fbpx AYASOFYA CAMİSİ: | Mamak Havadis

AYASOFYA CAMİSİ:

Geçenlerde Ayasofya Camisi'nin açılması için yazdığım yazım gündem oldu , meğer bu bizim kanayan yaramızın dışında, haçlı ordusunun bize gizli dayatmasıymış. Evet siyasi irade, mahkemeye atıyor mahkeme siyasi iradeye atacak gibi topu. Tam bağımsız bir devletin Seçilmiş iradesinin alacağı bir karar bu, madem cesaretiniz yok açmaya referandum yapın halk karar versin. Kılıç hakkıyla alınmış İstanbul'un ve dedem Fatih Sultan Mehmet Han'ın     bu zamanı görüp,  vakfiyesine söylediği sözler hatırıma geldi;

  "Allah'ın yarattıklarından Allah'a ve O'nun rüyetine iman eden, ahirete ve onun heybetine inanan hiç bir kimse için, sultan olsun melik olsun, vezir olsun bey olsun, şevket ve kudret sahibi biri olsun hâkim veya mütegallib (zâlim ve diktatör) olsun, özellikle zâlim ve diktatör idareciler tarafından tayin olunan, fâsid bir tahakküm ve bâtıl bir nezâret ile vakıflara nâzır ve mütevelli olanlar olsun ve kısaca insanlardan hiçbir kimse için, bu vakıfları eksiltmek, bozmak, değiştirmek, tağyir ve tebdil eylemek, vakfı ihmal edip kendi haline bırakmak ve fonksiyonlarını ortadan kaldırmak asla helal değildir! Kim ki, bozuk teviller, hurafe ve dedikodudan öteye geçmeyen bâtıl gerekçelerle, bu vakfın şartlarından birini değiştirirse veya kanun ve kurallarından birini tağyir ederse; vakfın tebdili ve iptali için gayret gösterirse; vakfın ortadan kalkmasına veya maksadından ve gayesinden başka bir gayeye çevrilmesine kast ederse, vakfın temel hayır müesseselerinden birinin yerine başka bir kurum ikame eylemek (temel müesseselerden birinden taviz vermek) ve vakfın bölümlerinden birine itiraz etmek dilerse veya bu manada yapılacak değişiklik veya itirazlara yardımcı olur yahut yol gösterirse; veya şer'i şerife aykırı olarak vakıfta tasarruf etmeye azm eylerse, mesela şeriata ve vakfiyeye aykırı ferman, berat, tomar veya talik yazarsa veyahut tevliyet hakkı resmi yahut takrir hakkı resmi ve benzeri bir şey talep ederse, kısaca batıl tasarruflardan birini işler yahut bu tür tasarrufları tamamen geçersiz olan yazılı kayıtlara ve defterlere kaydeder ve bu tür haksız işlemlerini yalanlar yumağı olan hesaplarına ilhak ederse, açıkça büyük bir haramı işlemiş olur, günahı gerektiren bir fiili irtikâb eylemiş olur. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların la'neti üzerlerine olsun. "Ebeddiyyen Cehennemde kalsınlar, onların azapları asla hafifletilmesin ve onlara ebeddiyyen merhamet olunmasın. Kim bunları duyup gördükten sonra değiştirirse, vebali ve günahı bunu değiştirenlerin üzerine olsun. Hiç şüphe yok ki, Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir."

Fatih Sultan Mehmet Han'ın söyledikleri çok ağır taşıya bilen varsa taşısın. Ben torunu olarak  taşıyamam .

Peygamber (S.A.V) efendimizin övgüsüne mazhar olmuş dedemin emrindeyim ve onunla gurur duyuyorum. Geçenlerde Almanya'da iş insanı olan ve aktif siyasetle uğraşan çok sevdiğim dostum arkadaşım, Özlem Demirel başkanımla Ayasofya Camisini istişare ettik, çok keyif aldım. Sayın Başkanım Özlem Demirel söyle söyledi; Aydın bey ben Ayasofya Camisi  için dönemin İstanbul Milletvekilleriyle istişare ettim, görüşlerimi bildirdim, onlarda lütfen biz yokken eylem yapın, hatta caminin minaresine çık Polis Tomasının suyu oraya yetişmez diye beni ciddiye almadılar, meğer yüreklerinde korku ile söylemişler. Çok dua ettim ''Yaa Rab Ayasofya Camisi'nin açılmasını bana nasip et, ben açayım dedemin, kılıç hakkıyla aldığı topraklarda Bizans kalıntılarının kökü kurusun, İslam nurunu tamamlasın, Türk'ün gücünü ve cesaretini Dünya görsün istiyorum''  diye dua ettim dedi. Hey koca yürekli kadın, erlik pantolon giymekle, kadınlık etek giymekle olmuyormuş meğer, sen öğrettin bunu  bana, erlik yürekle delikanlılıkla oluyormuş, bu delikanlılık işi cinsiyetle olmuyormuş, yüreğine sağlık Özlem Demirel, Allah'ın izniyle beraber açacağız Ayasofya'yı ve Ayasofya gibi olan dede miraslarını, korkusuzca yüreğimizdeki imanla. Yönetim iradesi, hukuk iradesi haçlılardan korkup açamaz ise, halkın iradesi seccadesini alır 83 milyon Hakka divan durur AYASOFYADA... Hoşça kalın, sizi Rahman ve Rahim olan her şeyin sahibi olan Yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum.

                                                                                                Aydın Benli

                                                                            Siyaset bilimci, Şair ve Yazar