fbpx Kadınlarda Bel Ağrılarına Dikkat! | Mamak Havadis

Kadınlarda Bel Ağrılarına Dikkat!

Aslında bel ağrıları her yaş ve cinste görülen bir hastalıktır. Ancak bel ağrılarında kadınlara ait bazı ayrıcalıklar vardır.

1 Kadınların en az 40ının her yıl bir bel ağrısı atağı vardır.

2 Beli ağrıyan kadınların 80inde ağrı son bir yılda başlamıştır.

3 16-24 yaş arasındaki kadınların üçte birinde 45-65 yaşındaki kadınların yarısında son bir yılda bel ağrısı atağı olmuştur.

4 Bel ağrıları kadınlarda erken ve ileri yaşta erkeklerde ise orta yaşlarda daha sıktır.

5 Kadınların bel ağrısı atakları erkeklerden daha uzun sürer kadınlarda kronikleşme riski daha fazladır. Erkeklerin bel ağrısı atağı daha kısa fakat daha şiddetlidir.

6 Kadınlar bel ağrıları ile karşılaştıkları zaman erkeklere göre daha fazla hareket kısıtlamasına giderler.

Kadın olmanın bel ağrısı ile ilişkisi:

1 Adet dönemleri ağrıyı tetikler

2 Gebelik ve çocuk bakımı kadınların daha sık bel ağrısına maruz kalmasına yol açar. Gebelerin 40-60 inda bel ağrısı vardır.

3 Erkeklerde ağrı daha çok belirgin bir zorlanmaya bağlıdır. Kadınlarda ise günlük yaşam aktiviteleri uzun süre ayakta kalma ev işleri çocuk bakımı gibi günlük tekrarlayan hareketler ağrıya sebep olabilir..

4 Motorlu taşıt kazalarından sonra ortaya çıkan whiplash injürileri kamçı yaralanmaları kadınlarda daha sık görülür ve daha geç iyileşir.

5 Ağır eşyalar taşıma çekme itme bahçe işleri ve temizlik faaliyetleri ev ve ev dışı aktiviteleri bel ağrılarını tetikleyen en önemli sebeplerdir.

6 Kız çocuklarında ve kadınlarda spondilolistezis bel kayması erkeklere göre daha sık görülür

İş ortamı ve bel ağrısı:

1 Kadınlarda bel ağrılarının sadece 15-20 kadarı iş ortamı ve iş ile ilişkilidir. Bu oran erkeklerde daha yüksektir.

2 Sağlık otel catering işletmeleri bankacılık finans ve sigortacılık sektörleri kadınların en sık bel ağrısı ile karşılaştıkları çalışma alanlarıdır.

3 Hemşireler uzun süre ayakta kalma ve hasta bakımı nedeniyle sık olarak bel ağrısı sorunu ile karşılaşmaktadırlar.

4 İtme çekme ve döndürme gibi vücut hareketlerinin sıklıkla tekrarlayıcı hareketlere zorlandığı işler bel ağrıları için önemli bir risk faktörüdür.

5 Market kasiyerlerinde klavye kullananlarda telefon santralinde çalışanlarda bankacılık hizmeti sunan meslek gruplarında uzun süre oturmaktan dolayı bel ağrısı riski taşırlar.

6 Çocuk ve yaşlı bakıcılarında hemşireler ve ana okulu öğretmenlerinde kaldırma eğilme uzanma gibi aktiviteler bel ağrısı riskini arttırmaktadır.

7 Düşük iş memnuniyeti ve düşük ücret bel ve boyun ağrısı riskini arttırr.

Ev ortamı ve bel ağrısı:

1 Alış veriş ağırlık taşıma alınanları yükseğe koymakoyma yüksekten bir şey alma

2 Temizlik faliyetleri eğilme itme çelme dönme

3 Ütü uzun süre ayakta durma dönme

Kadınlara ait özellikler:

1 Gebelik hormonal faktörü mekanik faktörler duygusal faktörler

2 Bebek bakımı emzirme taşıma

3 Regl dönemi ağrı eşiğini düşürür

4 Menapoz ve osteoporoz riski

5 Hipermobilite sendromu kızlarda ve kadınlarda daha sıktır.

6 Fibromiyalji sendromu kadınlarda daha sık görülür.

Moda:

1 Yüksek topuklu ayakkabılar lomber lorduzu bel çukurluğu artırır.

2 Dar elbiseler pantolon ve etekler rahat hareketi engelleyen kıyafetler bel ağrısı riskini arttırır.

3 İri göğüsler ve göğüs protezleri bele ilave yük bindirir.

Kadın aile ve toplum:

1 Kadınlar sağlıklarına erkeklerden daha çok dikkat ederler. Bu konuda daha hassastırlar.

2 Kadınlar erkeklere göre daha yardımseverdir.

3 Bakım sektöründe çalışmaya daha meyillidirler