fbpx  ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVA SÜRECİNİN HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ | Mamak Havadis

 ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVA SÜRECİNİN HUKUKİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Merhabalar değerli okurlar, sizlerden aldığım talepler üzerine bugün ki yazımızda “Çekişmeli Boşanma davasını, dava sürecinde tarafların durumlarını ve söz konusu durumlara bağlı olarak tüm hukuki süreci” kişisel görüşlerimiz çerçevesinde değerlendireceğiz. Boşanma davaları daha önceki yazımızda belirtmiş olduğum üzere; Anlaşmalı boşanma davası ve Çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki şekilde açılabilir. Anlaşmalı Boşanma dediğimiz durum; eşlerin karşılıklı mutabakat içinde olup buna binaen iki tarafın da kendi arasında şartları ve uygun koşulları belirleyerek kısa sürede sonuç aldıkları dava türüdür. 

Bu yazımda kaleme aldığım Çekişmeli boşanma davaları ise; tarafların boşanma, tazminat veya nafakaya ilişkin konularda anlaşamaması ve bazı durumların örneğin çocuğun velayet durumu vs. gibi taraflarca kabul edilmemesi üzerine kusurlu tarafın tespitinin sağlanması, tanık dinlenmesi, delillerin toplanması, velayet konusunun belirlenmesi gibi aşamaları olan aile hukuku kapsamında yer alan dava türüdür. 4721 sayılı Medeni Kanunumuz boşanma sebeplerini 161-166 maddelerinde belirtmiştir. Buna göre, boşanma davası açma sebepleri; Zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Terk, Akıl hastalığı, Evlilik birliğinin sarsılması gibi sebeplere dayanarak boşanma davasına geçiş yapılır. Peki çekişmeli boşanma davasının farkı nedir? Çekişmeli boşanma davasına aşamalar şeklinde bakacak ve değerlendirecek olursak; öncelikle dilekçelerin sunulması ve buna bağlı olarak dilekçelere cevap süresi verilmesi, ön inceleme duruşması, tahkikat duruşması, daha sonrasında ise sözlü yargılama ve karardır. Hukuk davalarının genelinde olduğu gibi çekişmeli boşanma davasında da dava aşaması davacının dilekçesini yetkili mahkemeye sunması ile başlamaktadır. Dilekçe sunumu sonrası Mahkeme tarafından cevap dilekçesi vs. aşamalar hasebiyle dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki hafta günlük yasal süre verilir. Verilen yasal sürenin sona ermesi yani dilekçelerin sunumlarından sonra ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme aşaması boşanma davasının   yöntem ve durumunun belirlendiği aşamadır. Bu aşamada Mahkeme tarafların öncelikle taleplerini tespit eder ve tarafları anlaşmaya yani sulh olmaya davet eder. Eğer taraflar anlaşmak istemediklerini belirtir ise ara kararında taraflara delil sunmak için ek süresini vererek tahkikat aşamasına geçileceğini ilan eder. Tahkikat aşaması en önemli aşamadır. Tarafların veya taraf Avukatlarının dilekçelerinde sunmuş oldukları kanıtları Mahkeme tarafından değerlendirilir, tanıklar dinlenir, duruma göre bilirkişi raporu yazdırılarak Sözlü yargılama aşamasına geçilir. Bu aşamada ise tarafların tüm iddia ve delilleri değerlendirilmiş olduğundan taraflara artık son sözleri sorulur ayrıca Mahkeme gelmemeleri halinde yoklukta karar verileceğini belirterek karar duruşmasını ilan eder. Son olarak karar duruşmasında ise hüküm gerekçeleri ile okunmak suretiyle karar verilir. 

Çekişmeli boşanma davaları ne kadar sürer? Çekişmeli boşanma davaları süre konusunda dava süresinin dilekçe, durum ve delillere göre değişiklik gösterdiği, buna bağlı olarak sürenin uzadığı veya kısaldığı bir dava türüdür. Bu nedenle net bir süre verilmemekle birlikte ortalama olarak çekişmeli boşanma davaları 1-2,5 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Ek olarak çekişmeli boşanma davası bir avukat vasıtasıyla takip edildiğinde tarafların duruşmaya bizzat katılma zorunluluğu yoktur. Tarafları temsilen avukatları beyanda bulunabilirler. Bu yazımızda Çekişmeli boşanma davasını dava sürecinde tarafların durumlarını ve söz konusu durumlara bağlı olarak tüm hukuki süreci kişisel görüşlerimiz eşliğinde değerlendirdik. Herkese sağlıklı günler dilerim. Adalet ancak hakikatten, saadet ancak adaletten doğabilir. (Emile Zola)  

  Av. Ali Birdal KAHRAMAN