fbpx 27 MAYISI NE ÇABUK UNUTTUK? | Mamak Havadis

27 MAYISI NE ÇABUK UNUTTUK?

Uzm.Dr. Mustafa Torun

Cafer Keskin(Eğitimci Yazar)

Bu soruyu sormakla acaba hata mı ettik?
Gerçekten unutmadıysanız mutlu oluruz.Ama biz sanmıyoruz unutmadığınızı.27 MAYIS 1960 DEVRİM Mİ?YOKSA DARBE Mİ?
Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık.İki sözcükte bizi çıkmaza götürecek cinsten.Bu iki kavram arasına sıkışmadan yani ak ak,kara kara demeden
ara tonlara bakmak ve olaya sınıfsal tahlil yapmak  gerekir.1960'lara gelmeden,öncesine göz atmakta yarar var deriz. Kanımızca;
1950 çok partili siyasal sisteme geçiş ile birlikte adım adım, Cumhuriyet'in sağladığı aydınlanmacı kazanımların  tasviyesi zaten başlamıştı.
Köy Enstitüleri 1954'de kapatılmış.Amerikan emperyalizmine bağımlılık(Truman doktrini ile)artmış.Üniversitede özgürlük mücadelesi yürüten yurtsever öğrencilere faşizan saldırılar artmıştı.Muhalefet partisine TAHKİKAT KOMİSYONU kurularak,  adeta ülke büyük bir baskı rejimi ile karşı karşıya bırakılmıştı.Özellikle 6-7 Eylül de gayri müslümlere yönelik saldırılar bardağı taşıran son damla olmu
ştu.1959'un sonlarında muhalefet lideri sayın  İSMET İNÖNÜ " Sizi artık bende kurtaramam demişti."
Öğrenci ve zayıfta olsa bir küçük burjuva hareketi iktidara karşı durma hamleleri başlattılar. Henüz demokrasiye öncülük yapacak bir burjuva sınıfı ortalıkta gözükmüyordu.Zatende hiçte olmadı.
Ordu içinde hiyerarşi dışı bir örgütlülük giderek su yüzüne çıkıyordu.
Derken 27 Mayıs müdahalesi gerçekleşti.
27 Mayıs'ın adını koymak için sonuçlarına bakarak analiz yapmak daha sağlıklı olur deriz.
27 Mayıs;Amerikan'cı bir iktidarı silah zoru ile deviren bir harekettir.Adını net koymak gerekir.Asla bunu onaylamak  değil,durum tespit yapmak anlamında belirtiyoruz.
Yeni bir özgürlükçü  anayasa,işçi sınıfının örgütlenmesinin yolunu açmış,demokratik ve toplumsal gelişmenin taşlarını döşemiştir.
Çok daha önemlisi ise büyük bir aydınlanma rüzgarı estirmiş olmasıdır.Bilimsel sosyalist  literatür ve dünya klasikleri ile buluşma sağlanmıştır.
27 Mayıs,elbette12 Mart ve 12
Eylül'den farklıdır.Onlar faşist ve en AMERİKANCI darbelerdir.Halkı ve solu biçmeye yöneliklerdi.Ancak sonrasında hep
12 Mart ve12 Eylül'ün meşru temelleri maalesef 27  Mayıs'a dayandırıldı.
Hatta 12 Mart'ın Amerika daki gerekçesinin başında 60 müdahalesi ile Türkiye'deki "Sosyal gelişme, ekonomik gelişmenin önüne geçmiştir." tümcesi kullanılmıştır.Bu gelişme mutlaka kontrol altına alınmalıydı.Yoksa TÜRKİYE KONTROL edilemez tespitini yapmışlardı.
Bu tespit;1960 müdahalesinin Amerika ile mesafesini göstermekle birlikte,devrim olduğu anlamı yüklenmesine yetmez.Elbette 1960 müdahalesi ilerici ve halkçı bir özellik taşımaktadır.
Ama asla DEVRİM değildir.
Devrim;Bir sınıfın başka bir sınıf üzerindeki egemenlik  girişimidir.
Herne kadar silahlı bir ayaklanma olsa da(Hiçbirzaman şiddete dayalı girişimi onaylamak doğru değildir),  öncülüğünü yaptığı devrimci bir sınıf ötesi, asker bürokrasisi ve küçük burjuvazinin temsil edildiği bir harekettir diye düşünüyoruz. Kompradorlaşmış burjuvazi "1960 hareketini hep demokrasiye karşı yapılmış olarak algılamış,öyle lanse etmiştir".
Elbette 60 hareketinin Türkiye devrimci hareketine büyük zararları da olmuştur.
Özellikle aydınlar ve küçük burjuvazi,kurtuluşun öncüsü olarak ordu'yu görme egilimine girip,umudu onlara bağlamışlardır.Bu anlayış solu hep darbeci ve ihtilalci gibi göstermeye neden olmuştur .
Bu olgu kabuledilemez.
Halk mücadelesinin temel unsurları onlar değildir.Onlar sadece birlikte mücadele edilecek kuvvetlerdir.
27 MAYIS müdahalesi haklı ise 12 Mart ve 12 Eylül de haklıdır mantığı bazı kesimlerce olumlu karşılanmıştır. 
Halkın gözünde  uyguladığı idamlarla  meşruluğuda hala tartışılmaktadır.Bu sava karşı sol maalesef savunma pozisyonunda kalmıştır.
Sonuç olarak
YORUM ve DÜŞÜNCELERİMİZ:

1-27 Mayıs bir devrim değildir.Uygulayanların sınıf karekteri buna uygun değildir.

2-İdamlar haklılık gerekçesini zayıflatmıştır.İdam günümüzün bir ceza yöntemi olmamalıdır.Mutlaka karşı çıkılmalıdır.

3-İlerici yönü vardır.  Toplumun sosyal gelişmesine ciddi katkıları olmuştur.

4-Aydın ve küçük burjuvaziyi doğal müttefiklerinden ideolojik olarak koparmış ve umutlarını başka güçlere bağlama nedeni olmuştur.

5- 12 Mart ve 12 Eylül'ün meşruluğuna kısmen neden olmuştur 

6-Daha sonraları ABD Emperyalizmi ile uzlaştığı yönünde eleştiriler de almıştır. 

7-Bütün bu noktalar, hareketin devrim olmadığı gibi bir gerici müdahale olarakta algılamamıza engel olmaktadır .

8-Öyleyse 27 Mayıs,Amerikan'cı bir iktidara karşı ordu içinde geliştirilmiş bir hareket olarak ifade edilebilir 

9-Ancak emekçi kitlelerin umudu ve başvuracakları bir iktidar yolu ve yöntemi değildir ve olmamalıdır.

10-Halkın bir bölümü ile araya mesafe koyarak  halkı bölmeye yönelik bir karekterde ortaya koymuştur.