fbpx SOMA İŞ CİNAYETİ UNUTULDU MU YOKSA? | Mamak Havadis

SOMA İŞ CİNAYETİ UNUTULDU MU YOKSA?

1

Uzm.Dr.Mustafa Torun
CaferKeskin(Eğitimci)

13.MAYIS diğer adıyla KARA MAYIS.Çarpık kapitalizmin,işçi sağlığını değil daha çok   para kazanmayı amaçladığı bildiğimiz bir gerçektir.Burada vurgulanacak en önemli nokta;
Özelleştirme adı altında,kamunun kısmi denetiminin olduğu koşullar tümüyle ortadan kaldırılmıştır.
Çalışanların iş güvenliği,sağlık ve sosyal haklarının ortadan kaldırıldığı bir süreci yaşamıştık.Gerçi süreç bittimi?Tabiki HAYIR!
Süreçte,örgütlülük,sendikalaşma ve çalışma koşullarının belirlendiği sistemin maalesef tümüyle ortadan kaldırıldığını acı bir şekilde gördük.
301 madenci CANI kaybetmek kolay değildi elbette.
O günlere dönecek olursak,adına "Takdiri ilahi"denilmişti.Çalışmak varsa,doğal olarak ölümde olmalıydı anlayışı,yüksek perdeden  pompalandı.
Katliamın temel sorumlusu elbette özelleştirmeyi körükleyen,198Olerden sonra dayatılan KÜRESEL KAPİTALİZMİN,ESKİ DEYİMLE EMPERYALİZMİN NEOLIBERAL SİYASETİDİR.
Bu siyaseti uygulayan öncelikle şirket patronu,üst düzey yöneticileri ve denetim yapmakla görevli kamu yöneticileri vicdanen rahatlarmııdır? Diye bir soru aklınıza geldiyse hemen çıkarın derim. Bırakın vicdanı, bu konuyu eminin unutmuşlardır bile!
Ancak sorumlu oldukları kesindir.Elbette 
Yasal olarak kurtulacaklardır.,Madenci yakınlarının ve bizim vicdanımızda aklanmaları mümkün değildir.
Sürecin devamında,madenci yakınlarına verilen sözler yerine getirildi mi,yoksa hala "eski tas eski hamam"aynen devam mı etmektedir?Mutlaka açıklanmalıdır. Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımına göre; "Sosyal,ruhsal ve fiziksel olarak kişinin iyilik halidir" diye bilinir. Bu işçiler bu üç ölçüt yönünden iyi olmaları bir hekim gözüyle mümkün değildir diye düşünürsek umarım yanılmayız.
Yer altı çalışma koşulları ağır ve yaşam sürecini kısaltmaktadır.
Buralardan çıkarılacak dersler şunlar olmalıdır 
1-İşletmeler derhal KAMULAŞTIRILMALIDIR.
2-Kâr için üretim değil.Çalışanların,sağlık, işgüvenliği ve çalışma koşulları modern işletmecilik yönünden,bilimin öncülüğünde; işçilerin çalışma  koşulları göz önüne alınarak, yeniden düzenlenmelidir.
3-Herşey kâr esasına göre düzenlenmemeli,bir işletmenin zarar da edebileceği gözönüne alınmalıdır.Ölçümüz  toplumsal ve çalışanların yararı gözetilerek yeniden  yapılanmaya gidilmesi olmalıdır.
4-İşverenin denetimi dışında,işçilerin çalışma ve demokratik taleplerini esas alacak bir sendikal yapılanmaya olanak sağlanmalıdır.
5-İŞYERİ ÇALIŞMA KOŞULLARI,YAŞANABİLİR ve sağlıklı ÇALIŞILABİLİR niteliklere büründürülmelidir.
6-KAMU TARAFINDAN ATANACAK YÖNETİCİLER,liyakat kuralları esas alınarak atanmalıdırlar.
7- İşyerleri,İktidar partisinin istekleri doğrultusunda değil.İşyerlerinin modern ve akılcı yöntemlerle yönetilmesi kurallarına uyularak yönetilmelidir .
Yeni Soma'lar yaşamayalım.YAŞATMASINLAR diliyoruz.