fbpx Anksiyetenin etkilerinin psikoterapiyle çözümlenmesi ... | Mamak Havadis

Anksiyetenin etkilerinin psikoterapiyle çözümlenmesi ...

Şu anda etkilerini gördüğümüz küresel olarak kabul gören koronavirüs hastalığının, Psikolojik olarak dünya üzerinde var olan Rutin hayatın eskisi gibi olmaması sebebiyle çeşitli psikolojik sorunlara neden olmuş ve var olan psikolojik sorunlardan olan stresin artmasına etken olmuştur. Stres kişiye fiziksel, psikolojik etkilere sebep olan durum veya olay sebebiyle oluşan bir uyum tepkisidir. Birey sosyal çevreden gelen uyumsuz durumlarla başa çıkabilmek için uğraşımlar sergileyebilmektedir. Kişinin stres yaratan faktörlere tepki ve uyum mekanizmalarının devreye sokulabilmesi için profesyonel destek alınabilir. Grup Psikoterapisi etkili bir yöntemdir.
Grup Psikoterapi 3- 20 kişiden oluşan, uygun şekilde seçilmiş danışanlara uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bazı orta ve geniş grup uygulamaları da olabilir (20’den fazla; 60’tan fazla) olabilmektedir. Konferans ve online terapi için uygunluğu tartışılabilir.
Bu psikoterapi biçimi ile danışanlar kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, tanıma ve kendilerini değiştirme veya geliştirme fırsatı bulurlar. Grup psikoterapisi çoğunlukla haftada bir (45 dakika- 3 saat) uygulanır. 
Grup Psikoterapisinin getirileri;
Gruba özgü tedavi edici etkiler arasında evrensellik (yalnız değilim duygusu), özgecilik (başlarını düşünme), eşduyum becerilerinde artış, umut aşılaması, geçmişi tamir eden duygusal yaşantı, sosyalleşme becerilerinin gelişmesi, sağlıklı özdeşimler kurma, kabul ve hoşgörü geliştirme, gerçeği değerlendirme yetisinde artış, ilişkisel öğrenmeler, farkındalık artışı, içgörü artışı vardır. 
Grup psikoterapisi uygulama alanlarından bazılar;
Anksiyete bozuklukları (Panik bozukluk, yaygın anksiyete bozukluğu, akut ve kronik stres bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, fobiler, sosyal fobi, sınav anksiyetesi, performans anksiyetesi) Korona virüs ile C grubu (normal sayılabilecek) olan bu tür anksiyete bozuklukları artmıştır.  Uzman görüşüme göre performans anksiyetesi pandemi süresinde daha çok etkilenen süreç uzadıkça artan olası danışan gruplarıdır.
Dünyayı etkileyen virüs salgını, ile ilgili Türkiyede yapılan bir çalışmada Türkiye’nin Koronafobi araştırmasına, 6 bin 318 kişinin katıldığını Bu çalışmada Türkiye’de yüzde 70 kaygı çıkmadığı yüzde 50-60 arasında ‘Çok korkuyorum’ diyen kişi çıktığı görülmüştür. Bazı kırılgan kişilik yapılarındaki, sağlık endişesi fazla olan kişilerin bundan daha çok etkilenebilmektedir. 
Tarhana göre; Korona virüs sürecinin uzaması ‘anksiyete pandemisi’ denilen bir kavramın çıkmasına neden olacağıdır. ‘’Anksiyete pandemisi, bir nevi ikinci pandemi olacak ve intiharlar, depresyonlar artacak. İnsanlarda belirli bir zamandan sonra kendisiyle yabancılaşma, duygularıyla yabancılaşma gibi durumlar ortaya çıkmaya başlayacak. Kaygı bozuklukları artarak korku ortaya çıkacak ve güven duygusu azalacak. Güven duygusu azalmaya başladığı zaman ise kişide düşmanlık duygusu artarak, her taraftan bir tehlike, bir tehdit var gibi yaşamaya başlayacaktır. Bunların olmaması için koruyucu ruh sağlığı ile ilgili çalışmalar yapılması, toplumda güven uyandırılması, bilgilerin açık ve şeffaf olması gibi çalışmalar yapılmalıdır” diye yorumlamıştır.
Yaşam değişikliklerine uyum sorunları ve zorlu/kronik hastalıklarla uğraşan hasta yakınlarını sağlık çalışanlarının tükenmişlik yaşaması aynı zaman da yetişkinler ile birlikte çocukları da etkileyebilmektedir. yor. Anksiyete bozuklukları, çocukluk ve ergenlik dönemlerinde görülen en yaygın bozukluklardan birisidir. Çocuklarda yaygınlığının %5-18 arasında; ergenlik döneminde ise, %0,3-12,9 arasında değiştiği bildirilmektedir. Ayrıca çocuklardaki anksiyete bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin etkili olduğu bildirilmektedir. Son yıllarda, ülkemizde de çocuklara yönelik bilişsel davranışçı terapiye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çocuklarda regresyon(yaşından beklenmeyen davranışlar) olması olası olabilmektedir. Bu durum da biz uzmanlara göre; En iyi adımlardan biri, terapistinizle bir online seans planlamak yada birlikte çalışabileceğiniz bir terapist bulmaktır.
                                                                   
Uzman Klinik Psikolog Çiğdem