fbpx VATAN SEVGİSİ | Mamak Havadis

VATAN SEVGİSİ

Ey!Türk Milleti Fani küşe-i vahdet Bostan 
Leylü nehar dilhun hüda mazharı gufran 

Kenzi Mahfi Dil Leyâl destan argüman 
Ağyar ne eylesin Dilhun daim şaduman 

Şems-i Aşk Tali sevilen daim Şaduman
Ne güzeldir yazılan yazgılarımız Devran 

Şikâyet etmem Aşk için çekilen argüman 
Bir yanı cehennem bir yanı cenneti Tan

Kalbur ile geçmez ise neylesin devran 
Gözlerim  Aşk-i şemsi Yürek Şaduman 

Yaktım  Aşk Alevini yüreğimdir. ferman 
Gönül cehennem ve cennet ile Armağan 

Sonu İki metre kefen bir avuç armağan 
Vatan sağ olsun Aşk dolu yürek ferman 

Devran neylersin Adın gibi Dilhun Rânâ
Atam kalkta can gözü ile Ülke'mi yokla 

Seçme seçilme Eşit'siniz hakkım idi bak 
İradesi ile köleliğimi azad edene iyi bak 
 
Nice yerlerde Ülkem Türk Milleti bilindi 
Şan'dan şana ülkem her daim ak edildi 

Nicedir bakıyor mu?hiç kimse geçmişe Erdoğan ile Güvende Bu güzelim Ülke 

Ayrılık yok birlik beraberlik izlerimizin adı
Bölmek ne! Toplamak birbirimizin ak karı 

Zarar varsa sorgu ile bulalım bir zahmet
Vatan zor kuruldu düşünelim bin rahmet 

Pişen aşımız kaynıyor  bunda bir hikmet 
İnkâr edilmez devletin yaptıkları hizmet 

İnkâr edilecek değil Akparti hizmetleri
Ülkem Vatanım için kanım canım fedai
.
Öleceksem ülkem & vatan için ölürüm de
Alın Şahsımı bir ömür Türk ordu birliğine

Geçmesin Yurdumdan zinhar düşman 
Türk doğdum Türk Kadınıyım doğuştan

Saliha inan vatan için bir ömür fedai!..
Bu vatan zor kuruldu Ey! Türk Milleti!..

                         Saliha İnan
                         22.01.2020

Divan Edebiyatı kelime ve anlamı)
Şaduman:seviçli 
Dil:yürek 
Kûşe-i vahdet :vahdet köşesi  
Bostan:bağ bahçe
Leylü nehar: gece gündüz 
Hüda:Allah 
Mazharı gufran:merhamete nail olma 
Kenzi Mahfi  :gizli hazine 
Dil:yürek 
Leyâl:geceler
Ağyar :gayrılar ,başkalar 
Şems-i Aşk:aşk güneşi
Tâli: talih baht
Devran :Dünya felek 

(Kalbur:elek )

(Osmanlıca Türkçe sözlükte )
Dilhûn: yüreği kanlı, içi kan ağlayan 
Rânâ:güzel hoş iyi 

(Felsefe mantık terimi )
Ergüman:bir şeyin doğruluğunu gerçekliği konusunda inandırıcı belge