fbpx Psikolojik Bozukluğa Mal Edilen Güzellik | Mamak Havadis

Psikolojik Bozukluğa Mal Edilen Güzellik

Bugün idealize edilen güzellik algısını anlayabilmek adına geçmiş tarihte güzellik algısının hangi yollardan ilerlelediğini, sosyo-iktisadi ve kültürel yapılarını ve gelişim aşamalarını öğrenmek gerekir. Farklılaşan kültürle beraber güzel olana yöneltilmiş olan algının da çokça farklılığa uğradığı kesindir. Çağdaş yaşamla beraber farklılaşan algılar bireylerin kendi güzel olma düşünce şeklini ortaya çıkarmıştır ve güzelliğin sergilenmesi ön safhaya çıkmıştır. Güzel olma düşüncesi bir yandan normalleşirken düşünce ile bir taraftan da idealize edilebilen durumundan farklı bulunduğu için bakım, kozmetik, estetik müdahale ve diyet gibi yöntemlerle şekil verilmesi gerekli olan toplumsal bir durum vaziyeti almıştır. Çağımız toplumların da bir yandan ideal güzellik algısı övülürken, bir diğer taraftan ise kişisellik adına atılmakta ve toplumun kabul ettiği alışılmış güzellik konumuna oturtulmaktadır.
Günümüzde kadın için idealize edilen güzel beden, fazla yağı olmayan, ince ve sıkı olmasıdır. Bu görüş ne genç kadın bireye ne de yaşlı kadın bireye ait bir tiplemedir. Öyle ki olgunlaşmamış gencin gençliğini koruduğu yaşlı bir kadın vücududur. Günümüzde ki bu algılayış sebepleri sorulduğunda televizyon bilhassa toplumsal yapıyı bir nevi aynası olan toplumun sahte gerçeği sosyal medyanın ideal olan güzellik bedenin zayıf olması düşüncesini halka ne yazık ki empoze etmektedir. 
Kişinin kendi bedenine yönelik algıları ve inanışları olumlu yönde olduğunda bireyin kendine saygılı ve güvenli olduğu; olumsuz yönde değerlendirmelere sahip kişilerin ise değersiz ve güvensiz hissettikleri görülmüştür. Her kişinin kendi normları ve standartları vardır ve bunlar hemen hemen her gün değişebilir. Eğer standart gerçekçi değilse, mutsuzluk, hatta depresyon durumu görülmektedir. Birçok durumda bu gibi standartları kendimiz seçmeyiz, çünkü toplum ve arkadaşlarımız daha evrensel bir güzellik ideali saptayabilirler. Netice itibariyle hatalı veya çarpıtılmış güzellik algısına sahip bireylerin sıklıkla çaptırılmış inançlarla öz saygı düşüklüğünden özgüven eksikliğine daha birçok çaptırılmış düşünceye mal olmaktadır. Kendi öz değerimizin bütünü olan toplumun görülerine göre uyumsuzluk değersizliğe sebep olan psikolojik birçok sorun yaratabilmektedir.

Uzm. Klinik. Psk. Çiğdem Dayan