fbpx GÜVENLİK | Mamak Havadis

GÜVENLİK

           Değerli okurlar ;  Tarihsel olayları farklı bakış açılarımızla yorumlarız. Kimimiz tarihi sınıf savaşları ile izah ederken, kimi  tarihte kavimler savaşlarını görür. Kimi için üst yapısal ideolojik görünümler olayları değiştirirken,  kimi  jeostratejiyi  baş köşeye koyar. Aslında bu bakışların hepsi  bir noktada buluşabilir. Biri görünümü ,biri özü açıklayabilir. Sonuç hakkında ise fikrimiz ortaktır. Tarih durmaz, hiçbir şey  aynı kalmaz. Hanedanlar değişir,ülkeler el değiştirir ,devletler yıkılır,sistemler değişir durur.

         Tarih bize kaos ve kargaşa dönemlerinin olağanüstü şartlar bir araya gelmediği sürece  kısa sürdüğünü, yıkılanın yerine  yeni  bir sayfanın açıldığını gösterir. Çünkü tarihi nasıl bir süreç ile açıklarsanız açıklayın, son sözü söyleyen güvenlik ihtiyacıdır. İnsanlar   temel ihtiyaçlarının üretimi çocukları , canları ve gelecekleri  hakkında güvende hissetmelidirler. Bu güvenliği sağlayacağını düşündükleri sınıf- sınıflar ittifakı, lider, parti, kendi örgütleri v.s her kimse  ve neyse o iktidarı  kurar,destekler  yönetimine  rıza gösterirler. Tarihte zor hiçbir zaman sadece  çıplak zor olmamıştır.

      Tersi durumda ise  güvenliklerini  sağlayamayan kaossa engel olamayan sistemler hızla yıkılır. Önümüzdeki günler  bazı dışı yaldızlı ,içi çürük uygarlıkların ani ve şiddetli yıkımını göstereceğe benzemektedir. Halkını karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeden koruyamayan, acze düşen,basitbir maskeyi yeterli  miktarda üretemeyen  büyük sanayi  devi Batı uygarlığı için çanlar çalınmaya başlamıştır.

           Oysa ülkemizin de içinde yer alacağı ,bir parçası olduğu paylaşmacı ,kamucu yönetimlere sahip Doğu uygarlığı gerekli güvenceyi verebilmiştir.

          Vatan Partisinin açıkladığı dört güvenlik  programı  yaşadığımız zorlu dönemden , ülkemizi yıkıma uğratmadan ama yenileyerek çıkarmanın anahtarı olacaktır. Birinci güvenlik ,üretimin güvenliği, her şart altında  üretimin sürmesinin teminidir. Salgın günlerinde sağlığın güvenliği ikinici sırada gelir, sağlık hizmetlerinin yeterli, ulaşılabilir seviyede sürmesinin garanti  edilmesidir. Üçüncü sırada güvenliğin güvenliği vardır. Ülkemizin bölünmeye ve  Doğu Akdenizde  haklarımızın gasp edilmesine karşı  mücadelesinin ve   zaferinin  temini  ilkesidir. Dördüncü sırada eğitimin güvenliği ile çocuklarımızın eğitimi ile gelecek güvenimizin sağlanması hedeflenir. Bu programın  alternatifi rantiyenin ,vurguncunun, asalağın  güvenliğidir ki bunun   artık şansı kalmamıştır.Önümüzdeki  dönem  üretim devrimin ile,karma eknomi ile  geleceğe güvenle bakacağımız  dönem olacaktır. Halkımız  dayanışma kültürü, mücadeleci  ve özgüvenli  karakteri ile  kaosa değil güzel günlere hazırlanmaktadır.