fbpx DOÇ. DR. CENK KILIÇ ANATOMİ UZMANI (TAMAMLAYICI TIP) ... | Mamak Havadis

DOÇ. DR. CENK KILIÇ ANATOMİ UZMANI (TAMAMLAYICI TIP) ...

1975 Doğumluyum. 1999 yılında Tıp Fakültesini bitirdikten sonra,  Anatomi alanında uzmanlık eğitimimi tamamladım. 2011 yılında doçentlik ünvanı aldım. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde eğitim alarak, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları konularında Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikalar aldım. 

20 yıllık bir hekim olarak daha önceki deneyimlerimde, klasik tedavilerin hastalığın fiziksel, ruhsal ve zihinsel sebeplerine ulaşmak erişmek için, yeterli olmadığını fark ettim. Doğu tıbbının öğrettiği tamamlayıcı tıp yöntemlerini Anatomi bilgi ve tecrübem ile birleştirerek bütüncül olarak kullanmaya başladım.

Klasik Tıp bakış açısında kişinin şikâyetlerine göre ilaçlar verilir. Bu ilaçlar maalesef kişinin hastalığını iyileştirmeye yönelik değil, şikâyetlerini azaltmaya yöneliktir. Böylece kişiler ömür boyu eklenerek, çoğalarak giden ilaçlarla yaşamak durumunda olurlar.

Kişiye bütünsel olarak yaklaşmakta ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle değerlendirmekteyim. Anatomik, ruhsal ve zihinsel yapısı, beslenme alışkanlıkları, kan değerleri, vitamin, mineral eksiklikleri vs. değerlendirmekteyim. 

KATILDIĞI KONGRELER VE  BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Ulusal Makaleler:

 

1. Yalçın B., Tuğcu H., Kocabıyık N., Kılıç C., Ozan H. Aksesuar dalak. Gülhane Tıp Dergisi 2004; 46 (4): 351-352.

 

2. Kocabıyık N., Yalçın B., Kılıç C., Ozan H.ve Y.Kırıcı " Gözdeki rektus kaslarının morfometrik bir çalışması" Gülhane Tıp Dergisi 46 (3) : 209 - 212 (2004).

 

3. N. Kocabıyık, Yalçın, B., Kılıç C., Y. Kırıcı and H. Ozan, “Accessory renal arteries and an anomalous testicular artery of high origin”, Gulhane Medical Journal, 47(2), 141-143 (2005).

 

4. Kocabıyık N., Yalçın B., Kılıç C., Kırıcı Y.ve H. Ozan “Accessory renal arteries and an anomalous testicular artery of high origin” Gülhane Tıp Dergisi 47:141-143 (2005).

 

5. Kılıç C., Kırıcı Y., Yazar F.ve H.Ozan, Vena cephalica’nın nadir seyir anomalisi: Bir olgu sunumu. Gülhane Tıp Dergisi, 2006;48:101-103.

 

6. Kılıç C., Kocabıyık N., Yalçın B., Kırıcı Y., Yazar F.ve H.Ozan “ Akciğerlerin aksesuar fissürleri” S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2006:13(3)/12-16. 

 

7. Necdet KOCABIYIK, Bülent YALÇIN, Kılıç C., Hasan OZAN. Multipl anomalies of the brachial plexus: a case report. Neuroanatomy 2007, 8: 21-23.

 

8. R.Sinan Karadeniz, Necdet Kocabıyık, Kılıç C., Bülent Yalçın, M.Metin Altay, Hasan Ozan. Morphometry of human placentas: a comparison of placental parameters. Gülhane Tıp Dergisi 2007; 49: 153-156.

 

9. Kılıç C. ve Y.Kırıcı “Third branch derived from left coronary artery:the median artery”, Gülhane Tıp Dergisi, 2007; 49: 232-235.

 

10. Kılıç, C., Erçıktı N. and Y.Kırıcı, Önkolun ekstensör kasları ile ilgili tendon varyasyonları. Gülhane Tıp Dergisi, 50:201-204 (2008).

 

11. Kılıç, C., Taşar M, GüdenM, Karademir İ Lenfanjiografi üzerinde abdominal, pelvik ve ınguinal lenf düğümlerinin normal dağılım biçiminin değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası. 61 : 1 - 4. (2008)

 

12. Kamburoğlu K, Özen T, Kılıç, C. Diş uzunluklarının dental volumetrik tomografi yardımıyla 6 inç ve 9 inç tarama alanları kullanılarak ölçülmesi. ADO Klinik Bilimler Dergisi. 3 : 289 - 294. (2009)

 

13. C. Kılıç, Y. Kırıcı, H. Ozan, “Morphometrically Assessment of the Bronchial Tree’’ Turkiye Klinikleri Arch. Lung., 10(2), 45–50 (2009).

 

14. C. Kılıç, K. Kamburoğlu, T. Özen, A.R.İ. Cebeci, “Canalis Mandibulae İçerisinde Seyreden Nervus Mylohyoideus ve Parsiyel Mandibular Kanalın Sıklığı’’ Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 16(1), 30-34 (2010).

 

15. Y. Kırıcı, C. Kılıç, M. Kocaoğlu, H. Ozan, “Radiological and anatomical evaluation of the cranial nerves running lateral wall of the cavernous sinus’’ Gülhane Tıp Dergisi, 52, 162-166 (2010).

 

16. Kural, S. Pusat, İ. Solmaz, S. Kaya, C. Kılıç, Y. İzci, “Çocuklarda sakral dermal sinüs traktlarının değerlendirilmesi ve cerrahi tedavisihttp://www.scopemed.org/?mno=13940’’ Gulhane Medical Journal, 53(4), 284-289 (2011).

 

17. H. Yasar, H. Akgun, M. Korkmaz, H. Tekeli, C. Kilic, B. Battal, O. Oz, Z. Odabasi, “Atypical Ulnar Entrapment Neuropathy, Arcade of Struthers: A Case Reporthttp://www.scopemed.org/?mno=13940’’ Gulhane Medical Journal, 57, 208-210 (2015).

 

 

Uluslararası Makaleler: 

 

1. Nevruz O, Kırıcı Y, Kilic C, Bozlar U, Ugur Ural A. “Radiological evidence of double inferior vena cava in a young adult male.” Saudi Med J. 2007 Mar;28(3):454-6. (Science Citation Index-expanded)

 

2. M. Kilciler, E. Demir, S. Bedir, K. Erten, C. Kilic, A.F. Peker, “Pain Scores and Early Complications of Transrectal Ultrasonography-Guided Prostate Biopsy: Effect of Patient Position’’ Urologia Internationalis, 79, 361-363 (2007). (Science Citation Index-expanded)

 

3. F. Yazar, F. Cankal, A. Haholu, C. Kilic, I. Tekdemir, “CT Evaluation of the Vidian Canal Localization’’ Clinical Anatomy, 20, 751-754 (2007). (Science Citation Index-expanded)

 

4. F. Yazar, C. Kilic, H.I. Acar, N. Candir, A. Comert, “The Long Thoracic Nerve: Its Origin, Branches, and Relationship to the Middle Scalene Muscle’’  Clinical Anatomy, 22, 476-480 (2009). (Science Citation Index-expanded)

 

5. H.A. Balcioglu, C. Kilic, M. Akyol, H. Ozan, G. Kokten, “Length of the Styloid Process and Anatomical Implications for Eagle’s Syndrome’’ Folia Morphologica, 68(4), 265-270 (2009). (Science Citation Index-expanded)

 

6. K. Kamburoğlu, C. Kilic, T. Ozen, S.P. Yüksel, “Measurements of Mandibular Canal Region Obtained by Cone-beam Computed Tomography: A Cadaveric Study’’ Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology Endodontology. 107(2), e34-42 (2009). (Science Citation Index-expanded)

 

7. Y. Kirici, C. Kilic, E. Oztas, ‘‘The Ligament of Head of Femur and Its Arteries’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 1(2), 22-25 (2010).

 

8. C. Kilic, Y. Kirici, H. Ozan, ‘‘Variations in Patterns of Bronchial Tree’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 1(3), 34-38 (2010).

 

9. N. Imre, C. Bozer, C. Kilic, E. Erdogan, H. Ozan, “The Quantity and Course of Paraumbilical Veins in Adults, and Their Topographic Relation with the Umbilical Vein (Ligamentum Teres Hepatis)’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 1(3), 31-33 (2010).

 

10. H.A. Balcioglu, C. Kilic, A. Varol, H. Ozan, N. Kocabiyik, M. Yildirim, “A Morphometric Study of the Maxillary Artery and Lingula in Relation to Mandibular Ramus Osteotomies and TMJ Surgery’’ European Journal of Dentistry, 4, 166-170 (2010).

 

11. C. Kilic, K. Kamburoglu, S.P. Yuksel, T. Ozen, “An Assessment of the Relationship between the Maxillary Sinus Floor and the Maxillary Posterior Teeth Root Tips Using Dental Cone-beam Computerized Tomography’’ European Journal of Dentistry, 4, 462-467 (2010).

 

12. C. Kilic, Y. Kirici, ‘‘Location and course of the abducent nerve within the cavernous sinus’’ Journal of Experimental and Integrative Medicine, 1, 135-137 (2011).

 

13. A.K. Coskun, A. Gunal, Z. Halici, A. Oral, M. Seyrek, Y. Bayir, C. Kilic, T. Yigit, T. Ozer, A.I. Uzar, “The Effects of Amlodipine on the Biochemical and Histopathological Changes in the Rabbit Ileum Subjected to Ischemia-Reperfusion” The Eurasian Journal of Medicine, 43, 33-38 (2011).

 

14. M. Kazkayasi, E. Tuna, C. Kilic, “Bullous Middle Turbinate Flap for the Repair of Nasal Septal Perforation’’ Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 39(2), 203-206 (2010). (Science Citation Index-expanded)

 

15. C. Kilic, K. Kamburoğlu, T. Özen, ‘‘A Mylohyoid Nerve Traveling Within the Mandibular Canal: A Case Report’’ Medical Journal of Trakya University, 27(3), 1-3 (2010). (Science Citation Index-expanded)

 

16. C. Kilic, Y. Kirici, M. Kocaoglu, ‘‘Double facial nerve trunk emerged from the stylomastoid foramen and petrotympanic fissure: a case report’’ Journal of Korean Medical Science, 25(8), 1228-1230 (2010). (Science Citation Index-expanded)

 

17. C. Kilic, K. Kamburoglu, T. Ozen, H.A. Balcioglu, B. Kurt, T. Kutoglu, H. Ozan, “The Position of the Mandibular Canal and Histologic Feature of the Inferior Alveolar Nerve’’ Clinical Anatomy, 23, 34-42 (2010). (Science Citation Index-expanded)

 

18. K. Kamburoglu, C. Kilic, T. Ozen, S. Horasan, “Accuracy of Chemically Created Periapical Lesion Measurements Using Limited Cone Beam Computed Tomography’’ Dentomaxillofacial Radiology, 39, 95-99 (2010). (Science Citation Index-expanded)

 

19. E. Cadirci, A. Oral, F. Odabasoglu, C. Kilic, K. Coskun, Z. Halici, H. Suleyman, O.N. Keles, B. Unal, “Atorvastatin Reduces Tissue Damage in Rat Ovaries Subjected to Torsion and Detorsion: Biochemical and Histopathologic Evaluation’’ Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology, 381(5), 455-466 (2010). (Science Citation Index-expanded)

 

20. N. Kocabıyık, C. Kılıç, B. Baykal, S. Tunalı, B. Yalçın, N. Bulakbaşı, H. Ozan, M. Akyol, ‘‘Morphometric Assessment of Corpus Callosum And Cerebral Hemispheres With Magnetic Resonance Imaging’’ Medical Journal of Trakya University, 27(4), 378-384 (2010). (Science Citation Index-expanded)

 

21. C. Kilic, G. Dergin, F. Yazar, B. Kurt, T. Kutoğlu, H. Ozan, H.A. Balcıoğlu, ‘‘Insertions of the lateral pterygoid muscle to the disc-capsule complex of the temporomandibular joint and condyle’’ Turkish Journal of Medical Science, 40(3), 435-441 (2010). (Science Citation Index-expanded)

 

22. K. Kamburoglu, E. Kolsuz, H. Kurt, C. Kilic, T. Özen, C.S. Paksoy, ‘‘Accuracy of CBCT measurements of a human skull’’ Journal of Digital Imaging, 24(5), 787-793 (2011). (Science Citation Index-expanded)

 

23. A. Oral, F. Odabasoglu, Z. Halici, O.N. Keles, B. Unal, A.K. Coskun, C. Kilic, I. Surer, A.B. Salman, “Protective effects of montelukast on ischemia-reperfusion injury in rat ovaries subjected to torsion and detorsion: biochemical and histopathologic evaluation’’ Fertil Steril, 95(4), 1360-1366 (2011). (Science Citation Index-expanded)

 

24. Y. Kirici, C. Kilic, S. Develi, “Marginal mandibular branch of the facial nerve in human fetuses” Saudi Medical Journal, 32(5), 459-462 (2011). (Science Citation Index-expanded)

 

25. H.A. Balcioglu, C. Kilic, M. Akyol, A.T. Ulusoy, “Horizontal migration of pre- and postnatal mental foramen: An anatomic study” International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,  75(11), 1436-1441 (2011). (Science Citation Index-expanded)

 

26. Y. Kirici, C. Kilic, M. Kocaoglu, ‘‘Location of the abducent nerve within the cavernous sinus’’ Turkish Neurosurgery,  21(4), 545-548 (2011). (Science Citation Index-expanded)

 

27. G. Dergin, C. Kilic, R. Gozneli, D. Yildirim, H. Garip, S. Moroglu. “Evaluating the correlation between the lateral pterygoid muscle attachment type and internal derangement of the temporomandibular joint with an emphasis on MR imaging findings’’ Journal of Craniomaxillofacial Surgery, 40(5), 459-463 (2012). (Science Citation Index-expanded)

 

28. M. Basbozkurt, M. Kurklu, Y. Yurttas, B. Demiralp, K. Koca, C. Kilic, C. Yildiz, ‘‘Ilizarov External Fixation Without Removal of Plate or Screws: Effect on Hypertrophic and Oligotrophic Nonunion of the Femoral Shaft With Plate Failure’’ Journal of Orthopaedic Trauma, 26(8), e123-128 (2012). (Science Citation Index-expanded)

 

29. A. Gulses, C. Kilic, M. Sencimen,  ‘‘Determination of a safety zone for transbuccal trocar placement: an anatomical study’’ International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, 41(8), 930-933 (2012). (Science Citation Index-expanded)

 

30. U. Karapinar, C. Kilic, B. Cetin, O. Saglam, E. Dursun, M. Durmus, ‘‘The course of the marginal mandibular branch of the facial nerve in adult cadavers. An anatomic study’’ Saudi Medical Journal, 34(4), 364-368 (2013). (Science Citation Index-expanded)

 

31. U. Karapınar, C. Kilic, S. Develi, M. Gamsızkan, F. Yazar, ‘‘The anatomical and histological features of the area between the upper and lower lateral nasal cartilages: a pilot study’’ Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 57-61 (2013).

 

32. S. Murat, K. Kamburoglu, C. Kilic, T. Ozen, A. Gurbuz, “Nerve damage assessment following implant placement in human cadaver jaws jaws: an ex vivo comparative study’’ Journal of Oral Implantology, 40(1), 76-83 (2014). (Science Citation Index-expanded)

 

33. N. Çandır, S. Develi, C. Kılıç, B. Satar, F. Yazar, ‘‘Distribution of the hypoglossal nerve at the base of the tongue and its clinical radiofrequency ablation therapy” Turkish Journal of Medical Science, 44(3), 427-431 (2014). (Science Citation Index-expanded)

 

34. K. Kamburoğlu, S. Murat, C. Kılıç, S. Yüksel, H. Avsever, A. Farman, W.C. Scarfe, ‘‘Accuracy of CBCT images in the assessment of buccal marginal alveolar peri-implant defects: effect of field of view’’ Dentomaxillofacial Radiology, 43(4), 20130332 (2014). (Science Citation Index-expanded)

 

35. E. Turk, N.M. Acimis, F. Karaca, Y. Edirne, A. Tan, C. Kilic, ‘‘The effect on postoperative pain of pulling the rectus muscle medially during open appendectomy surgery’’ Minerva Chirurgica, 69(3), 141-146 (2014). (Science Citation Index-expanded)

 

36. S. Sari, E. Sari, V. Akgun, E. Ozcan, S. Ince, M. Saldir, O. Babacan, C. Acikel, G. Basbozkurt, S. Ozenc, S. Yesilkaya, C. Kilic, K. Kara, S. Vurucu, M. Kocaoglu, E.Yesilkaya, “Measures of pituitary gland and stalk: from neonate to adolescence” Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 27(11-12), 1071-1076 (2014). (Science Citation Index-expanded)

 

37. H. Demirci, C. Kılıç, K. Öztürk, M. Kantarcıoğlu, A. Uygun, ‘‘Togetherness of Achalasia,. Paraesophageal Diverticulum and Dextrocardia’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, DOI: 10.4328/JCAM.2452 (2014).

 

38. E. Kilic, R. Kalay, C. Kilic, ‘‘Comparing applications of intramuscular injections to dorsogluteal or ventrogluteal regions’’ Journal of Experimental and Integrative Medicine, 4(3), 171-174 (2014).

 

39. A. Gulses, M. Gierloff, H.A. Altug, C. Kilic, M. Ayna, M. Sencimen, Y. Açil. ‘‘Assessment of the lateral pterygoid plate fractures during Le Fort I osteotomies regarding the angulation of the osteotome’’ Stomatologija, 16(2), 61-64 (2014).

 

40. C. Kilic, R. Kalay, E. Kilic, “Hymen and Be Blameworthy’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, DOI: 10.4328/JCAM.2597 (2014).

 

41. E. Sarı, S. Sarı, V. Akgün, E. Özcan, S. Ìnce, O. Babacan, M. Saldır, C. Açıkel, G. Başbozkurt, Ş. Yeşilkaya, C. Kılıc, K. Kara, S. Vurucu, M. Kocaoğlu, E. Yeşilkaya, “Measures of Ventricles and Evans' Index: From Neonate to Adolescent.” Pediatric Neurosurgery, 50(1), 12-17 (2015). (Science Citation Index-expanded)

 

42. C. Kural, G.G. Simsek, S. Guresci, E. Arslan, C. Kilic, O. Tehli, M. Geyik, C. Erbas, Y. Izci, “Histological structure of the medial and lateral walls of cavernous sinus in human fetuses” Childs Nerv Syst., 31(5), 699-703 (2015). (Science Citation Index-expanded)

 

43. M. Sabuncuoglu, O. Dandin, C. Kilic, “A New Anatomic Approach to Laparoscopic Hernia Repair: Triangle of Dissection’’ Clinical Anatomy, 28(8), 965-966 (2015). (Science Citation Index-expanded)

 

44. K. Kamburoğlu, Ş. Kurşun, C. Kılıç, T. Özen, “Accuracy of virtual models in the assessment of maxillary defects” Imaging Science in Dentistry, 45(1), 23-29 (2015).

 

45. E. Yasar, S. Kesikburun, C. Kiliç, Ü. Güzelküçük, F. Yazar, A.K. Tan, “Accuracy of Ultrasound-Guided Genicular Nerve Block: A Cadaveric Study’’ Pain Physician, 18(5), E899-904 (2015). (Science Citation Index-expanded)

 

46. Z. Fazliogullari, C. Kilic, A.K. Karabulut, F. Yazar, “A morphometric analysis of the superior cervical ganglion and its surrounding structures’’ Surgical and Radiological Anatomy, 38, 299-302 (2016). (Science Citation Index-expanded)

 

47. H. Coskun, C. Kilic, C. Senture, “The evaluation of dorsogluteal and ventrogluteal injection sites: a cadaver study”  Journal of Clinical Nursing, 25(7-8), 1112-1119 (2016). (Science Citation Index-expanded)

 

48. N. Cihangiroglu, G. Dogan Pekince, N. Dogan, C.Kilic, B. Bakir, “Occupational stress of the nonmedical personnel at a training hospital” Global Journal on Humanites & Social Sciences, 4, 89-97 (2016).

 

49. C.Kilic, “The effect of Music Therapy in Cardiac Surgery Patients” Health Care Academician Journal, 3(1), 47-49 (2016).

 

 

 

Ulusal Sözlü Bildiriler:

1. Kılıç, C., Kocabıyık, N., Yalçın, B., Kırıcı, Y., Yazar, F. ve H. Ozan,“Akciğerlerin Aksesuar Fissürleri“ , IX.Ulusal Anatomi Kongresi, 38, Kuşadası, 2005.

 

2. Kocabiyik N, Yalcın B, Kılıc C, Ozan H. “Kadın plasentasının morfometrisi: Maternal, plasental ve neonatal parametrelerle bir karşılaştırma”. IX.Ulusal Anatomi Kongresi. Kuşadası 7-10 Eylül, 2005, S 42. 

 

3. Kocabiyik N, Kılıc C, Yalcın B, Baykal B, Ozan H. “Corpus callosum ve hemispherium cerebri’lerin MRI ile morfometrik değerlendirilmesi”. IX.Ulusal Anatomi Kongresi. Kuşadası 7-10 Eylül, 2005, S 48.

 

4. C. Kılıç, N. Kocabıyık, B. Yalçın, H. Ozan, “Anatominin Gelişiminde Galen ve İslam Tıbbına Etkisi” IX. Ulusal Anatomi Kongresi. 7-10 Eylül 2005, Kuşadası, S 02.

 

5. Kırıcı, Y. ve C.Kılıç, “Third branch derived from left coronary artery: the median artery” 11.National Congress of Anatomy with International Participation,33, Pamukkale, 2007.

6. Kılıç, C., Ercıktı, N. Ve Y. Kırıcı, “Tendon variation related extensor muscles of the forearm, 11.National Congress of Anatomy with International Participation,33, Pamukkale, 2007.

 

7. C. Kılıç, M. Taşar, M. Güden, İ. Karademir, H. Ozan, “Evaluation of Normal Pattern of Abdominal, Pelvic and Inguinal Lymph Nodes at Lymphangiography’’ XI. Ulusal Anatomi Kongresi. 26-29 Ekim 2007, Denizli, O-13.

 

8. Y. Kırıcı, C. Kılıç, “Third Branch Derived From Left Coronary Artery: The Median Artery’’ XI. Ulusal Anatomi Kongresi. 26-29 Ekim 2007, Denizli, O-33.

 

9. C. Kılıç, N. Erçıktı, Y. Kırıcı, “Tendon Variations Related Extensor Muscles of the Forearm’’ XI. Ulusal Anatomi Kongresi. 26-29 Ekim 2007, Denizli, O-39.

 

10. N. Çandır, C. Kılıç, F. Yazar, B. Satar, H. Ozan, “The Role of the Hypoglossal Nerve’s Branching Pattern and Relationship with Lingual Artery and Lingual Nerve, in Radiofrequency Ablation Therapy of Root of the Tongue’’ XI. Ulusal Anatomi Kongresi. 26-29 Ekim 2007, Denizli, O-18.

 

11. F. Yazar, C. Kılıç, H.İ. Acar, “The Long Thoracic Nerve: Its Origin, Branching Pattern and Relationship with Scalene Muscles’’  XI. Ulusal Anatomi Kongresi. 26-29 Ekim 2007, Denizli, O-19.

 

12. Y. Kırıcı, C. Kılıç, “Ramification Variations of the Extracranial Part of the Facial Nerve and Its Relation the Parotid Duct and the Transverse Facial Artery’’ XII. Ulusal Anatomi Kongresi. 29 Ekim-01 Kasım 2008, Mersin, O-21.

 

13. Dilek Yılmaz, Kıvanç Kamburoğlu, Orhan Gülen, Cenk Kılıç. “Gömülü Yirmi Yaş Dişlerinin Dental Volümetrik Tomografi Görüntülerinden Retrospektif Olarak Deĝerlendirilmesi: Pilot Çalişma” Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA 2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Bildiri kitabi s.40.

 

14. C. Kılıç, M.M. Seven, L. Gürer, S. Akpancar, “Diz ağrısı ile başvuran bir hastada röntgenle tanısı konulamayan ciddi bir kırık tipi’’ Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Bildiri kitabi s.54.

 

15. C. Kılıç, Y. Yurttaş, S. Akpancar, S. Çelikkanat, M.H. Gemci, S. Hamcan, M.M. Seven, “Talus medial osteokondritis dissekans’ı ile ayak bileği morfometrisi arasındaki ilişki’’ Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Bildiri kitabi s.56.

 

16. C. Kılıç, S. Akpancar, M.M. Seven, Y. Akyüz, “Femoral anteversiyon açısının artması çocuklarda içe basmanın sebebi olabilir’’ Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Bildiri kitabi s.71.

 

17. C. Kılıç, M.M. Seven, S. Akpancar, L. Gürer,  “Çocuklarda herhangi bir neden olmaksızın ortaya çıkan kalça ağrısı: Perthes Hastalığı’’ Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Bildiri kitabi s.72.

 

 

 

Ulusal Poster Bildiriler:

 

1. M. Uçar, A. Ataç, C. Kılıç, “Bulaşıcı Hastalıkların Ortaya Çıkışı, Tarihsel Süreci ve Günümüzdeki Durum” III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri. 22-24 Ekim 2003, Şanlıurfa.

 

2. C. Kılıç, A. Ataç, M. Uçar, “Anatominin Gelişiminde Galen’in Yeri” III. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri. 22-24 Ekim 2003, Şanlıurfa.

 

3. Kocabıyık N, Yalçın B, Kılıç C., Kırıcı Y, ve  Ozan H. "Gözdeki rektus kaslarının morfometrik bir çalışması " 8. Ulusal Anatomi Kongresi, 415, Konya, 2004.

 

4. Kocabıyık N, Yalçın B,  Kılıç C., Kırıcı Y,  ve  Ozan H. " Aksesuar renal arterler ve yüksek orijinli testiküler arter " 8. Ulusal Anatomi Kongresi, 421, Konya, 2004.

 

5. Kırıcı Y, Kocabıyık N, Kılıç C., Yalçın B, Ozan H. "Karaciğer transplantasyonlarında Karaciğerin arter ve lop varyasyonlarının önemi" 8. Ulusal Anatomi Kongresi, 475 , Konya, 2004.

 

6. Çiftçioğlu E, Kocabıyık N, Yalçın B, Kılıç C, Ozan H. “Anormal bir m. abductor pollicis longus: vaka sunumu”. IX.Ulusal Anatomi Kongresi Kuşadası 7-10 Eylül, 2005, S 90.

 

7. Kılıç C, Kocabıyık N, Yalçın B, Kırıcı Y, Yazar F, Ozan H. “Akciğerlerin aksesuar fissürleri”. IX.Ulusal Anatomi Kongresi Kuşadası 7-10 Eylül, 2005, S 38.

 

8. Kılıç C, Kocabıyık N, Yalçın B, Ozan H. “Anatominin gelişiminde Galen ve islam tıbbına etkisi”. IX.Ulusal Anatomi Kongresi Kuşadası 7-10 Eylül, 2005, S 30.

 

9. Yalçın B, Tuğcu H, Kocabıyık N, Kılıç C, Yazar F, Kırıcı Y, Ozan H. Aksesuar Dalak. IX.Ulusal Anatomi Kongresi. Kuşadası 7-10 Eylül, 2005, S 68.

 

10. Kılıç, C., Kırıcı, Y. ve H.Ozan, “Investigation of variations in the patterns of the bronchial tree and its morphometrically assessment” 11. National Congress of Anatomy with International Participation,P-29 3, Pamukkale, 2007.

 

11. C. Kılıç, G. Dergin, F. Yazar, T. Kutoğlu, H. Ozan, “Insertions of the Lateral Pterygoid Muscle to the Disc-capsule Complex of the Temporomandibular Joint and Condyle’’ XI. Ulusal Anatomi Kongresi. 26-29 Ekim 2007, Denizli, P-48.

 

12. Hüseyin Avni BALCIOĞLU, Cenk KILIÇ, A. VAROL, N. KOCABIYIK, H. OZAN, M: YILDIRIM. İstanbul University, Faculty of Dentistry, Department of Anatomy, İstanbul, TURKEY, Topographical Evaluation of Maxillary Artery in infratemporal Fossa: A cadaveric Study. 2 nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress MAY 16-20, ANTALYA 2008. Poster presentation, PP 209, P 56.

 

13. Y. Kırıcı, C. Kılıç, M. Kocaoğlu, “Radiological and Anatomical Examination of the Cavernous Sinus” XII. Ulusal Anatomi Kongresi. 29 Ekim – 01 Kasım 2008, Mersin, P-110.

 

14. N. Erçıktı, C. Bozer, C. Kılıç, E. Erdoğan, H. Ozan, “The Quantity and Course of Paraumbilical Veins in Adults, and Their Topographic Relation with the Umbilical Vein (Lig. Teres Hepatis)’’ XII. Ulusal Anatomi Kongresi. 29 Ekim – 01 Kasım 2008, Mersin, P-42.

 

15. C. Kılıç, L. Yamanel, B. Cömert, H. Ozan, “Çocuklara ve İnfantlara Uygulanan Yaşam Desteği ile İlgili Çizimler’’ I. Cerrahpaşa Tıbbi Resim Günleri. 27-28 Mayıs 2008, İstanbul, P-3.

 

16. C. Kılıç, L. Yamanel, B. Cömert, H. Ozan, “Erişkinlere Uygulanan İleri Yaşam Desteği ile İlgili Çizimler’’ I. Cerrahpaşa Tıbbi Resim Günleri. 27-28 Mayıs 2008, İstanbul, P-4.

 

17. C. Kılıç, L. Yamanel, B. Cömert, H. Ozan, “Erişkinde Baş ve Çene Kaldırma ve Çene Açma Sonucunda Hava Yolu Tıkanıklığının Giderilmesi ile İlgili Çizimler’’ I. Cerrahpaşa Tıbbi Resim Günleri. 27-28 Mayıs 2008, İstanbul, P-5.

 

18. C. Kılıç, L. Yamanel, B. Cömert, H. Ozan, “Erişkinlere Uygulanan Temel Yaşam Desteği ile İlgili Çizimler’’ I. Cerrahpaşa Tıbbi Resim Günleri. 27-28 Mayıs 2008, İstanbul, P-6.

 

19. C. Kılıç, “Meme Kanserli Hastada Nöbetçi Lenf Bezi Biyopsisi ile İlgili Çizim’’ I. Cerrahpaşa Tıbbi Resim Günleri. 27-28 Mayıs 2008, İstanbul, P-7.

 

20. C. Kılıç, N. Kocabıyık, H. Ozan, “N. Lingualis’in Gingival Dalını Gösteren Çizim’’ I. Cerrahpaşa Tıbbi Resim Günleri. 27-28 Mayıs 2008, İstanbul, P-8.

 

21. A Oral, F Odabasoglu, Z Halici, ON Keles, B Unal, AK Coskun, C Kilic, İ Surer, AB Salman, “Montelukast’ın Rat Overinde İskemi/Reperfüzyon Hasarındaki Koruyucu Etkisi: Biyokimyasal ve Histopatolojik Değerlendirme’’ 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi. 22 - 25 Eylül 2010, Antalya, TP 74.

 

22. U Karapınar, C Kılıç, B Çetin, Ö Sağlam, E Dursun, “Fasiyal Sinirin Marjinal Mandibular Dalının Seyrinin İncelenmesi: Anatomik Bir Çalışma’’ 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10 - 14 Ekim 2012, Antalya, P 295.

 

23. U Karapınar, C Kılıç, S Develi, M Gamsızkan, F Yazar, “Üst ve Alt Lateral Kıkırdaklar Arasındaki Alanın Anatomik ve Histolojik Özellikleri: Pilot Çalışma’’ 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 10 - 14 Ekim 2012, Antalya, P 460.

 

24. Z Fazlıoğulları, C Kılıç, AK Karabulut, F Yazar, “Ganglion cervicale superior’un ve çevre yapılarla ilişkisinin morfometrik değerlendirmesi’’ 15. Ulusal Anatomi Kongresi. 5 - 8 Eylül 2013, Antalya, P 033.

 

25. R Kalay, C Kılıç, “Dorsogluteal ve ventrogluteal bölgelere intramüsküler enjeksiyon uygulamalarının karşılaştırılması” 7. TSK Ulusal Hemşirelik Kongresi, 13 - 15 Mayıs 2014, Ankara, Bildiri kitabi s.15.

 

26. C. Dalgıç, C. Kılıç, F. İnce, S. Kula, “Elektronik Burun: Sağlık Sektöründe Yararlı Bir Teknoloji” Gülhane Biyomedikal Günleri Ulusal Sempozyumu. 21-22 Mayıs 2015, Ankara.

 

27. E. Vural, C. Kılıç, “Optik Tıbbi Cihazlar” Gülhane Biyomedikal Günleri Ulusal Sempozyumu. 21-22 Mayıs 2015, Ankara. 

 

28. F. Dirin, C. Kılıç, “Kalp-Akciğer Pompası” Gülhane Biyomedikal Günleri Ulusal Sempozyumu. 21-22 Mayıs 2015, Ankara.

 

29. F. İnce, Ö. Kuş, N. Güneş, C. Kılıç, M. Uçar, “Biyomedikal Tarihine Ait Bir Belge” Gülhane Biyomedikal Günleri Ulusal Sempozyumu. 21-22 Mayıs 2015, Ankara.

 

30. C. Kılıç, Y. Akyüz, S. Akpancar, M.M. Seven, L. Gürer, “Os scaphoideum kırıkları X-ray radyografiler ile her zaman net görülmeyebilir’’ Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Bildiri kitabi s.92.

 

31. C. Kılıç, S. Akpancar, M.M. Seven, L. Gürer, M. Üstüner, “Atipik bir bölgede tespit edilen stress kırığı’’ Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Bildiri kitabi s.94.

 

32. C. Kılıç, M.M. Seven, S. Akpancar, Y. Akyüz, “Tek taraflı fibular hemimelia olan bir hastadaki ilginç bir ayak deformitesi’’ Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Bildiri kitabi s.96.

 

33. C. Kılıç, H.Y. Tüzün, M.M. Seven, S. Akpancar, L. Gürer, “Fossa olecranide nadir görülen eklem içi osteoid osteoma’’ Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Bildiri kitabi s.98.

 

34. C. Kılıç, “Ekstra kranial fasiyal sinir trasesi’’ 7. Solunum Zirvesi Kongresi. 3-5 Eylül 2015, Arhavi – Artvin.

 

Uluslararası Sözlü Bildiriler:

 

1. Karapınar, C. Kilic, M. Durmus, B. Cetin, “Analysis Temporal Branch of Facial Nerve on Various Facelift Incision: An Anatomic Study’’ The 9th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery. 3-7 June 2012, Nagasaki - Japan. 

 

2. C. Dalgıç, C. Kılıç, F. İnce, S. Kula, “Electronic Nose” International Congress of Anthropological Sciences (ICAS). 9-11 April 2015, Ankara - Turkey. 

 

3. N. Cihangiroglu, G. Dogan Pekince, N. Dogan, C. Kilic, B. Bakir, “Occupational Stress of The Nonmedical Personnel at a Training Hospital’’ 4th World Congress of Administrative and Political Sciences. 26-28 November 2015, Rome – Italy.

 

4. C. Kilic, R. Kalay, Ö. Subaş, T. Korzay, “The effect of Music Therapy in Cardiac Surgery Patients” VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 29-29 May 2016, Ankara - Turkey.

 

5. C.Kilic, “The effect of Music Therapy in Dementia Patients” VII. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 29-29 May 2016, Ankara - Turkey.

 

Uluslararası Poster Bildiriler:

1. Atac, R.V. Yildirim, C. Kilic, “Paracelsus and Celestial Medicine” 8th Congress of Balkan Military Medical Comittee. 21-24 Sep 2003, Cluj Napoca – Romania.

 

2. A. Atac, T. Güven, C. Kilic, “Patients Rights and the Current Legal Status in Turkey” 8th Congress of Balkan Military Medical Comittee. 21-24 Sep 2003, Cluj Napoca – Romania.

 

3. N. Kocabıyık, Yalçın, B., C. Kılıç and H. Ozan, “ An anatomical and morphological study on rectus muscles,” 9th Congress of Balkan Military Medical Comittee. Antalya, Turkey, 152, 21-24  2004.

 

4. E. Çiftçioğlu, F. Cankal, Yalçın, B., N. Kocabıyık, C. Kılıç and H. Ozan, “The pulmonary interlobar fissures; evaluation by HRCT,” 4th Asian – Pacific International Congress of Anatomists. Kuşadası, Turkey, 133, 7-10  2005.

 

5. Kırıcı, Y., Kocabıyık, N., C. Kılıç Yazar, F., Yalçın, B. ve H. Ozan,  “Variations in Coeliac Trunk” 4th Asian – Pacific International Congress of Anatomists, 190, Kuşadası, Turkey, 2005.

 

6. Yazar, F.,Yıldız E., C. Kılıç Kocabıyık, N., Yalçın, B., Kırıcı, Y., ve H. Ozan, ”Drainage patterns of the lingular vein of the left lung” 4th Asian – Pacific International Congress of Anatomists, Kuşadası, 277, Turkey, 2005.

 

7. Kocabiyik, N; Yalçin, B; C. Kılıç; Ozan, H: Combine Anomaly of the Brachial Plexus. Eleventh Congress of Balkan Military Medical Committee (BMMC), Athens, Greece, June 18 - 22, 2006, p 263.

 

8. F. Yazar, C. Kılıç, H.I. Acar, “The Long Thoracic Nerve: Its Origin, Branching Pattern and Relation with Scalenus Muscles’’ Experimental Biology 2007. 28 Apr - 2 May 2007, Washington - USA.

9. H.A. Balcioglu, C. Kılıç, A. Varol, N. Kocabiyik, H. Ozan, M. Yildirim, “Topographical Evaluation of Maxillary Artery in Infratemporal Fossa: A Cadaveric Study’’ 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress. 16-20 May 2008, Antalya – Turkey. 

 

10. H.A. Balcioglu, C. Kilic, H. Ozan, G. Kokten, “Morphometric Study of Styloid Process and Anatomical Implications for Eagle Syndrome’’ 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress. 16-20 May 2008, Antalya – Turkey.

 

11. H.A. Balcioglu, C. Kilic, K. Kamburoglu, T. Ozen, T. Kutoglu, H. Ozan, “Microscopic Anatomy of the Mandibular Canal and the Neurovascular Bundle: A Histomorphometric Study’’ 2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress. 16-20 May 2008, Antalya – Turkey. 

 

12. Kirici, Y. and C. Kilic, Ramifacation variations of the extracranial part of the facial nerve and its relation to the paratid duct and the transverse facial artery.12th EFNS, Madrid, 173, Spain, 2008.

 

13. Kirici, Y., C. Kilic, and M. Kocaoğlu, Radiological and anatomical examination of the cavernous sinus. 12th EFNS, Madrid, 292, Spain, 2008.

 

14. C. Kilic, K. Kamburoglu, T. Ozen, “Mylohyoid Nerve Traveling within the Mandibular Canal: A Case Report” 10th Congress of the European Association of Clinical Anatomy. 02-05 Sep 2009, Istanbul – Turkey.

 

15. Y. Kirici, C. Kilic, E. Oztas, “The Ligamentum Capitis Femoris: Anatomical and Histological Study’’ 10th Congress of the European Association of Clinical Anatomy. 02-05 Sep 2009, Istanbul – Turkey.

 

16. C. Kilic, Y. Kirici, M. Kocaoglu, “The Trunk and Branches of the Facial Nerve’’ 10th Congress of the European Association of Clinical Anatomy. 02-05 Sep 2009, Istanbul – Turkey.

 

17. C. Kilic, K. Kamburoglu, T. Ozen, “Assessment of the Relationship between Floor of Maxillary Sinus and Root Tips of Maxillary Posterior Teeth by Use of Dental Volumetric Tomography’’ 10th Congress of the European Association of Clinical Anatomy. 02-05 Sep 2009, Istanbul – Turkey.

 

18. Y. Kirici, C. Kilic, “The Marginal Mandibular Branch of the Facial Nerve in the Foetuses” 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies. 12-15 Sep 2009, Florence – Italy.

 

19. Y. Kirici, C. Kilic, M. Kocaoglu, “Important Structures Neighbouring to the Cavernous Sinus and Location of the Abducent Nerve’’ 115th Annual Meeting of the Association of Military Surgeons of the United States. 14-19 Nov 2009, St. Louis – USA.

 

20. N. Kocabiyik, C.M. Ozer, A. Comert, C. Kilic, L. Elevli, H. Ozan, “Bilateral Giacomini Vein with Saphenopopliteal Junction Terminating into the Profunda Femoris Vein’’ 17th Congress of the International Federation of Associations of Anatomists. 16-19 Aug 2009, Cape Town – South Africa.

 

21. N. Kocabiyik, A. Comert, C.M. Ozer, C. Kilic, A. Ozcan, L. Elevli, K. Desdicioglu, I. Alanbay, H. Ozan, “Morphometry of the Thoracic Aorta in Human Fetuses’’ 10th Congress of the European Association of Clinical Anatomy. 02-05 Sep 2009, Istanbul – Turkey.

 

22. C. Kilic, Y. Kirici, M. Gamsizkan, M. Kazkayasi, “The Anatomic and Histologic Features of the Structure between Upper and Lower Lateral Cartilages’’ 10th Congress of the European Association of Clinical Anatomy. 02-05 Sep 2009, Istanbul – Turkey.

 

23. H. Ozan, C.M. Ozer, N. Kocabiyik, C. Kilic, A. Comert, L. Elevli, K. Desdicioglu, B.O. Barlas, “Auricular Morphometry of the Human Fetuses’’ 10th Congress of the European Association of Clinical Anatomy. 02-05 Sep 2009, Istanbul – Turkey.

 

24. C. Kilic, K. Kamburoglu, T. Ozen, A.R.I. Cebeci, “The Mylohyoid Nerve Travelling within the Mandibular Canal and Frequency of Partial Mandibular Canal” 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies. 12-15 Sep 2009, Florence – Italy.

 

25. C. Kilic, I. Oguz, A. Comert, “The Position of Meckel’s Cartilage and the Inferior Alveolar Nerve in the Fetal Mandible’’ 115th Annual Meeting of the Association of Military Surgeons of the United States. 14-19 Nov 2009, St. Louis – USA.

 

26. A. Aslan, H.T. Sanal, C. Kilic, S. Hamcan, M. Kocaoglu, N. Bulakbasi,  “Bumps at and around the wrist’’ 16th Annual Congress of the European Society of Musculoskeletal Radiology, Refresher Course on the Hip and Bone Pelvis. 11-13 June 2009, Genoa – Italy.

 

27. E. Cadirci, A. Oral, F. Odabasoglu, C. Kilic, K. Coskun, Z. Halici, H. Suleyman, O.N. Keles, B. Unal, “Atorvastatin Reduces Tissue Damage in Rat Ovaries Subjected to Torsion and Detorsion: Biochemical and Histopathologic Evaluation’’ 11th European Congress of Paediatric Surgery. 2-5 June 2010, Bern - Switzerland.

 

28. H.A. Balcioglu, C. Kilic, M. Akyol, A.C. Ulusoy, “Horizontal migration of pre-and postnatal mental foramen’’ 7th FENS Forum of European Neuroscience. 3-7 July 2010, Amsterdam - The Netherlands.

 

29. A.A. Sancaktutar, Y. Bozkurt, G.Kalkan, C. Kilic, N. Penbegul, A. Tepeler, “As a new factor for the development of varicocele: Chronic cough’’ European Association of Urology 6th South Eastern European Meeting (SEEM). 1-2 October 2010, Istanbul - Turkey.

 

30. K. Kamburoglu, S. Murat, C. Kilic, T. Ozen, A. Gurbuz, “Nerve damage assessment following implant placement in human cadaver jaws – an ex vivo study” 13th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology. Leipzig - Almanya. 13-16 June 2012.

 

31. K. Kamburoglu, S.Murat, T. Ozen, C. Kilic, “Accuracy of Virtual Models in the Assessment of Maxillary Defects: Effects of Scan Parameters” FDI Annual World Dental Congress. 11-14 September 2014, New Delhi - India.

 

32. S. Şimşek, C. Kılıç, F. Orhan, “An Innovative Approach For Informed Consent: Example Of Injection Applications” 8th International Congress on Quality in Healthcare, Accreditation and Patient Safety. 24-27 April 2014, Antalya - Turkey. 

 

33. K. Kamburoglu, S. Murat, C. Kilic, H. Avsever, T. Ozen, A.G. Farman, W.C. Scarfe. “Accuracy and Reliability of Radiographic Techniques in the Assessment of Buccal Marginal Alveolar Peri-implant Defects” The 19th International Congress of Dento-Maxillo-Facial Radiology. 22-27 June 2013, Bergen - Norway.

 

34. H. Coskun, C. Kilic, C. Senture, “The Evaluation Of Dorsogluteal and Ventrogluteal Injection Sites: A Cadaver Study’’ AMSUS 2015 Continuing Education Meeting. 30 Nov – 4 Dec 2015, San Antonio, TX – USA.

 

35. S. Akpancar, C. Kılıç, “Experimental Studies of Orthopaedics and Traumatology” International Congress of Anthropological Sciences (ICAS). 9-11 April 2015, Ankara - Turkey.

 

36. C. Kılıç, “The G-Spot: Is It A Scientific Fraud?” International Congress of Anthropological Sciences (ICAS). 9-11 April 2015, Ankara - Turkey.

 

37. C. Kılıç, R. Kalay, E. Kılıç, “Hymen and be Defective” International Congress of Anthropological Sciences (ICAS). 9-11 April 2015, Ankara - Turkey.

 

38. C. Kılıç, “Female Priapism Not Persistent Genital Arousal Disorder” International Congress of Anthropological Sciences (ICAS). 9-11 April 2015, Ankara - Turkey.

 

39. C. Kılıç, Z. Fazlıoğulları, F.Yazar, A.K. Karabulut, “Topographic Anatomy of the Azygos Venous System: A Cadaveric Study’’ XXIVth International Symposium on Morphological Sciences (ISMS). 02-06 Sep 2015, Istanbul – Turkey.

 

40. C. Kilic, Y. Yurttas, S. Akpancar, S. Celikkanat, M.H. Gemci, S. Hamcan, “The relationship between the ankle morphometry with osteochondritis dissecans of the ankle’’ AMSUS 2015 Continuing Education Meeting. 30 Nov – 4 Dec 2015, San Antonio, TX – USA.

 

41. C. Kilic, Y. Akyuz, S. Akpancar, M.M. Seven, L. Gurer, “Diagnosis of Scaphoid Fractures Couldn’t Always be Clear with X-ray Radiographies’’ AMSUS 2015 Continuing Education Meeting. 30 Nov – 4 Dec 2015, San Antonio, TX – USA.

42. C. Kilic, M.M. Seven, L. Gurer, S. Akpancar, “A Significant Fracture Type in The Patient with Knee Pain’’ AMSUS 2015 Continuing Education Meeting. 30 Nov – 4 Dec 2015, San Antonio, TX – USA.

 

43. C. Kilic, H.Y. Tuzun, M.M. Seven, S. Akpancar, L. Gurer, “Intra-Articular Osteoid Osteoma in The Olecranon Fossa’’ AMSUS 2015 Continuing Education Meeting. 30 Nov – 4 Dec 2015, San Antonio, TX – USA.

 

44. C. Kilic, S. Akpancar, M.M. Seven, L. Gurer, M. Ustuner, “Atypical Presentation of a Stress Fracture in a Male’’ AMSUS 2015 Continuing Education Meeting. 30 Nov – 4 Dec 2015, San Antonio, TX – USA.

 

45. C. Kilic, S. Akpancar, M.M. Seven, Y. Akyuz, “Increased Femoral Anteversion Can Be The Cause of Intoeing Gait in Children’’ AMSUS 2015 Continuing Education Meeting. 30 Nov – 4 Dec 2015, San Antonio, TX – USA.

 

46. C. Kilic, M.M. Seven, S. Akpancar, Y. Akyuz, “An Interesting Foot Deformity In A Patient of Unilateral Fibular Hemimelia’’ AMSUS 2015 Continuing Education Meeting. 30 Nov – 4 Dec 2015, San Antonio, TX – USA.

 

47. C. Kilic, M.M. Seven, S. Akpancar, L. Gurer, “Hip Pain Without Any Reason in Children: Perthes Disease Children’’ AMSUS 2015 Continuing Education Meeting. 30 Nov – 4 Dec 2015, San Antonio, TX – USA.

 

Türkçe bilimsel veya ders kitaplarında bölüm yazarlığı, editörlük veya editör yardımcılığı:

 

1. A. Parlak, C. Kılıç, Ş. Ekinci, Birinci Basamakta Romatoid Artrit Yönetimi In: A. Parlak, P. Gürkan, C. Kılıç, editörler. “Romatoid Artrit Tanı ve Etyopatogenezi’’ Merkez Repro Ltd. Şti.; ISBN: 978-605- 4758-15-9 (2013).

 

2. A. Parlak, C. Kılıç, Ş. Ekinci, Birinci Basamakta Romatoid Artrit Yönetimi In: Battal Altun, A. Parlak, C. Kılıç, editörler. “Romatoid Artrit Kliniği’’ Merkez Repro Ltd. Şti.; ISBN: 978-605- 4758-15-9 (2013).

 

3. O. Yücel, A. Yıldızhan, Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı In: C. Kılıç, editör. “Akciğerlerin Anatomisi’’ Merkez Repro Ltd. Şti.; ISBN: 978-605-87501-3-5 (2012).

 

4. O. Yücel, A. Yıldızhan, Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı In: C. Kılıç, editör. “Trachea ve Bronşların Anatomisi’’ Merkez Repro Ltd. Şti.; ISBN: 978-605-87501-3-5 (2012).

 

5. O. Yücel, A. Yıldızhan, Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı In: C. Kılıç, editör. “Kalp ve Pericardium’un Anatomisi’’ Merkez Repro Ltd. Şti.; ISBN: 978-605-87501-3-5 (2012).

 

6. O. Yücel, A. Yıldızhan, Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı In: C. Kılıç, editör. “Özofagus’un Anatomisi’’ Merkez Repro Ltd. Şti.; ISBN: 978-605-87501-3-5 (2012).

 

7. O. Yücel, A. Yıldızhan, Göğüs Cerrahisi Cep Kitabı In: C. Kılıç, editör. “Göğüs Boşluğundaki Organların Lenfatik Drenajı’’ Merkez Repro Ltd. Şti.; ISBN: 978-605-87501-3-5 (2012).

 

8. O. Yücel, O. Genç, Torasik Konjenital Anomaliler ve Cerrahisi In: C. Kılıç, editör. “Akciğerlerin Anatomisi’’ Matris Tanıtım Baskı Hizmetleri; ISBN: 978-605-87501-1-1 (2011).

 

Alanında herhangi bir kitaptan bölüm çevirmenliği:

A. Elhan, Lippincott Açıklamalı İnsan Anatomisi Atlası, Cilt 2 (B. Pansky, TR. Gest) In: S. Develi, S. Yıldız, N. İmre, C. Kılıç, N. Kocabıyık, B. Yalçın, F. Yazar, editörler. “Bölüm 2: Abdomen’’ Güneş Tıp Kitabevleri; ISBN: 978-975-277-566-4 (2015).

 

 

Ulusal sempozyum ve kongrelerde oturum başkanlığı yapma, düzenleme kurulunda görev alma:

 

1. Gülhane Biyomedikal Günleri Ulusal Sempozyumu. 21-22 Mayıs 2015, Ankara, Oturum Başkanlığı.

 

2. Gülhane Biyomedikal Günleri Ulusal Sempozyumu. 21-22 Mayıs 2015, Ankara, Bilimsel ve Düzenleme Kurulu.

 

3. Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Oturum Başkanlığı.

 

4. Antropoloji, Radyoloji ve Anatomi Kongresi (ARA2015). 12-13 Kasım 2015, Ankara, Bilim ve Danışma Kurulu.

 

Ulusal kuruluşlarca bilimsel seçici kurul oluşturularak verilen her türlü bilim, hizmet ve teşvik ödüllerinin her biri için Ulusal kuruluşlarca verilen her türlü bilim, hizmet ve teşvik ödülleri:

 

1. Uluslararası katılımlı XI. Ulusal Anatomi Kongresi’nde Çandır, N., Kılıç, C., Yazar, F., Satar, B., Ozan, H. “Nervus Hypoglossus’un Dallanma Paterni ve Arteria Lingualis ve Nervus Lingualis ile İlişkisinin Dil Kökünün Radyofrekans ile Ablasyon Tedavisindeki Rolü’’ isimli sözlü bildiri ile “En İyi Sözlü Bildiri Ödülü’’ belgesi. Ekim 2007.

 

2. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi’nde Yaşar, E., Kesikburun, S., Kılıç, C., Yazar, F., Tan, A.K. “Ultrason Eşliğinde Yapılan Geniküler Sinir Blokajı Enjeksiyonlarının Doğruluğu: Kadavra Çalışması’’ isimli sözlü bildiri ile “En İyi Sözlü Bildiri Ödülü Birinciliği’’ belgesi. Mart 2013.

 

Ulusal kurs veya çalıştaylarda eğitici olma:

 

1. 20. Temel Mikrocerrahi Kursu’nda eğitmen belgesi, 13-17 Mayıs 2014

 

2. VIII. Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kulllanım Kursu’nda eğitmen belgesi, 17-28 Şubat 2014

 

3. Taze Donmuş Kadavra Diseksiyon Kursu’nda eğitmen belgesi, 07-08 Mart 2015

 

4. IX. Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kulllanım Kursu’nda eğitmen belgesi, 04-15 Mayıs 2015

 

Uluslararası Dergilerde Editörlük ve Yayın Kurulu Üyeliği:

 

1. Journal of Dentistry, Medicine and Medical Sciences, 2017

2. Edorium Journal of Anatomy and Embryology, 2017

3. Health Care Academician Journal, 2016

4. Journal of Dentistry, Medicine and Medical Sciences, 2016

5. Edorium Journal of Anatomy and Embryology, 2016

6. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2016

7. Edorium Journal of Anatomy and Embryology, 2015

8. Journal of Dentistry, Medicine and Medical Sciences, 2015

9. Edorium Journal of Anatomy and Embryology, 2014

10. Journal of Dentistry, Medicine and Medical Sciences, 2014

11. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 2014

12. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 2013

13. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 2012

14. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 2011

15. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2011

16. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2009

 

Ulusal dergilerde makale danışmanlığı:

 

1. “Mineral characteristics, hydroxyapatite crystal, and mesostructure among heavy smoker teeth: a preliminary report” Gulhane Medical Journal, 2015, Dec 12, 2015

2. “Anatomical and Morphometric Evaluation of the Foramen Transversarium of Cervical Vertebrae” Gulhane Medical Journal, 2015, Apr 25, 2015

 

Uluslararası dergilerde makale danışmanlığı:

1. “Phermonal components of intact male mice preputial gland in relation to flutamide effects” Jacobs Journal of Anatomy, 2016, (Jul 6, 2016)

 

2. “What is the Role of Osteochondral Allograft Transplantation in the Treatment of Patellofemoral Joint Cartilage Lesions in the Young Patient?” Journal of Transplantation Technologies & Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-2043  

 

3. “Current concepts of Prolotherapy in Orthopedics Surgery” Archives of Trauma Research, 2016, Manuscript ID- ID 40447

4. “Transperitonal reconstruction of the caval vein and construction of a mesenteric-caval fistula in a patient with Antithrombin III -Deficiency and fulminant thrombosis of the inferior vena cava: First results of a new technique ” Scientific Research Publishing, 2016, Manuscript ID- ID 2301053

 

5. “Uterine Rupture in Pregnancy; Imaging Beyond Ultrasound” Journal of Neonatal Biology, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1905 

 

6. “The Antero-lateral thigh flap in coverage of extensive post traumatic upper limb defects” Scientific Research Publishing, 2016, Manuscript ID- ID 2301041

 

7. “Presentations, management and outcomes of temporomandibular disorders (TMDs) in Port Harcourt:  One-year prospective analysis” The Journal of Dentists, 2016, Manuscript No- 548-1304-1-SM 

 

8. “Pelvic exenteration for gynecologic malignancies in elderly patients : always controversial” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1775 

 

9. “Jawbone radiographs texture analysis for dental implant planning” Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2016, Manuscript No- CMPB_2016_95

 

10. “Practical Approaches to Managing Frail, Older People in Community” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1696 

 

11. “Osteochondrosis Coccige (Coccigodiniya) - a psychosomatic syndrome” Anatomy & Physiology: Current Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1572 

 

12. “Barriers to social participation in caregivers of older people: a systematic review” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1627 

 

13. “Pleural effusion following rib fractures in the elderly: are we being aggressive enough?” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1603

 

14. “The Current Perspectives of Stem Cell Therapy in Orthopedics Surgery” Archives of Trauma Research, 2016, Manuscript ID- ID 37976

 

15. “Effect of Socioeconoimc status on Expectations among completely edentulous patients regarding conventional complete dentures” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1601

 

16. “Conveyance of mentally ill person from their property: Which legislation to use?” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1600

17. “Growth of the maxillary sinus in children and adolescents: A longitudinal study” Journal of Comparative Human Biology (HOMO), 2016, Manuscript No-16-701767 (Apr 16, 2016)

 

18. “Reward sensitivity and decision making in depressive episode: Are unipolar and bipolar patients different?” Journal of Depression & Anxiety, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1359 

 

19. “Is there a Gender Difference in Cost-related Medication Non-adherence?” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- (Apr 6, 2016) 

 

20. “Exploration of quality of life of diabetic patients in state retirement homes in Turkey” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1501 

 

21. “Acute respiratory distress syndrome in burn patients: incidence and risk factors analysis” Scientific Research Publishing, 2016, Manuscript ID- ID 2301013

 

22. “Cannulated hip screws associated with a lower 30-day mortality rate compared to hemiarthroplasty for treatment displaced intra-capsular femoral neck fractures in ASA 3-5 geriatric patients” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1472 

 

23. “Palatal Lift Prosthesis with a Flexible Lift” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1475 

 

24. “Examining the Differences in the Immunologic Response in Burn Wounds Between the Young and Old” Scientific Research Publishing, 2016, Manuscript ID- ID 2301010 

 

25. “Accelerated Medical Education: Impact of a 48 Hour Hospice Home Immersion” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1449 

 

26. “An unusual right vertebral artery variation accompanying to bovine arch: A case report” Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), 2016, Manuscript ID- 64-1458497630

 

27. “In Vitro Differentiation of Human Umbilical Cord Blood Mesenchymal Stem Cells into Functioning Hepatocytes” Alexandria Journal of Medicine, 2016, Manuscript No- AJME-D-16-00014

 

28. “The Rules in Institutional Care: An ethnographic style study” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1404 

 

29. “Successful Aging and Poor Rural Elderly Population in India” Journal of Gerontology & Geriatrics Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1403 

 

30. “Short term operative outcomes of laparoscopic gastric mobilization in esophagectomy for esophageal cancer: Comparison with hand assisted technique” Scientific Research Publishing, 2016, Manuscript ID- ID 2301001

 

31. “Anatomical terminology in Don Quixote” Anatomy & Physiology: Current Research, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1390 

 

32. “Cervical Thoracic Necrotizing Fasciitis With The Mammary Gland Spread of Odontogenic Origin” Scientific Research Publishing, 2016, Manuscript ID- ID 2301000 

 

33. “Micro-CT assessment of changes in the morphology and position of the immature mandibular canal during early growth” Surgical and Radiologic Anatomy, 2016, Manuscript No- SARA-D-16-00078

 

34. “The simulation of operation cost in laparoscopy-assisted and laparoscopic distal gastrectomy under the National Health Insurance System in Japan” Scientific Research Publishing, 2016, Manuscript ID- ID 2300995

 

35. “The effect of abruptio placentae on perinatal outcome of pregnancy” Journal of Clinical Case Reports, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1291 

 

36. “Sexual Dimorphism from Cranial Capacity of Adult South India Skulls” Biomedical Journals, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1235 

 

37. “A combined approach of teaching head development using embryology and comparative anatomy” Edorium Journals of Anatomy and Embryology, 2016, Manuscript No- A04_2016020001_RA 

 

38. “Achalasia in A Child: Case Report And Review of Literature” Journal of Scientific Research and Studies, 2016, Manuscript No- JSRS-16-021

 

39. “The Results Of Metallic Implants Introduction With Various Sur-Face Types Into Rabbits’ Bone Tissue” Scientific Research Publishing, 2016, Manuscript ID- ID 2300986

 

40. “Sleep Disorders In Fibromyalgia Syndrome” Journal of Neonatal Biology, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1122 

 

41. “Exposure to Environmental Tobacco Smoke during Pregnancy Restrain The Antioxidant Response of Their Neonates” Journal of Neonatal Biology, 2016, Manuscript No- Biomedical Journals-16-1035  

 

42. “Soft tissue Rosai-Dorfman disease in a 77-year-old female” Journal of Clinical Case Reports, 2015, Manuscript No- Biomedical Journals-15-2183  

43. “Surgical treatment for Congenital lung parenchyma and non lung parenchyma disorder: center experience” Journal of Pulmonary & Respiratory Medicine, 2015, Manuscript No- Biomedical Journals-15-2049 

 

44. “Smoking and heart rate contribute to Sympathovagal Imbalance in Prehypertensive Saudi Male Young Adults” Anatomy & Physiology: Current Research, 2015, Manuscript No- Biomedical Journals-15-1600

 

45. “Overview of Chinese newborn screening for congenital hypothyroidism” Journal of Neonatal Biology, 2015, Manuscript No- Biomedical Journals-15-1439

 

46. “Acute flaccid paralysis in the setting of viral myelitis: A case review series with emphasis on imaging findings, differences between serotypes, and the radiologist's role” Biomedical Journals, 2015, Manuscript No- Biomedical Journals-15-1081

 

47. “Medical Education and Advanced Technology Applications” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3738

 

48. “Study of Relationship between Blood Groups and Ischemic Heart Disease in Patients with Coronary Artery Bypass Graft surgery of Mazandaran Heart Center in Sari, 2012” Biomedical Journals, 2015, Manuscript No- Biomedical Journals-15-906

 

49. “Type III supracondylar humerus fractures in children: open reduction and pinning” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3664

 

50. “Metallic Foreign Body in the Foot” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3667

 

51. “Inferior Alveolar Nerve Location to determine zone of safety for dental implant placement” Journal of Dentistry and Orofacial Surgery, 2015, Manuscript No- JDOS-15-RA-103

 

52. “Measurement of Frontal Sinus Volume by Using Computed Tomography: A Stereological Study” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3587

 

53. “Myopathy as Isolated Manifestation Related to HTLV-I Infection” Biomedical Journals, 2015, Manuscript No- Biomedical Journals-15-670

 

54. “Vaginal application of a synthetic Prostaglandin E1 analogue, (Misoprostol) prior to operative Hysteroscopy: Analysis of effectiveness & safety (Misurata Experience)” Biomedical Journals, 2015, Manuscript No- Biomedical Journals-15-621

 

55. “Evaluation of intrauterine pathology: Efficacy of diagnostic hysteroscopy in comparison to histopathological examination” Journal of Trauma & Treatment, 2015, Manuscript No- Biomedical Journals-15-620

 

56. “The effects of age and gender on pituitary gland volume: Magnetic resonance imaging study” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3447

 

57. “Case Report: A Twin Pregnancy In A MODY-3 Affected Woman” Journal of Clinical Case Reports, 2015, Manuscript No- Biomedical Journals-15-437

 

58. “Necrotizing Fasciitis of the Lower Extremity Limb Rescuers Approach: Aggressive Debridement” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3382

 

59. “Koitus Sırasında Penisin Süperfisial Dorsal Veninin Rüptürü” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3358

 

60. “Son on yılda anne bakımı arttırılarak anne ölümleri düşürüldü mü?” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3336

 

61. “Colon Perforation Due to Morgagni Hernia: a Case Report” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3333

 

62. “PMS Tedavisinde Vitex Agnus Castus ve Etinil Östradiol-Drospirenon etkinliklerinin karşılaştırılması” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3297

 

63. “Farklı Aktivasyon Yöntemleriyle Hazırlanan Trombositten Zengin Plazma’nın Klinik Etkisi” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3251

 

64. “Anorektal Bölgedeki Malign Melanomlara Yaklaşım” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3245

 

65. “Yüksek VKİ nin Safra Kesesi Taşı Olanlarda Umblikal Herni ve Metabolik Sendrom Birlikteliğine Etkisi” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3232

 

66. “Variant anatomy of the sciatic nerve in South Indian population” Journal of Experimental and Integrative Medicine, 2015, Manuscript No- JEIM-2015-01-02

 

67. “İntrakranial Kanama, Mezenter Arter Diseksiyonu ve Mezenter Arter Trombozu Kombinasyonu” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2015, Manuscript No- JCAM.3218

 

68. “Künt Travma Sonrası Gelişen Travmatik Karın Duvarı Hernisi: Olgu Sunumu” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3198

69. “Hiperprolaktinomanın semen parametreleri üzerine etkisi” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3186

 

70. “Limberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3183

 

71. “MRCP ile saptanamayan koledok taşının, EUS ile saptanması” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3181

 

72. “Yabancı cisim yutma hikayesi olmayan bir hastada cam parçasının yol açtığı ince barsak perforasyonu” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3171

 

73. “Warfarin Kullanan İleri Yaşlı Hastada Hızlı İlerleyici Alt Bacak Hematomu” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3176

 

74. “Erkek Hastada Pankreasın Solid Psödopapiller Tümörü” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3160

 

75. “Anatomical and magnetic resonance imaging study of the medial collateral ligament of the ankle joint” Alexandria Journal of Medicine, 2014, Manuscript No- AJME-D-14-00087

 

76. “Ex-PRESS Mini Şant İle Trabekülektomi Ameliyatının Etkinliğinin Karşılaştırılması” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- 05-12-2014

 

77. “Divertikülite bağlı multipl perforasyon odakları” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3117 

 

78. “Pilonidal Hastalık Tedavisinde Limberg Flep Tekniği ve Fenol Tedavisi Yöntemlerinin Karşılaştırılması” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3084 

 

79. “Amniyoredüksiyonun İkiz İkiz Transfüzyon Sendromlu Olgularda Maternal ve Perinatal Sonuçlara Etkisi” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3125 

 

80. “Oküler Munchausen Sendromu; Konjonktival Fornix’e Toprak Ve Cam Parçaları Konulması” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3124 

 

81. “Akut Üst GIS Kanamalı Olguların Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Bir Devlet Hastanesi Deneyimi” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3101

 

82. “İdiopatik eozinofilik kolesistit” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.3072

 

83. “The ratios of 2nd to 4th digit may be a predictor of Schizophrenia” Clinical Anatomy, 2014, Manuscript No- CA-14-0396

 

84. “Dev paratiroid adenomu” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- 13-10-2014

 

85. “Three-dimensional analysis of alveolar wall destruction in the early stage of pulmonary emphysema’’ Clinical Anatomy, 2014, Manuscript No- CA-14-0241

 

86. “Unusual Termination of The External Jugular Vein and Cephalic Vein” Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 2014, Manuscript No- 2014-40508

 

87. “Overin Nadir Görülen Benign Tümörü: Overyan Hipertekozis” Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.2910

 

88. “Nadir bir sendrom, Cantrell Pentalojisi: Olgu Sunumu’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.2823

 

89. “Radius Alt Uç Kırıklarının Kapalı Yöntemle Tedavisi, Radius Yüksekliğinin Önemi’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.2820

 

90. “Yeni Kurulan Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 300 Vaka’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2014, Manuscript No- JCAM.2817

 

91. “Anthropometric Parameters in Infants of Gestational Diabetic Women and Diabetic Mellitus Women in Albania” WebmedCentral, 2014, Manuscript No- WMC004654

 

92. “Intraoperative Localization of the Marginal Mandibular Nerve: A Landmark Study’’ BMC Research Notes, 2014, Manuscript No- 1922943710119206

 

93. “Do craniofacial abnormalities impair elite athlete’s ventilatory performance during submaximal and maximal exercise?’’ Journal of Dentistry, Medicine and Medical Sciences, 2014, Manuscript No- JDMMS-14-006

 

94. “Odontometric Study of Mandibular Canine Teeth Dimorphism In Establishing Sex Identity In South-east Nigeria’’ International Journal of Medicine and Medical Sciences, 2014, Manuscript No- IJMMS-14-016

 

95. “Percutaneous drainage of Morel-Lavallée lesions when the diagnosis is delayed’’ Canadian Journal of Surgery, 2014, Manuscript No- CJS-0344-13-OA.R2

 

96. “Surgical anatomy of greater occipital nerve and its relation to occipital artery’’ Alexandria Journal of Medicine, 2014, Manuscript No- AJME-D-14-00040

 

97. “Anatomical, photochemical and pharmacological studies of roots of Cnicus benedictus’’ International Journal of Medicinal Plant Research, 2013, Manuscript No- IJMPR-13-145

 

98. “Intraosseous schwannoma of the mandible: case report and review of literature’’ Journal of Medical Case Reports, 2013, Manuscript No- 1601573441110304

 

99. “Role of arthocentesis in the internal derangement of TMJ.’’ Journal of Medicine and Medical Sciences, 2013, Manuscript No- JMMS-13-133

 

100. “Orthodontic Consideration in Diabetes Mellitus’’ Universal Journal of Medicine & Dentistry, 2013, Manuscript No- 2013-01-07

 

101. “The clinical significance and incidence of the os peroneum: A dissection of 60 cadaveric lower limbs of Punjab’’ Revista Arjentina de Anatomia Clinica (Argentine Journal of Clinical Anatomy), 2013, Manuscript No- 2013-11-20

 

102. “Marginal Mandibular Branch of the Facial Nerve: An Anatomical Study’’ Alexandria Journal of Medicine, 2013, Manuscript No- AJME-D-13-00018R1

 

103. “A study on the anatomical variations of the origin of profunda femoris artery and its circumflex branches’’ Clinical Anatomy, 2012, Manuscript No- CA-12-0456

 

104. “Temporomandibular Joint Disorders: An Evolving Etiology with a Shift in Management.’’ Clinical Anatomy, 2012, Manuscript No- CA-12-0448

 

105. “Corporate Dentistry’’ Universal Journal of Medicine & Dentistry, 2012, Manuscript No- UJMD-12-039

 

106. “Sedation success in paediatric dentistry’’ Universal Journal of Medicine & Dentistry, 2012, Manuscript No- UJMD-12-040

 

107. “Lateral Pterygoid Muscle: A Three Dimensional Analysis of Neuromuscular Partitioning’’ Clinical Anatomy, 2011, Manuscript No- CA-11-0070

 

108. “Morphological changes in mitochondria of hepatocytes by different doses  of diclofenac sodium in rabbits’’ Saudi Medical Journal, 2011, Manuscript No- 2011/5165

 

109. “Perforation of Inferior Alveolar Nerve By Maxillary Artery’’ Revista Arjentina de Anatomia Clinica (Argentine Journal of Clinical Anatomy), 2011, Manuscript No- 2011-08-02

 

110. “Focus on the lateral incisural space: where is the trochlear nerve?’’  Clinical Anatomy, 2011, Manuscript No- CA-11-0403

 

111. “Delayed phase nasal metastasis of renal cell carcinoma as a rare epistaxis cause’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2011, Manuscript No- KATD-848

 

112. “Spontaneous palatal fistula due to dacryocystorhinostomy catheter’’ The Laryngoscope, 2011, Manuscript No- lscope-11-1299

 

113. “A rare incidence of abnormally broad tendon of insertion of tibialis anterior- a case report’’ Journal of Experimental and Integrative Medicine, 2011, Manuscript No- 4-1308645981

 

114. “Delayed Postoperative Pituitary Apoplexy After Endoscopic Transsphenoidal Resection of a Pituitary Macroadenoma’’ The Laryngoscope, 2011, Manuscript No- lscope-11-0151

 

115. “The epidemiology of clinical perineural invasion in cutaneous squamous cell carcinoma of the head and neck’’ The Laryngoscope, 2011, Manuscript No-lscope-11-0750 

 

116. “Our 8 years experience on penile fractures: the diagnosis and treatment’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2011, Manuscript No- KATD-837

 

117. “Vascular variations of the rabbit kidney and their experimental significance’’ Surgical Techniques Development, 2011, Manuscript No- 5469 

 

118. “Ultrastructural changes in the tight intercellular junctions of the endoneurial blood vessels following sural Nerve crush Injury in Rats’’ Saudi Medical Journal, 2010, Manuscript No- 20103388

 

119. “Posterior Fixation of Lumbar Burst Fractures. Comparison of

Short Segment and Long Segment Pedicle Fixation’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010, Manuscript No- 239-1367-1

 

120. “Association between DNA Repair Gene ATM Polymorphisms and Oral Cancer Susceptibility’’ The Laryngoscope, 2010, Manuscript No- lscope-10-0521

 

121. “Clinical Analysis of the Cranial Complications of Endoscopic Sinus Surgery’’ The Laryngoscope, 2010, Manuscript No- lscope-10-1466

 

122. “Paratesticular leiomyosarcoma: A case report and review of the literature’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010, Manuscript No- JCAM.483

 

123. “Endoscopic Endonasal Dissection of the Infratemporal Fossa: Anatomical Relationships and Importance of Eustachian Tube in the Endoscopic Skull Base Surgery’’ The Laryngoscope, 2010,  Manuscript No- lscope-10-0960

 

124. “Popliteal Arter Yaralanmaları’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010, Manuscript No- JCAM.280

 

125. “Erişkin bir hastada gastrik volvulusa yol açan mobil dalak: Olgu sunumu Hakkında’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010, Manuscript No- JCAM.542

 

126. “Outcomes of External Dacryocystorhinostomy and Effects of the Incision Type on Cosmetic and Functional Outcomes’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010, Manuscript No-234-1372-1

 

127. “Penil Protez Sonrası Görülen Nüks İnguinal Herni ve Rezervuar Migrasyonu’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010, Manuscript No- JCAM.264

 

128. “The Effect of Diaphragmatic Plication on Pulmonary Function Test, Dyspnea Score and Arterial Blood Gases: Analysis 11 Patients with Diaphragmatic Elevation’’ Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010, Manuscript No-JCAM.253

 

129. “Long Term Outcomes from The English National Comparative Audit of Surgery for Nasal Polyposis and Chronic Rhinosinusitis’’ The Laryngoscope, 2009, Manuscript No- lscope-09-0842

 

130. “Primary clivus defect binostril endoscopic management with nasal septum flaps and integrity’’ The Laryngoscope, 2009, Manuscript No- lscope-09-0526

 

131. “Tracheobronchial Abnormalities in Turkish Population’’ Clinical Anatomy, 2009, Manuscript No- CA-09-0307

 

132. “Primary Tumor Volume Measured by FDG-PET and CT in Nasopharyngeal Carcinoma’’ The Laryngoscope, 2009, Manuscript No- lscope-09-1852

 

133. “Revisiting Lung Morphology: From Normality to Pathology’’  Clinical Anatomy, 2008, Manuscript No- CA-08-0130

 

134. “Abnormal Superficial Veins of the Neck – A Case Report’’ Saudi Medical Journal, 2006, Manuscript No- 20061012 (2)