fbpx Mamak Havadis

ENGELLİLER KONFEDERASYONU'NUN TCDD ZİYARETİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

TCDD GENEL MÜDÜRÜ İLE YAPILAN GÖRÜŞMEMİZ
TCDD Genel Müdürü Sayın Kamuran Yazıcı’nın daveti üzerine engellilerin seyahat sorunlarıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik.
12 Ekim 2020 saat 14.00 de TCDD Genel Müdürlük makamında yapılan toplantıya Türkiye Sakatlar Konfederasyonunu temsilen Başkan Yusuf Çelebi, Genel Sekreter Ayhan Bahçeli ve Genel Mali Sekreter Hasan Bolat katıldılar. 
Engelliler Konfederasyonunu temsilen Başkan Mustafa Özsaygı, Genel Sekreter Ömer Koç ve Ankara İl Engelli Meclis Başkanı Veysi Sayın katıldılar. Ayrıca Kamuda Çalışan Engelliler Dernek başkanı ve TCDD çalışanı Yıldıray Çınar’da toplantı katılımcısı olarak yer aldı. 
TCDD adına Genel Müdür Kamuran Yazıcı ve Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu katıldılar.
Toplantının açılışını yapan Kamuran Yazıcı ‘Engellilerin hızlı trenden ücretsiz yararlanması hakkının pandemi süreci nedeniyle seyahat yasağı kapsamında kesintiye uğradığını, Daha sonra seyahat serbestisiyle birlikte bilim kurulunun önerileri doğrultusunda yüzde elli kapasiteyle çalıştıklarını, önce aynı oranda engellilere düşük kota olarak uyguladıklarını, daha sonraki dönemde engellilerin  Covid-19’a karşı korumasız olabileceği düşünülerek yolculuklarına izin verilmediğini, ücretli olarak bilet alan engellilerin ise herhangi bir sorgulamaya tabi olmadan bilet almış olabileceklerini belirtti.  
TSK Başkanı Yusuf Çelebi engellilere seyahat kısıtlamasının kabul edilebilir olmadığını, konunun külliyeye iletilmesi halinde herkesin sorun yaşayacağını, engellilerin seyahat konusunda bazı istismarlar olabileceğini, bu istismarları hep birlikte engellememiz gerektiğini, İki konfederasyon olarak TCDD yönetimiyle birlikte sorunu çözmeye hazır olduklarını belirtti.
Engelliler Konfederasyonu başkanı olarak söz sırası bana geldiğinde:
‘Engelli bireylerin insan olmaktan ve farklı olmaktan kaynaklı kazanılmış temel hakları vardır. Bu haklar engellilere lütuf olarak bahşedilmiş değildir. Bu kazanımlar uzun yıllar süren toplumsal gelişimin sonunda kazanılmış haklardır. İşte engellilerin seyahat hakları da bu haklarından bir tanesidir. Bu hakların elbette yasal dayanakları vardır. Başta Anayasamız, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 4736 sayılı kanun bu kazanımların temel yasal dayanaklarıdır. Bu hakların tamamen veya kısmen askıya alınması her şeyden önce temel yasaların bir ihlalidir. Bizler burada bu hakları tartışmak yerine varsa aksaklıklar bu aksaklıkları gidermeyi ancak konuşabiliriz. Geçtiğimiz dönemde bazı yanlış uygulamalar olmuş olabilir. Bugün itibariyle engellilerin toplu taşıma araçlarından amasız, fakatsız ücretsiz olarak yararlanmaları için bir uygulama başlatılmalıdır.’
Benim sözlerimden sonra Genel Müdür Yardımcısı Fikret Şinasi Kazancıoğlu söz aldı. Engellilerin ulaşım haklarının engellenmemesi gerektiğini, bunun yasal temel dayanaklarının olduğunu, Mustafa Bey’in söylediklerine katıldığını ancak bazı istismarcı uygulamaları da hep birlikte engellememiz gerektiğini, engelliler hızlı trenlerden ücretsiz bilet alarak trenlere binmediklerini, bununla ilgili TCDD’nin 2019 yılı itibariyle sadece bu sebeple bir milyon TL ye yakın gelir kaybı olduğunu, boş yere bilet alıp kullanmamayı sorumsuzca alışkanlık haline getirenlere karşı bir yaptırım uygulanmalı. İkinci olarak refakatlı yolculuk yapan bazı engelliler ücretsiz refakatçı hakkını istismar etmektedirler. Refakatçı kişiler engellilerle birlikte engellinin gideceği yere kadar gitmelidir. Bunu istismar edenlerinde tespiti halinde gerekli müeyyide uygulanmalıdır.
Her iki konfederasyon başkanı de eğer bir istismar varsa onu mutlaka el birliğiyle engellemek hepimizin görevi olmalıdır görüşünü belirttiler.
Genel Müdür tekrar söze girerek engellilerin pandemi döneminden önce olduğu gibi hızlı trenlerden ücretsiz yararlanacaklarını, bunu sağlayacaklarını, ancak bazı istismarların önlenmesinde konfederasyonlarında bizimle birlikte olmalarını bekliyoruz dedi. Her iki başkanda buna onay verdikten sonra Genel Müdür ‘Bu durumda en kısa süre içinde iki konfederasyon başkanıyla birlikte bakanımız Adil Kara İsmailoğlu mutabakata vardığımız konuları basının karşısında birlikte açıklamalarını öneriyorum’ dedi.
Her iki konfederasyon başkanı da bu öneriyi olumlu bulduğunu söyleyerek toplantı sonlandırıldı.