fbpx Mamak Havadis

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Hazırlık Çalıştayları Kapsamında “Erişilebilirlik: Yapılı Çevre” Başlıklı Toplantı Gerçekleştirildi

Engellilerin diğer bireylerle birlikte tüm haklardan yararlanabilmelerini temin etmek açısından devletin topyekûn yaklaşımını ortaya koyan ortak bir yol haritası olacak vizyon belgesi ve eylem planının ilgili tarafların iş birliği ile hazırlanması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen hazırlık çalıştayının altıncısı 24 Haziranda, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum temsilcilerinin de yer aldığı elli katılımcı ile gerçekleştirildi.

Çevrimiçi olarak düzenlenen toplantının açılışını Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Sebiha BAŞARAN yaptı. Başaran açılış konuşmasında, hem kamu hem yerel yönetimler olarak idarenin tüm vatandaşların kamu hizmetlerinden tam ve eksiksiz olarak yararlanmasını sağlaması gerektiğini hatırlattı. Erişilebilirliğin sağlanmasının kamu hizmetlerini daha etkin ve yerinde verebilmek için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Başaran, toplantının da bu adımı sağlama amacı taşıdığını belirtti.

Ar-Ge Dairesi Başkanı Tayyar KUZ yaptığı konuşmada, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın, insan hakları temelinde ve ayrımcılığın engellenmesi tasarımı ile kabul edilmiş bir sözleşme olan Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ışığında hazırlandığını belirtti. Kuz, Eylem Planı’nın ayrı ayrı her sektör için rehber olması ve genelde de her kamu kurumu tarafından sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla oluşturulduğunun altını çizdi.

Daha sonra söz alan Erişilebilirlik Dairesi Başkanı Dr. Deniz ÇAĞLAYAN GÜMÜŞ, ‘Erişilebilirlik Herkes İçindir’ diyerek başladığı konuşmasında; toplantı kapsamında engellilik alanında çok önemli bir yere sahip olan erişilebilirlikle ilgili Genel Müdürlüğümüzce çalışmaları yürütülen vizyon belgesi ve eylem planı hakkında bilgi aktarımında bulundu..

 Erişilebilirlikle ilgili bilgilendirme içerikli, konunun tanımlanması, kurumsal yaklaşımımız ve herkes için öneminin de belirtildiği, Uzman Emine ÖZCAN tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından katılımcıların Eylem Planı’na ait taslak faaliyetleri hakkındaki değerlendirmeleri ve 2020 Erişilebilirlik Yılı kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili görüşleri alınarak toplantı sonlandırıldı.