fbpx Kannabidiol veya CBD Yağının Psikiyatrik ve Nörolojik Durumlardaki Yararları ve Zararları | Mamak Havadis

Kannabidiol veya CBD Yağının Psikiyatrik ve Nörolojik Durumlardaki Yararları ve Zararları

İletişim: 0 539 6786194 (Whatsapp ulaşabilirsiniz.)

Bu makalenin amacı, kannabidiol’un (CBD) psikiyatrik ve nörolojik durumlardaki yararlarını özetlemektir. CBD, içsel veya endojen kannabinoid sistemin yararlı homeostatik (denge) etkilerini destekler. 2018 yılında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), iki yaş ve üzeri hastalarda Lennox-Gastaut sendromu (LGS) ve Dravet sendromu (DS) olarak bilinen iki epilepsi sendromu ile ilişkili nöbetlerin tedavisi için CBD içeren ve ağız yolu ile kullanılan bir ürünü onaylama kararı almış ve sonrasında onaylamıştır. LGS ve DS’nun neden olduğu inatçı nöbetlerle yaşayanlar için CBD gerçek bir tıbbi ilerlemeyi temsil eder. Bu nadir ve şiddetli durumlar için klinik gelişim önemlidir ve bugünün haberleri bu hastalar ve aileleri için yeni bir tedavi seçeneğinin nöbetlerini daha iyi kontrol etme potansiyeline sahip olabileceği konusunda umut vermektedir.

DS, bebeklik döneminde başlayan ve tedaviye son derece dirençli, nadir ve katastrofik bir inatçı epilepsidir. Sık ve uzun süreli nöbetler, kötü nöbet kontrolü ve gelişimsel gecikmeler ile karakterize, zayıflatıcı, yaşam boyu süren bir durum ve ayrıca epilepside ani beklenmedik ölüm (SUDEP) de dahil olmak üzere erken ölüm riski artar. LGS, çocukluk çağında başlayan epilepsinin nadir ve sıklıkla zayıflatıcı bir şeklidir ve tedaviye oldukça dirençlidir. Çoklu nöbet tipleri ve orta ila şiddetli bilişsel bozukluk ile karakterizedir. LGS ile yaşayan bireyler, kontrolsüz nöbetlerle ilişkili sık düşmeler nedeniyle ciddi yaralanma riski artar.

Bu epilepsi sendromlarına sahip olan bireyler yaşamları boyunca genellikle kontrolsüz nöbetler ve diğer tıbbi ihtiyaçlar yaşarlar. CBD kullanımını içeren terapiler DS, LGS ve Tuberous Sklerosis Kompleksi ve İnfantil Spazmlar gibi diğer nadir epilepsiler için umut vaat etmektedir.

ABD'de 3.4 milyon adına epilepsi ve nöbet geçiren önde gelen ulusal sağlık kuruluşu olarak, Epilepsi Vakfı daha fazla ve daha iyi epilepsi tedavilerini aktif olarak savunmaktadır. Buna ek olarak, eski Yönetim Kurulu Başkanı ve Dravet sendromlu bir çocuğun ebeveyni Warren Lammert'in önderliğinde Epilepsi Vakfı Epilepsi Terapisi Projesi, epilepsi için CBD üzerine araştırmalara yatırım yapmıştır.

Klinik çalışmalar çok çeşitli koşullar altında gerçekleştirildiğinden, bir ilacın klinik çalışmalarında gözlenen advers (ters) reaksiyon oranları, başka bir ilacın klinik çalışmalarındaki oranlarla doğrudan karşılaştırılamaz ve uygulamada gözlemlenen oranları yansıtmayabilir.

LGS ve DS hastalarındaki kontrollü ve kontrolsüz çalışmalarda, 6 aydan fazla tedavi gören 533 hasta ve 1 yıldan fazla tedavi edilen 391 hasta dahil 689 hasta CBD ile tedavi edilmiştir. Geniş kapsamlı diğer kullanım programlarında, 6 aydan fazla tedavi gören 109 hasta, 1 yıldan fazla tedavi edilen 91 hasta ve 2 yıldan fazla tedavi edilen 50 hasta dahil olmak üzere 161 DS ve LGS hastası CBD ile tedavi edilmiştir.

LGS veya DS'lu hastaların plasebo kontrollü çalışmalarında (Çalışmalar 1, 2, 3 ve DS'de Faz 2 kontrollü bir çalışmayı içermektedir) 323 hastaya CBD verilmiştir. Olumsuz reaksiyonlar aşağıda sunulmuştur; bu çalışmalardaki tedavi süresi 14 haftaya kadar sürmüştür. Hastaların yaklaşık %46'sı kadın, %83'ü Kafkasyalıydı ve ortalama yaş 14 idi (2-48 yaş arası). Tüm hastalar başka antiepileptik ilaçlar kullanıyordu.

Kontrollü çalışmalarda, herhangi bir advers (ters) reaksiyon sonucu kesilme oranı, 10 mg/kg/gün CBD alan hastalar için %2,7, 20 mg/kg/gün CBD alan hastalar için %11,8 ve plasebo alan hastalar için %1,3 idi. CBD kullanımının kesilmesinin en sık nedeni transaminaz yükselmesi olmuştur. Transaminaz yükselmesi için CBD kullanımının kesilmesi, CBD 10 mg/ kg/gün alan hastalarda %1.3, CBD 20 mg/kg/gün alan hastalarda %5.9 ve plasebo alan hastalarda %0.4 oranında meydana gelmiştir. Somnolans, sedasyon ve uyuşukluk, CBD 20 mg/kg/gün alan hastaların %3'ünde, CBD 10 mg/kg/gün veya plasebo alan hastaların %0'ına kıyasla kesilmesine neden olmuştur.

CBD kullananlarda (plasebodan en az %10 ve daha yüksek insidans) meydana gelen en yaygın advers (ters) reaksiyonlar uyku haliydi. Diğer nadir reaksiyonlar ise iştah azalması, ishal, transaminaz yükselmesi, yorgunluk, halsizlik, döküntü, uykusuzluk, uyku bozukluğu, düşük kaliteli uyku ve enfeksiyonlardı.

CBD kullanımı, çeşitli psikiyatrik ve nörolojik durumlar ve hastalıklar için güvenli ve etkili tedavi sağlama potansiyeline sahiptir. Bununla birlikte, bu tür bir başarı, yeterince büyük ve titizlikle kontrol edilen klinik araştırmalar ile desteklenmelidir.

KAYNAKLAR

Newton M, Newton DW. Cannabidiol or CBD Oil: Help, Hope, and Hype for Psychiatric and Neurologic Conditions. J Am Psychiatr Nurses Assoc. 2020 Jun 6:1078390320929410. doi: 10.1177/1078390320929410. 

American Psychological Association. (2017). Prolonged exposure (PE). https://www.apa.org/ptsd-guideline/treatments/prolonged-exposure

Americans for Safe Access. (2019). Patient’s guide to CBD. https://www.safeaccessnow.org/patientscbd

Atakan, Z. Cannabis, a complex plant: Different compounds and different effects on individuals. Therapeutic Advances in Psychopharmacology, 2012; 2(6), 241-254.

Bergamaschi, M.M., Queiroz, R.H., Chagas, M.H., de Oliveira, D.C., De Martinis, B.S., Kapczinski, F., Quevedo, J., Roesler, R., Schröder, N., Nardi, A. E., Martín-Santos, R., Hallak, J. E., Zuardi, A. W., Crippa, J. A. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients. Neuropsychopharmacology, 2011; 36(6), 1219-1226

Black, N., Stockings, E., Campbell, G., Tran, L.T., Zagic, D., Hall, W.D., Farrell, M., Degenhardt, L. Cannabinoids for the treatment of mental disorders and symptoms of mental disorders: A systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry, 2019; 6(12), 995-1010.

Boggs, D. L., Surti, T., Gupta, A., Gupta, S., Niciu, M., Pittman, B., Schnakenberg Martin, A. M., Thurnauer, H., Davies, A., D’Souza, D. C., Ranganathan, M. The effects of cannabidiol (CBD) on cognition and symptoms in outpatients with chronic schizophrenia a randomized placebo controlled trial. Psychopharmacology, 2018; 235(7), 1923-1932.

Bonn-Miller, M., Loflin, M.J.E., Thomas, B.F., Marcu, J.P., Hyke, T., Vandrey, R. Labeling accuracy of cannabidiol extracts sold online. Journal of the American Medical Association, 2017; 318(17), 708-1709.

Bridgeman, M.B., Abazia, D.T. Medicinal cannabis: history, pharmacology, and implications for the acute care setting. Pharmacology and Therapeutics, 2017; 42(3), 180-188.

Cadena, A. (2019a). Is CBD Legal? The legal status of CBD in 2019. https://cbdorigin.com/is-cbd-legal/

Corroon, J. M., Mischley, L. K., Sexton, M. Cannabis as a substitute for prescription drugs—A cross-sectional study. Journal of Pain Research, 2017; 10, 989-998.

Crippa, J. A. S., Derenusson, G. N., Ferrari, T. B., Wichert-Ana, L., Duran, F. L. S., Martin-Santos, R., Simões, M. V., Bhattacharyya, S., Fusar-Poli, P., Atakan, Z., Santos Filho, A., Freitas-Ferrari, M. C., McGuire, P. K., Zuardi, A. W., Busatto, G. F., Hallack, J. E. C. Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: A preliminary report. Journal of Psychopharmacology, 2011; 25(1), 121-130.

Daley, B. (2019). CBD: Rising star or popular fad? The Conversation. https://theconversation.com/cbd-rising-star-or-popular-fad-110146

Donvito, G., Nass, S. R., Wilkerson, J. L., Curry, Z. A., Shurman, L. D., Kinsey, S. G., Lichtman, A. H. The endogenous cannabinoid system: A budding source of targets for treating inflammatory and neuropathic Pain. Neuropsychopharmacology, 2018; 43(1), 52-79.

Dorbian, I. (2019). CBD market could pull in $16 billion by 2025, says study. https://www.forbes.com/sites/irisdorbian/2019/03/12/cbd-market-could-pu…

Drugs.com. (2018) Epidiolex. https://www.drugs.com/epidiolex.html

Elms, L., Shannon, S., Hughes, S., Lewis, N. Cannabidiol in the treatment of post-traumatic stress disorder: A case series. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2019; 25(4), 392-397.

Fiorillo, S. (2019). Is CBD oil legal in 2019? State-by-state and future legality. https://www.thestreet.com/lifestyle/health/is-cbd-oil-legal-14802001

Fraser, G. A. The use of a synthetic cannabinoid in the management of treatment-resistant nightmares in posttraumatic stress disorder (PTSD). CNS Neuroscience and Therapeutics, 2009; 15(1), 84-88.

Grinspoon, P. (2018). Cannabidiol (CBD)—What we know and what we don’t. https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-wh…

GW Pharmaceuticals, PLC . (2018). EPIDIOLEX® (cannabidiol) Oral Solution—The first FDA-approved Plant-derived Cannabinoid Medicine—Now Available by Prescription in the U.S. http://ir.gwpharm.com/news-releases/news-release-details/epidiolexr-can…

Hollander, E. (2019). Cannabidivarin (CBDV) vs. placebo in children with autism spectrum disorder (ASD). ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03202303. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03202303

Howlett, A. C., Abood, M. E. (2017). CB1 & CB2 receptor pharmacology. Advances in Pharmacology, 80, 169-206. https://doi.org/10.1016/bs.apha.2017.03.007

Hudak, J. (2018). The Farm Bill, hemp legalization and the status of CBD: an explainer. https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2018/12/14/the-farm-bill-hemp-and…

Jaeger, K. (2019). This is why federal agencies are warning employees about CBD. https://www.marijuanamoment.net/this-is-why-federal-agencies-are-warnin…

Jones, G. (2019). GW Pharma’s cannabis-based medicine to be tested in dementia. https://www.pmlive.com/pharma_news/gw_pharmas_cannabis-based_medicine_t…

Kaplan, S. (2019). Cannabis companies push FDA to ease rules on CBD products. https://www.nytimes.com/2019/05/31/health/cannabis-fda-regulate.html

Kubala, J. (2018). 7 benefits and uses of CBD oil (plus side effects). https://www.healthline.com/nutrition/cbd-oil-benefits

Lafaye, G., Karila, L., Blecha, L., Benyamina, A. Cannabis, cannabinoids, and health. Dialogues in Clinical Neuroscience, 2017; 19(3), 309-316.

Laprarie, R. B., Bagher, A. M., Kelly, M. E., Denovan-Wright, E. M. (2015). Cannabidiol is a negative allosteric modulator of the cannabinoid CB1 receptor. British Journal of Pharmacology, 172(20), 4790-4805. 

Leweke, F. M., Piomelli, D., Pahlisch, F., Muhl, D., Gerth, C. W., Hoyer, C., Klosterkötter, J., Hellmich, M., Koethe, D. (2012). Cannabidiol enhances anandamide signaling and alleviates psychotic symptoms of schizophrenia. Translational psychiatry, 2(3), e94.

Lu, H-C., Mackie, K. (2016). An introduction to the endogenous cannabinoid system. Biological Psychiatry, 79(7), 516-525.

McGuire, P., Robson, P., Cubala, W. J., Vasile, D., Morrison, P. D., Barron, R., Taylor, A., Wright, S. (2018). Cannabidiol (CBD) as an adjunctive therapy in schizophrenia: a multicenter randomized controlled trial. American Journal of Psychiatry, 175(3), 225-231.

Minichino, A., Senior, M., Brondino, N., Zhang, S. H., Godlewska, B., Burnet, P. W. J., A. Cipriani., Lennox, B.R. (2019). Measuring disturbance of the endocannabinoid system in psychosis: a systematic review and meta-analysis. JAMA Psychiatry, 76(9), 914-923.

National Cancer Institute. (2019). Cannabis and cannabinoids (PDQ®)—Health professional version. https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/hp/cannabis-pdq

Natural Force. (2019). Hemp oil vs CBD oil: Everything you need to know. https://naturalforce.com/blogs/nutrition/hemp-oil-vs-cbd-oil

Neumeister, A., Normandin, M.D., Peitrzak, R.H., Piomelli, D., Zheng, M.Q., Gujarro-Anton Potenza, M. N., Bailey, C. R., Lin, S. F., Najafzadeh, S., Ropchan, J., Henry, S., Corsi-Travali, S., Carson, R. E., Huang, Y. (2013). Elevated brain cannabinoid CB1 receptor availability in post-traumatic stress disorder: a positron emission tomography study. Molecular Psychiatry, 18(9), 1034-1040

Nichols, K. (2019). “The FDA is struggling”: Former US Surgeon General Carmona on government’s approach to CBD. https://hempindustrydaily.com/former-us-surgeon-general-richard-carmona…

Pacher, P., Batkai, S., Kunos, G. (2006). The endocannabinoid system as an emerging target of pharmacotherapy. Pharmacological Reviews, 58(3), 389-462.

Pertwee, R. G. (2009). Emerging strategies for exploiting cannabinoid receptor agonists as medicines. British Journal of Pharmacology, 156(3), 397-411. 

Perucca, E. (2017). Cannabinoids in the treatment of epilepsy: hard evidence at last? Journal of Epilepsy Research, 7(2), 61-76.

Petkovic, B. (2019). Hemp oil vs CBD oil: How different are they exactly? https://loudcloudhealth.com/hemp-oil-vs-cbd-oil/

Pierre, J. M. (2019). Cannabidiol (CBD) for schizophrenia: Promise or pipe dream? Current Psychiatry, 18(5), 12-16, 19-20.

Project CBD . (2019). What is CBD? https://www.projectcbd.org/cbd-101/what-is-cbd

Rawls, B. (2019). The CBD oil: Everything you need to know. https://rawlsmd.com/health-articlesciencebehind/science-behind-cbd-ever…

Royal Society of Chemistry . (2019a). CBD. http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.24547.html

Royal Society of Chemistry . (2019b). (−)-δ-9-trans-Tetrahydrocannabinol. http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.15266.html

Rudd, J. (2018). CBD vs THC—What are the main differences? https://www.analyticalcannabis.com/articles/cbd-vs-thc-what-are-the-mai…

Sanders, L. (2019). The CBD boom is way ahead of the science. https://www.sciencenews.org/article/cbd-product-boom-science-research-h…

Tesséra Naturals . (2019). Hemp oil vs CBD oil. https://tesseranaturals.com/hemp-oil-vs-cbd-oil/
Google Scholar

Urits, I., Borchart, M., Hasegawa, M., Kochanski, J., Orhurhu, V., Viswamath, O. (2019). An update of current Cannabis-based pharmaceuticals in pain medicine. Pain and Therapy, 8(1), 41-51.

Pierre, J. M. (2019). Cannabidiol (CBD) for schizophrenia: Promise or pipe dream? Current Psychiatry, 18(5), 12-16, 19-20.

U.S. Drug Enforcement Administration (2018). Schedules of controlled substances: Placement in Schedule V of Certain FDA-approved drugs containing cannabidiol; corresponding change to permit requirements.

https://www.federalregister.gov/documents/2018/09/28/2018-21121/schedul…

U.S. Food and Drug Administration (2018). Epidiolex (cannabidiol) oral solution full prescribing information. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210365lbl.pdf

U.S. Food and Drug Administration (2019). Remarks by Dr. Sharpless at the FDA public hearing on scientific data and information about products containing cannabis or cannabis-derived compounds. https://www.fda.gov/news-events/speeches-fda-officials/remarks-dr-sharp…

VA Office of Research and Development (2019). Cannabidiol as an Adjunctive to prolonged exposure for the treatment of PTSD. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03518801. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03518801?term=cbd&cond=ptsd&draw…

Wan, W. (2019). Many unanswered questions, concerns about CBD products, says FDA acting chief at first public hearing. https://www.washingtonpost.com/business/2019/05/31/amid-flood-cbd-produ…

World Health Organization (2016). The health and social effects of nonmedical cannabis use. https://www.who.int/substance_abuse/publications/msbcannabis.pdf

World Health Organization (2017). CANNABIDIOL (CBD) Pre-Review Report, Agenda Item 5.2. Thirty-ninth meeting. Geneva, November 6-10. 

https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf

Wong, C. (2019). CBD Oil: Benefits, uses, side effects, and safety. https://www.verywellhealth.com/cbd-oil-benefits-uses-side-effects-41745…

Zou, S., Kumar, U. (2018). Cannabinoid receptors and the endocannabinoid system: Signaling and function in the central nervous system. International Journal of Molecular Sciences, 19(3), E833.

Zuardi, A. W., Rodrigues, N. P., Silva, A. L., Bernardo, S. A., Hallak, J. E. C., Guimarães, F. S., Crippa, J. A. S. (2017). Inverted U-shaped dose-response curve of the anxiolytic effect of cannabidiol during public speaking in real life. Frontiers in Pharmacology, 8, 259.

DOÇ. DR. CENK KILIÇ ANATOMİ UZMANI (DENEYSEL VE TAMAMLAYICI TIP) 

İletişim: 0 539 6786194 (Whatsapp ulaşabilirsiniz.)