fbpx “CUMHURİYET”  SEVGİLİM,  HERŞEYİM | Mamak Havadis

“CUMHURİYET”  SEVGİLİM,  HERŞEYİM

Bugün bana, sana, ona, keyfi olarak, saltanatını sürdürmek için kimse bir şey yapamıyorsa, canımız ve malımız üstünde mutlak söz sahibi değilse, bu, “Cumhuriyet” sayesindedir.

Cumhuriyet, kula kulluğu bitirmiştir. Yaşantımız ve geleceğimiz üstünde tek söz sahibi olmamızı “Cumhuriyet” sağlamıştır. Hakimiyet, kayıtsız şartsız, Cumhuriyet’in özgür vatandaşlarına aittir.

Gerçekten, “Cumhuriyet”in anlamı ve içeriği muhteşemdir... Gerçekten muhteşem…

Gazi Mustafa Kemal’in “Ulusal Bağımsızlık” ideali ile 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkmasıyla, Türk Ulusu için büyük ve kutsal bir süreç başlar.. 23 Nisan 1920 de Büyük Millet Meclisi açılır; “Büyük Taarruz”la 9 Eylül 1922 de düşman denize dökülür, 1 Kasım 1922 de “Saltanat” kaldırılır, 24 Temmuz 1923 de Lozan Barış Antlaşması imzalanır ve 29 Ekim 1923 de “Cumhuriyet” ilan edilir… 20 yüzyılın gördüğü ve yaşadığı en büyük, en anlamlı süreçtir bu…

“Cumhuriyet”in onlarca derin içeriğinden bir bölümünü, satır başları ile tekrar anımsayalım…

—“Cumhuriyet” Anavatan’sa “Saltanat”ın sonudur.

—“Cumhuriyet” kula kul olmaya son vermiştir.”Padişahım çok yaşa” yaşam anlayışının yerine “Cumhur çok yaşa/Halkım çok yaşa” bilincini egemen kılmıştır.

—“Cumhuriyet”le birlikte Yüce Türk Ulusu’nun “Ümmet”liği bitmiş, “Ulus”luğu başlamıştır.

—“Cumhuriyet” kişinin maddi ve manevi dokunulmazlığı demektir, varlığı üstüne kendisinin karar verme hakkı demektir.

—Yönetim şekli olarak “Cumhuriyet”i seçen halkımız, devletini “Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti” ilkeleri ile donatmıştır. Kaldırılması, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

Gazi Mustafa Kemal, “Türkiye Cumhuriyeti”ni en büyük iş, en kutsal başarı sayar.

—29 Ekim 1933 de, Cumhuriyet’in Onuncu Yılında, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk “Onuncu Yıl Nutku”nda şöyle der: “- Yurttaşlarım Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli, Türk kahramanlığı ve Türk kültürü olan, Türkiye Cumhuriyetidir.

Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürütmesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.”

—2 Aralık 1923 de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tercümanı Hakikat Gazetesi’nin başyazarına verdiği demeçte, Cumhuriyet konusunda şunları söyler:

“Cumhuriyetimiz öyle sanıldığı gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için çok kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. Gerektiğinde de kurumlarımızı savunmak için gerekeni yapmaya hazırız. 

“Cumhuriyet” Ulu Önder Atatürk’ün karakteriydi, O’nun yolunu seçen bizlerin karakteri de “Cumhuriyet”tir.

CUMHURİYET  SEVGİLİMİZ. CUMHURİYET HERŞEYİMİZ. 

EN BÜYÜK TÜRK DEVRİMİ KUTLU OLSUN.