fbpx RESMİ VE ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARINA BAKIŞ | Mamak Havadis

RESMİ VE ÖZEL EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇLARINA BAKIŞ

Merhabalar değerli okurlar kaleme aldığım birçok yazım üzerine sizlerden gelen olumlu geri dönüşler neticesinde siz kıymetli okurlara öncelikle teşekkür etmek istiyorum bu değerlendirmeler sonucunda yazılarımda anlatacağım konuları bu doğrultuda belirlemeye çalışıyorum yani konulara sizler karar veriyorsunuz yine bugün ki yazımızda sizlerden talep gelen Resmi ve Özel belgede sahtecilik, suçlarını kişisel görüşlerim eşliğinde değerlendireceğim.

Belge sözlük anlamı olarak, Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman demektir Özel belge dediğimiz kişiler arasındaki ilişkilerde kullanılan herkes tarafından düzenlenebilen   belgelerdir. Yazılı, okunabilir ve hukuki bir değere sahip özel bir belgenin sahte olarak düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kullanılmasıyla ortaya çıkan suç tipi ise Türk Ceza Kanunumuzca ”özel belgede sahtecilik” suçudur .Bu suçun oluşmasında birden çok seçimlik hareket söz konusudur Söz konusu seçimlik hareketler  kısaca ; Özel bir belgenin sahte olarak düzenlenip kullanılması, Sahte olduğunu bilerek bunun bilinmesine rağmen özel belge kullanma, Gerçek bir özel belgenin başkalarını “aldatacak” şekilde değiştirilerek kullanılması ve belgenin hayali olarak oluşturulup kullanılması bu hareketleri oluşturmaktadır. Günümüzde söz konusu hareketlerle suç işlenmesi maalesef çokça karşımıza çıkan durumlardandır. Gördüğümüz üzere hızla büyüyen ekonomik kuruluşlar, esnaflar arası toptancılar, ticari ilişkilere dayanan evraklar, anlaşmalar vb. karşılığında birçok sözleşme ve buna benzer birçok yazılı metinler kaleme alınmaktadır. Bu durumlar karşılığında bazı kişilerin kendi menfaatine dayanarak belge düzenleme, imza taklit etme, düzenlenmiş belgede oynama gibi birçok husus ile karşılaşmaktayız bu konuda Türk Ceza Kanunu 207 ve devamı maddelerinde kanun koyucu suçun unsurlarını ve sorumlu oldukları cezayı açıklamıştır Türk Ceza Kanunumuza baktığımızda Özel Evrakta Sahtecilik suçunun dava zamanaşımı süresi sekiz yıl olduğundan suçtan zarar görenler bu süre içinde savcılık soruşturması ile dava açma hakkına sahiptir. Özel belgede sahtecilik suçunun cezası ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Kanun maddesinde belirlenen ceza tüm seçimlik hareketler için aynıdır.

Resmi belgede bu duruma baktığımız da Resmi belgeyi düzenleme yetkisi, kendisine görevi çerçevesinde yetki verilen kamu görevlisine aittir. Resmi belgede sahtecilik suçu dediğimiz suç tipi ise Kamu güvenine karşı suçlar arasında Türk Ceza Kanunumuz 204. maddede düzenlenmiştir iki suç tipi arasındaki en önemli fark “sahtecilik konusu evrakın gerçeğinin yetkili resmi görevli tarafından düzenlenebilen belgelerden olmasıdır.” Yani suçun işlendiği belgenin resmi bir belge olması şartı aranmaktadır burada da birden fazla seçimlik hareket söz konusudur. Söz konusu seçimlik hareketler kısaca; Sahte olarak resmi belge üretilmesi veya mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı düzenlenmesi, Gerçek bir resmi belgenin başkalarını “aldatacak “şekilde değiştirilmesi, Sahte resmi belgenin kullanılması da seçimlik hareketlerinden birkaçıdır.  Özel evrakta sahtecilik de olduğu gibi resmi evrakta sahtecilik suçunda da dava zaman aşımı süreleri aynıdır yani dava zamanaşımı süresi sekiz yıldır Resmi belgede sahtecilik suçunun cezası ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasıdır. Kanunumuzca Suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.  Sahtecilik suçları Türk Ceza Kanunu'nun "Kamu Güvenine Karşı Suçlar" bölümünde düzenlenmiştir. Buradan yola çıkarak diğer önemli değinmemiz gereken husus da imza taklit etmek suretiyle evrakta sahtecilik suçudur, başkasının imzasını taklit etme noktasında Yargıtay kararlarından yararlandığımızda suçun işlenişi belgenin düzenlenişi nerelerde kullanıldığı, ne kadar süre geçerli kaldığı gibi hususlar önem teşkil etmektedir çünkü bu tür suçların özel veya resmi belgede sahtecilik suçlarından hangi kategoride olacağına yetkili mercii kanaatleri eşliğinde karar verilir. Bu nedenle şikayet hakkına dava zamanaşımı süresi içinde sahip olunsa da kamunun tespit ve takdir ettiği noktada re ’sen soruşturma hakkı her zaman mahsuptur. Bugünkü yazımızda kısaca” Resmi ve Özel evrakta sahtecilik” suçlarına kişisel bakış açımız ile değindik Herkese sağlıklı günler dilerim Adalet bir kutup yıldızı gibi yerinde durur. Geri kalan her şey onun etrafında döner. Konfüçyüs

Av. Ali Birdal KAHRAMAN