fbpx Mamak Havadis

TTB 59. Olağan Büyük Kongresi'nde seçimleri, Etkin Demokratik TTB Grubu'nun listesi kazandı

26 Eylül 2020 tarihinde başlayan TTB 59. Olağan Büyük Kongresi Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:6 Bilkent adresinde açık alanda yapıldı .

Seçim ise 27 Eylül 2020 tarihinde daha Önce belirtilen adreste Ankara Üniversitesi. Tip Fakültesi Morfoloji Binası Öğrenci Kantininde gerçekleştirildi.

2 gün süren kongredeki seçimlerde, toplam 457 delege oy kullandı.

''Türkiye Hekim Platformu'', ''Hekimlerin Güçbirliği'' ve ''Etkin Demokratik TTB Grubu'' olmak üzere üç ayrı listenin yarıştığı kongrede, Türk Tabipleri Birliği merkez kurulları seçimi yapıldı.

Seçimi, ''Etkin Demokratik TTB Grubu''nun listesi kazandı.

1

Buna göre, TTB Merkez Konseyi üyeliklerine, Feride Aksu Tanık, Özdemir Aktan, Özlem Azap, Eriş Bilaloğlu, Zülfikar Cebe, Hüseyin Demirdizen, Arzu Erbilici, Gülriz Ersöz, Osman Öztürk, Halis Yerlikaya ve Mehmet Zencir getirildi.

Yüksek Onur Kurulu, Aytaç Aras, Berna Arda, Hakan Giritlioğlu, Mehmet Şükrü Güner, Orhan Odabaşı, Sermet Koç, Mehmet Selim Ölçer, Fatih Sürenkök ile Yaşar Ulutaş'tan oluştu.

Denetleme kurulu üyeliklerine ise Taha Karaman, Umut Karasu ve Zafer Tuncer seçildi.
TTB Merkez Konseyi, ilerleyen günlerde görev dağılımı yapacak.

2