fbpx ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA SÜRECİNİN HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ | Mamak Havadis

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVA SÜRECİNİN HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Merhabalar değerli okurlar öncelikle gerek özelden gerek sosyal medya üzerinden gelen olumlu geri dönüşleriniz için şükranlarımı sunarım bugün ki yazımızda tarafıma sıkça sorulan anlaşmalı Boşanma dava sürecini ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları ve bu durumlara bağlı olarak tüm hukuki süreci  kişisel görüşlerimiz çerçevesinde değerlendireceğiz.

 Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi 4721 sayılı Medeni Kanun’a göre boşanma davaları Anlaşmalı boşanma davası ve Çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki şekilde açılabilir, Anlaşmalı boşanma davası, yazımızda ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere, her iki tarafın boşanmanın tüm durum ve sonuçları hakkında hür iradeleriyle uzlaşarak evlilik birliğini sona erdirmesidir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler aralarında bir anlaşmaya vardıkları için tarafların hangisinin kusurlu olduğu konusunda, herhangi bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında, evliliğin artık her iki taraf açısından sürdürülemeyeceği kabul edilir ve tarafların boşanmaya neden olan olay örgüsünü ispatlaması gerekmez. Çünkü taraflar aralarında anlaşmaya varmışlardır. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davaları, tek celsede sonuçlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına göre çok daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Zira çekişmeli boşanma davaları ortalama 1-1,5 yıl sürerken, anlaşmalı boşanma davaları ilgili Mahkemenin durumuna göre yaklaşık 1-3 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Peki anlaşmalı boşanma davalarında önemli hususlar nelerdir? birlikte bakalım; Taraflar Anlaşmalı Boşanmak için öncelikle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 166 /3 maddesince hükmedilen “anlaşmalı boşanma şartlarını” yerine getirilmiş olmalıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un anlaşmalı boşanabilmek için hükmettiği   şartlar ise; 1) Evliliğin eşler arasında en az 1 yıl sürmüş olması gerekmektedir. 2) Eşlerin karşılıklı anlaşmaya vardıkları Boşanma protokolü tarafların beyanlarıyla hazır olması gerekmektedir. 3) Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin davaya katılmaları zorunludur. Çünkü tarafların boşanma protokolünde anlaştıkları şartları kendi beyanlarına dayandırarak hakim açısından teyit gereklidir. Hakim tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirdiğinde Boşanmayı takdir eder. Anlaşmalı boşanma davalarında gerekli ve en önemli belgelerden birisi de boşanma protokolüdür. Söz konusu boşanma protokolünün içinde aşağıdaki maddelerde yer alan şartlar bulunmalıdır: Tarafların boşanma kararı verdiklerine dair hür iradeleri bulunmalıdır. Tarafların ev eşyalarına dair anlaşmaları gerekmektedir. Ev eşyaları kimde kalacağı ne durumda olduğu gibi vs. hususlar net olmalıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar birbirinden nafaka istemezse, hâkim nafaka bağlamaz. Bu nedenle nafaka talebi yoksa, protokolde açıkça belirtilmelidirler fakat tarafların nafaka talebi mevcut ise nafakanın bedeli net olarak yazılmalıdır. Nafakayı belirleme konusunda tarafların iradeleri esastır. Müşterek çocuklar varsa velayetin kime verileceği konusunda tarafların anlaşması gereklidir. Velayet şarta bağlanamaz bu nedenle, velayet konusunda tereddüt uyandırmayacak şekilde net olarak düzenleme yapılmalıdır, çünkü velayet kamu düzenine ilişkindir ve bu nedenle hâkim tarafların hazırlayacağı protokolle bağlı değildir. Ayrıca burada istisnai bir husus olarak belirtmemiz gerekir ki Taraflar hâkimce yapılacak düzenlemeleri kabul etmezse, dava çekişmeli boşanma davası olarak devam eder. Taraflar birbirinden maddi-manevi tazminat talep etmiyorlarsa; tazminat talebi olmadığı, talep ediyorlarsa; tazminatın bedeli protokole yazılmalıdır. Anlaşmalı boşanma davasında hâkim, taraflar açısından tazminat miktarı belirlemez. Tazminat miktarını taraflar tamamen  özgür iradeleri ile belirlerler. Tarafların belirledikleri tazminat miktarı kadar karar verilir. Peki Anlaşmalı Boşanma davası nerede nasıl açılır? Boşanmak isteyen taraf veya taraflar, evlilik birliği içinde son altı ay içerisinde ikamet ettiği yerde bulunan Aile Mahkemesinde boşanma istemiyle dava açabilirler. Eğer Eşlerin altı aydan daha uzun bir süredir farklı bir yerde ikamet etmesi durumu söz konusu ise; boşanma davası davalının bulunduğu yer mahkemesinde açılmaktadır
Son olarak bu yazımızda anlaşmalı Boşanma dava sürecini ve bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktaları kişisel bakış açımız ile değindik son bir söz ile yazımı noktalıyorum. Adalet insan topluluğunun kutsi bir bağıdır. (Guizot) Herkese sağlıklı günler dilerim.   

Av. Ali Birdal KAHRAMAN