fbpx SERMAYEYE YOLLAR TEMİZLENİYOR | Mamak Havadis

SERMAYEYE YOLLAR TEMİZLENİYOR

1

SERMAYEYE YOLLAR TEMİZLENİYOR

 Ekoloji Birliği;
“Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” sermayeye yol temizliğidir; GERİ ÇEKİLMELİDİR diyerek bu gün basına ve kamuoyuna bir açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada,Ekoloji Birliği;
Meclise sunulan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifi, doğa ve yaşam alanlarını yer altı, yer üstü demeden sermaye gruplarının talan ve yağma etmesine yönelik bir yol temizliği olarak değerlendiriyoruz. İktidar, halkın talepleri yerine kapitalistlerin çıkarlarına göre hareket ediyor. Yıllardır maden ve enerji yasaları değiştirildi, sermaye gruplarını ve iktidarı hala memnun etmiyor. Halkın mücadelesi sonucu ortaya çıkan engelleri de kapsayan yeni düzenleme ile maden ve enerji şirketlerine dikensiz gül bahçesi sunuluyor. Bu kabul etmiyoruz; talan ve yağma teklifinin geri çekilmesini istiyoruz.
 
Ekoloji Birliği olarak Meclis’te yapılan görüşmelere katılmak istedik ancak sermaye gruplarının temsilcilerinin katıldığı görüşmelerde çağrılı olanların konuşmaları da engellendi. Ekoloji Birliği olarak yasa teklif maddelerinin tek tek olumsuzluklarını belgeleyerek rapor haline getirdik ve teslim ettik. Ancak biliyoruz ki, iktidar, bizim görüşlerimizi değil sermaye gruplarının görüş ve taleplerini dikkate alacaktır.
 
​Yasa teklifini bütüncül olarak değerlendirmek zorundayız. Ülke genelinde 766 maden sahasının ihale edilmeye başlandığını düşündüğümüzde yeni teklifin nedeni daha iyi anlaşılacaktır.
​Meclis’e sunulan yeni “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” telifi alt komisyon tutanakları da göstermiştir ki sektör temsilcileri ve iktidar tam bir uyum içinde, maden, enerji, petrol şirketlerinin önündeki engel olarak duran mülkiyet hakları, koruma kanunları ve kamusal denetimler ortadan kaldırılmaya, kamu çıkarları şirketlere devredilmeye çalışılmaktadır Teklifte şirketlerin yatırımlarında altyapı hizmetlerinin kamu tarafından sağlanması öngörülüyor. Yani şirketler hem doğa ve yaşam alanları kirletecek, yaşanmaz yapacak hem de bunun olması için altyapı halkın parasıyla karşılayacak. Bu da iktidarın sermaye gruplarıyla ilişkisini ortaya koymaktadır. Şirketlere dikensiz gül bahçesi sunuluyor.
Bugüne kadar çıkarılan ve uygulanan maden ve enerji yasaları-politikaları kapitalizmin saldırını kolaylaştıran ve sermaye gruplarına olanaklar tanıyan bir özellikte iken, şimdi halkın mücadelesi sonucu zor durumda kalan yerli ve yabancı sermaye gruplarının doğayı, yaşam alanlarını daha rahat talan ve yağma etmesinin yolu açılmak isteniyor. Maden ve enerji yasasında yapılmak istenen değişiklikle tarım alanları, ormanlar, dereler, göller, denizler daha fazla kirlenecek; iklim değişikliği hızlanacaktır.
Bu yasa teklifi de göstermektedir ki, sorun yalnızca ekolojik yıkım değil, kapitalizmim bir saldırısıdır. Bu nedenle yasa teklifinin geri çektirilmesi için emek, demokrasi mücadele güçleri ile ekoloji mücadelesi veren güçler birlikte hareket etmek zorundadır.
Bu gerçeklikle yasa teklifinin geri çekilmesini sağlamak için Ekoloji Birliği olarak mücadele birliğine çağırıyoruz dedi.
 
EKOLOJİ BİRLİĞİ
 
Eş Sözcüler: Süheyla Doğan: 0533 4552102, Coşkun Özbucak: 0542 7862773
ekolojibirligi@gmail.com             www. ekolojibirligi.org   twitter: @ekolojibirligi
1


*Evde Kal,Sağlıklı Kal TÜRKİYEM. 
*Karanlıklar Bitecek,Güneş Doğacak BİRGÜN

mustafaakgul06@gmail.com