSİZ KALAN 3 MİLYON 350 BİN VATANDAŞIMIZ NE YAZIK Kİ BU HAKTAN MAHRUM BIRAKILMIŞTIR

• İŞSİZLİK SİGORTA FONU İKTİDARIN ADETA YAĞMA ARACI HALİNE GELMİŞ İŞÇİNİN EMEĞİ GASP EDİLMİŞTİR

Türkiye’nin gündeminde son bir yıldır iki konu bulunmaktadır; Ekonomik kriz ve işsizlik. Ekonomik krizin neticesi olarak artan işsizlik oranları Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmaya her gün bir adım daha yaklaşmaktadır.

İşsiz kalan vatandaşlarımız yeni bir iş bulana kadar geçimini sağlamak için almak zorunda oldukları işsizlik ödeneği ise sürekli olarak yağmalanmakta, fon 2017 yılından itibaren işçinin değil işverenin derdine derman olmaktadır.

2017 yılından itibaren fon işverene destek olarak gitti

İşsizlik Sigorta Fonunda 2019 yılı Temmuz ayı itibariyle biriken tutar 130 Milyar TL’yi aştı. İşsizlik sigorta fonunda oluşan bu devasa miktar amacından çok amaç dışı kullanılmaya ise devam etmektedir.

Özellikle işverenlere teşvik ve destek ad altında verilen miktar oranı ülkemiz de kayıtlı işsiz oranlarını düşündüğümüzde bir hayli fazladır. Yani Fon son yıllarda işsizlere ve işçilere derman olmaktan çok işverenlere derman olmaktadır.

İşverene destek ve teşvik adı altında yapılan ödemeler;

2017 yılı    2.504.121.547 TL                

2018 yılı    10.709.430.426 TL            

2019 YILI ( OCAK-TEMMUZ AYLARI ARASI) 7.092.279.796 TL

İŞKUR’UN kendi açıkladığı verilere göre 2017 yılından 2019 Temmuz ayına kadar geçen süre içerisinde işverene fondan aktarılan kaynak 20 Milyar TL’yi aşmaktadır.

Bu yılın sadece Temmuz ayında işverene verilen destek 1,7 milyar TL iken işsizlik ödeneği olarak ödenen tutar ise 1 milyar TL’dir. Yani sadece temmuz ayında patronlar işsizlerden 700 milyon TL daha fazla ödenek almıştır.

İşsizler fondan yararlanamıyor işçinin emeğini fon gasp etmeye devam ediyor

İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı her geçen yıl artmasına rağmen işsizlik sigorta fonunda işsizlere ödenen tutar fonda biriken oranın küçük bir kısmına denk gelmektedir.

2019 yılı Temmuz ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 39 bin kişi iken fonda yararlananların yani işsizlik ödeneği bağlanan kişi sayısı ise sadece 657 bin kişidir. Yani Temmuz ayında resmi verilere göre işsiz kalan 3 milyon 350 bin vatandaşımız ne yazık ki bu haktan mahrum bırakılmaktadır.

İŞKUR verilerine göre işsizlik oranları;

Aralık 2017 kayıtlı işsiz sayısı     2 Milyon 599 bin 292   

Aralık 2018 kayıtlı işsiz sayısı     3 Milyon 509 bin 603       

Temmuz 2019 kayıtlı işsiz sayısı 4 Milyon 39 bin                   

Aralık 2017 ‘den Temmuz 2019 ‘a kadar geçen sürede İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısında ki artış yaklaşık 1,8 milyon kişidir.

Bu verilere göre Aralık 2017 ‘de kayıtlı işsiz sayısı 2,6 milyona yaklaşmışken işsizlik ödeneği ödenen işsiz sayısı 408 bin kişi yani 2017 yılının son ayında işsizlik ödeneğinden kayıtlı işsizlerin yüzde 80’ine yakını yararlanamadığı görülmektedir.

2018 Aralık ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı ise 3 milyon 5 yüz bin kişi iken işsizlik ödeneğinde bu tarihte yararlanan kişi sayısı ise 577 bin kişi. Yani işsizlik ödeneğinden kayıtlı işsizlerin yüzde 70’inden fazlasının Aralık 2018 itibariyle yararlanamadığı görülmektedir.

2019 Temmuz ayı verilerine göre ise kayıtlı 4 milyon 39 bin işsizin 657 bin kişi işsizlik ödeneğinden yararlanabilmiştir. Yani işsizlerin yüzde 80’inden fazlası işsizlik ödeneğinden yararlanamamıştır.

Fonda biriken toplam gelir;

2017 yılında 116 milyar 720 milyon TL, 2018 yılında 127 milyar 643 milyon TL 2019 yılında şu ana kadar ise 130 milyar TL’dir. Her yıl artarak büyük bir bütçeye dönüşen ve dönüşmeye devam eden fondan işçilerin son üç yılda ortalama yüzde 80’ninin yararlanamamış olmasının tek açıklaması fonun işverenler ve devlet tarafından amaç dışı kullanılması ve açıkça yağmalanmasıdır.

Kriz koşullarında maaşlar işsizlik sigorta fonundan ödenmesi yasal hale getirilmişti.

10 Kasım tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazetede yayımlanan genelgeye göre işçilerin maaşlarının 3 ay ve gerektiğinde daha fazla bir döneme tekabül etmek üzere ‘’işsizlik sigorta fonundan’’ ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca bu süre işverenlerin talebi ile gerekli görüldüğü takdirde 6 aya kadar uzatılabilecektir.

Bu karar ile iktidar kabul etmediği ekonomik krizi bir bakıma kabul etmiş ve yine bu karar ile işverenlere dolaylı bir şekilde destek olmuştu. İşçilerin işsiz kaldıkları dönemlerde kullanması gereken işsizlik sigorta fonu gelirleri bu şekilde işverenlere yine kaynak olarak aktarılmasının önü açılmıştı.

Ayrıca iktidar yetkilileri fonun amaç dışı olarak kullanıldığını fonda biriken paranın bazı kamu bankalarına kaynak olarak aktarıldığını açıklamıştı.

Fon işçilerin birikimidir işçilerin emeği yağmalanamaz

İşsizlik sigorta Fonu gelirlerinin arttırılması ancak ve ancak işçilerin bu haktan kesin olarak yararlanması ile anlamlı olacaktır. Bu durumda işsizlik sigorta fonundan yararlanma koşullarının işçiler lehine iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan;

İşsizlik sigorta fonundan yararlanma hakkı olan son 3 yılda 600 gün sigorta şartının 180’e indirilmesi 

Kıdeme göre farklılaşan faydalanma sürelerinin de uzatılması

İşverenlerin işçilere ödediği ücretlerin işsizlik sigortasından karşılanmaması

Sigorta fonunun yalnızca işsizlere ödenek olarak verilmesi gerekmektedir.

Sigorta fonunun diğer kurumlara ve işverenlere kaynak olarak aktarılmasının önüne geçilmesi gerekmektedir.

Ek alanı