fbpx 97. YILDA İZMİRLİ ŞÂİRLER ZÜBEYDE HANIMI ANDI | Mamak Havadis

97. YILDA İZMİRLİ ŞÂİRLER ZÜBEYDE HANIMI ANDI

1

                     Atatürk’ümüzün annesi ZÜBEYDE HANIM’ın 97. vefat yıldönümü dolayısıyla 14 Ocak günü İzmirli şâirler olarak istedik ki ATATÜRK'ÜMÜZÜN MUHTEREM ANNESİNİ Anıt Mezarı başında analım... 
İzmirli şâirler ve sanat erbâbı olarak birlikte sevgilerimizi, saygılarımızı ve dualarımızı sunalım... 
Bunun için İZŞABED “İzmir Şâirler ve Bestekârlar Derneği”, KSŞ “Karşıyaka Sevgi Şâirleri” ve “Geleceğin Sesi Dost Şâirler Grubu” olarak yaptığımız kamuoyuna açık çağrıya çok sayıda şâir katılarak cevap vermiş oldu. 
14 Ocak Salı günü Karşıyaka Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı başında saat 10.00’da başlayan devlet töreni yapıldı önce.  Resmî törenlerin sona ermesinin ardından İzmirli/Karşıyakalı şâirlerce Zübeyde Hanım’ın anıt mezarına karanfiller bırakıldı. 
İZŞÂBED adına Başkan Halim Akın, Geleceğin Sesi Dost Şâirler adına başkan Ömer Sabri Kurşun ile KSŞ adına Şerif KUTLUDAĞ’ın günün anlamı, önemi ve değeri üzerine yaptıkları konuşmalar anma etkinliğine katılan şâirlerin Zübeyde Anne’ye adadıkları şiirlerle taçlandırıldı. 
                      Şâirler adına şu açıklama yapıldı:
                     “Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan her bir vatandaş olarak teker teker Mustafa Kemal gibi bir evlât yetiştirdiği için ona bir gönül borcumuz vardır.                       O insanlar, yaptıkları hiçbir şey için kimseden bir karşılık, bir teşekkür, bir iltifat, bir taltif, bir takdir beklememişlerdir.
                      Zübeyde Hanım neslinin gelecekle ilgili tek bir kaygısı vardır o da Türk milletinin kendi vatanı üzerinde, kendi devleti, kendi bayrağı ile kendi milleti olarak hür bir şekilde yaşayabilmesidir.
İşte bu noktadan baktığımızda dört yüz, beş yüz yıldır bir Türk yurdu olan Balkanların elden çıkışıyla birlikte insanlık tarihinin tanık olduğu en acılı olaylar Balkanlarda yaşanmıştır. 
Balkanlar’da Bulgar, Arnavut, Yunan vb çeteler çok zâlimâne çok acımasız bir şekilde yüzyıllardır birlikte yaşadıkları Türk komşularına zulmetmişler, mallarına mülklerine el koymuşlar, yayan yapıldak yola çıkanları da çeteler yollarda öldürmüşlerdir. Sağ kalanlar da ya hastalıklar ya da açlıkla büyük acılar çekmişler,
Zübeyde Hanım’a, Mustafa Kemal’e, Yahya Kemal’e vb bütünüyle Balkanlarda yaşayan soydaşlarımız büyük acılar yaşamışlardır. 
                       Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi Karaman'dan Rumeli’ye göçen ve Selanik yakınlarındaki Langaza’da toprak işleri ile uğraşan bir Türkmen ailesi olan Hacı Sofu ailesindendir. Anne soyu ise, Karaman'dan Rumeli'ye gelen ve bundan dolayı da "Konyarlar" diye anılan Yörük Türkmenlerdendir.
                      1857’de doğan Zübeyde Hanım Selanik'te Gümrük Muhafaza memuru Ali Rıza Efendi ile evlendirilir. Fatma, Ömer ve Ahmet adlı çocukları doğar, ancak önce Fatma kısa süre sonra da Ömer ile Ahmet de ölür. 1881’de dördüncü çocukları Mustafa, 1885’te Makbule, 1889’da Naciye doğar. Naciye de küçük yaşta veremden ölür. Ali Rıza Efendi de 1888 yılında ölür. Bunun üzerine Zübeyde, çocuklarını da alarak abisi Hüseyin Bey'in Langaza'daki çiftliğine gider.   
                   Abisine daha fazla yük olmak istemeyen Zübeyde, ikinci evliliğini Selanik Gümrükler Başmüdürü Ragıp Bey ile yapar.  Ragıp'ın da önceki evliliğinden dört çocuğu vardır.  Zübeyde Hanım, Balkan Savaşı’ndan sonra Selanik’i terk ederek kızı Makbule ile birlikte İstanbul’a göç edip Beşiktaş Akaretler ’de bir eve yerleşir..
                    Küçük yaşta Manastır’da askerî okula verdiği Mustafasıyla seyrek görüşen Zübeyde Hanım, Mustafa Kemal’in 1919’da Anadolu'ya çıkışından itibaren üç yıl oğlu Mustafa’yı göremez.  Osmanlı Padişahı tarafından hakkında ölüm emri verilen Mustafa Kemal ile annesi 14 Haziran 1922’de Adapazarı’nda tekrar buluşabilir. Bir süre sonra da Zübeyde Hanım oğlunun yanına Ankara’ya yerleşir.
                   Ancak bu şehrin sert iklim koşulları sağlığını olumsuz etkileyince tedavi amacıyla İzmir’e götürülür. Hem de bir başka niyetiyle oğlunun evlenmek istediği Lâtife Hanım’ı görmek, gözlemlemektir.  
                  14 Ocak 1923 günü 66 yaşında İzmir Karşıyaka’da hayatını kaybeder.  Mustafa Kemal annesinin ölüm haberini almasına rağmen, devlet işlerinin özel konumundan dolayı annesinin cenaze törenine katılamaz. 
                   İzmir’in Karşıyaka ilçesinde 1940 yılında yaptırılan kendi adını taşıyan parkta, Ferik Osman Paşa Camisinin bahçesinde anıt mezarda yatan Zübeyde Hanımın anıt mezarı vatandaşlarca her gün yoğun bir şekilde ziyaret edilerek dualar edilmektedir.    
                     
                  Millî Mücadelemizin kahramanı, İstiklâl Harbimizin başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu olan Atatürk’ü Türk Milletine armağan eden Zübeyde Hanım’ı Zübeyde Hanım’ın Türk Milletine armağanı olan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ile silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarını rahmetle, minnetle şükranla anıyoruz…”