fbpx Mamak Havadis

Görme Engellilerin Mağduriyeti Giderildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yönetmelik Değişikliğiyle Görme Engellilerin Mağduriyetini Giderdi.

Görme engelli bireylerin bankalarda “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin” yaşadıkları sorun, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla çözüme kavuşturuldu.

10 Şubat 2020 Pazartesi tarihli, 31035  sayılı Resmî Gazete’de “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” başlığı altında  yayınlanan ilgili yönetmelikle, görme engellilerin bir daha sorun yaşamasının önüne geçildi.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlerde Görme engelli bireyleri zor durumda bırakan, 3/10/2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere ilişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan “2) Kâğıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, “Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım.” şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunludur.”  ifadesine “Görme engelli tüketicilerde bu şart aranmaz.”  ibaresi eklendi.