fbpx İŞÇİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESİH HAKKI DURUMLARININ HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ | Mamak Havadis

İŞÇİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESİH HAKKI DURUMLARININ HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Merhabalar değerli okurlar öncelikle gelen olumlu geri dönüşleriniz için her yazımda olduğu gibi yine şükranlarımı sunarım Bugün ki yazımızda “İşçinin haklı sebeple derhal fesih hakkını” ve bu hakka bağlı olarak gelişen tüm süreci hukuki olarak kişisel görüşlerimiz çerçevesinde değerlendireceğiz. Günümüzde çalışma hayatında ekonomik koşullar vs. nedeniyle yoğun bir artış olmuştur. TÜİK verilerine göre İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin kişi olmuştur. Yoğun çalışma hayatının getirisi olarak 4857 sayılı İş Kanunu İşçiye ve işverene haklı fesih hakkı tanımıştır. 

Artan ve yoğunlaşan çalışma hayatına binaen bu yazımızda başlıkta bahsettiğimiz üzere İşçinin Haklı sebeple derhal fesih hallerine bakacağız; İşçinin haklı sebeple derhal fesih hakkı Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir demek suretiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24.maddesi ile düzenlenmiştir. Söz konusu madde hükümlerine bakacak olursak; I. Sağlık sebepler; II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri; III. Zorlayıcı sebepler başlığı altında sıralanmıştır...
I. Sağlık sebepleri: Başlığı altında 4857 sayılı İş Kanunu’nu inceleyecek olursak;
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa. 
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa, işçi açısından derhal fesih söz konusudur.
II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri: Başlığı altında 4857 sayılı İş Kanunu’nu inceleyecek olursak;
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa. 
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
 c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa. 
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa. 
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse, 
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa İşçi açısından derhal fesih söz konusudur. Ayrıca belirtmekte fayda gördüğüm bir nokta ise, İşçi sözleşmeyi ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dolayısıyla feshetme niyetindeyse bu vakit, fiilin öğrenilmesinden itibaren altı gün ve her hâlükârda olayın icrasından itibaren bir yıllık süre ile bağlıdır.

III. Zorlayıcı sebepler: Başlığı altında 4857 sayılı İş Kanunu’nu inceleyecek olursak;
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa İşçi açısından derhal fesih söz konusudur. Bu gibi hallerin varlığı halinde işçi, bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini derhal feshetme hakkına sahiptir. Bu başlıkta kanun koyucu herhangi bir süre koşuluna yer vermemiştir. Haklı nedenle derhal fesihte, ihbar tazminatı söz konusu değildir, ayrıca feshin haklı bir sebebi tespit olunmuşsa ihbara ilişkin sürelerde beklenmez Son olarak iş akdini haklı nedenle fesheden işçi kıdem tazminatına hak kazanır. 
Bu yazımızda İşçinin haklı sebeple derhal fesih hakkını ve bu hakka bağlı olarak tüm süreci İş Kanunu çerçevesinde kişisel bakış açımız ile değerlendirdik bir sonraki yazımızda İşverenin Haklı fesih hallerine değineceğiz yine bir söz ile yazımı noktalıyorum Adalet herkese hakkını vermektir. (Justinian) Herkese sağlıklı günler dilerim.   

Av. Ali Birdal KAHRAMAN