fbpx COVİT-19'DA NE YAPMALIYIZ ? | Mamak Havadis

COVİT-19'DA NE YAPMALIYIZ ?

1

Elimizden geldiğince bu sürecin sağlıklı bir sonuca kavuşması için ekibimizle topyekûn çabalamalıyız.Tüm çaba gösteren değerli  arkadaşlarımıza buradan selam olsun diyorum..Onlarla gurur duyuyoruz..Lütfen aşağıdaki yazımızı okuyun derim.Bakalım tespitlerimiz doğrumu?

3

ÜLKEMİZDEKİ KORONA SÜRECİ VE ÖNERİLERİMİZ

Ülkemizde sürecin en az altı ay sürebileceği öngörülmektedir.
Bu süreçte;
başta Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve konu ile ilgili ÇİN, ALMANYA, ABD ve diğer ülkelerin bilim insanları ile yoğun bir işbirliği yanında günlük bilgi alış verişi sağlanmalıdır.
Ülkemizde  Bilim Kurulunda; Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacılar Birliği ,Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık Sendikalarının temsilcileri ve sağlıkla ilgili sivil toplum örgütleride  temsil edilmelidir.
Bu kurulun alacağı kararlar kesin ve uygulanabilir olmalıdır. Kararlar siyasi organlarda yumuşatılıp sürece yayılmamalıdır.
Bu temel kurallar yanında;
Pandemi hastanesi olarak belirlenen kurumlarda, başta hekim ve sağlık çalışanlarının her türlü, güvenilir sağlık ve çalışma koşulları en üst düzeyde ele alınarak en az sorunla çözülmelidir.
Bilinmelidir ki, sağlık çalışanlarının koşulları ne kadar iyi olursa salgın ile mücadele o kadar başarılı olacaktır.
B-Akla ve bilime uygun olarak; mikrobiyoji ve enfeksiyon hastalıkları,Göğüs Hastalıkları, yoğun bakım ve halk sağlığı uzmanlarından oluşan, sağlık sendikalarının temsilcilerinin de bulunacağı İL PANDEMİ KURULLARI oluşturulmalıdır.Bu kurul "Bilim Kurulunun" aldığı kararların uygulanmasının da aynı zamanda  takipçileri olmalıdırlar.
Elbette pandemi hastaneleri de bu üst kurula göre hareket etmeli ve kendi insiyatiflerini de kullanmalıdırlar.
Bu iki önemli madde sorunun sağlık boyutunu oluşturmaktadır.
Meselenin siyasi ve ekonomik boyutu da çok ama çok önemlidir.
Bunun için;
1- Her televizyon kanalı; halkı eğitmek,  bilgilendirmek ve pandemiden korumak adına bilim kurulunun belirleyeceği koşullarda yayın yapmalıdırlar (Bu çok önemli, gerçek olmayan magazinsel haberlere bilimsel bir sansür uygulamalıdır.).
2-İKTİDAR; zaman kaybetmeden salgına karşı somut, uygulanabilir bir eylem planı geliştirmelidir. Bu eylem planı, temel olarak emekçileri ve geniş halk yığınlarını gözeten ve koruyan bir anlayışla ele alınmalıdır.
3-Salgın hastalıklar ve halk sağlığı kamusal sağlık alanına girer. Bu nedenle tüm sağlık hizmetleri KAMULAŞTIRILMALIDIR.
4-Tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması sağlanmalıdır.
5-Salgının önlenmesi herşeyden önceliklidir.
Bunun için; her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel öncelikler geniş halk yığınlarını gözeten ve kollayan bir anlayışla ele alınmalıdır.
Bu konuda temel tercih 3-5 müteahhit ve burjuva bozuntusu olmamalıdır.
Aksine olağanüstü koşullarda toplumun her kesiminin ama öncelikle çok daha varlıklı kesimlerin büyük fedakarlıklar yapması zorunludur.
Küçük ama kısır anlayışlarla kendinden ve çıkarlarından vazgeçmeyenler kendi geleceklerini de tehlikeye atmış olurlar.
Gün, hiçbir siyasi, ekonomik ve kültürel ayırım yapmadan birlikte hareket etmeyi gerektirmektedir.Savaş topyekündür.
Muhalefet partileri de  "Alternatif bilim kurulları" oluşturarak, soruna gerçekçi ve bilimsel çözümler bulmakta kararlı davranmalıdır.

YORUM VE ÖNERİ:Korona Pandemisi maalesef istesek de istemesek de ülkemizde her yönü ile büyük bir kriz doğurmaktadır. Bu krizden enaz zararla çıkmanın yolu; Akıldan,bilimden yana olan sistemli bir mücadeleyi zaman geçirmeden örgütleyebilmektir. Bunun için sağlık biran önce kamulaştırılmalıdır.

2

Dr.Mustafa Torun(Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

Cafer Keskin(Eğitimci)