fbpx KEMALİSTLER,  ALTIN  KADEHLERLE SUNULAN  ZEHİRLERE  DİKKAT  ETMELİ ! | Mamak Havadis

KEMALİSTLER,  ALTIN  KADEHLERLE SUNULAN  ZEHİRLERE  DİKKAT  ETMELİ !

      Biz; “Kemalizm”i dünya görüşü olarak seçenler için, Cumhuriyet’i devlet modeli ve yaşam tarzı olarak seçenler için “Birinci vazifemiz Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir”…

      Gazi Mustafa Kemal Atatürk 15 Ekim 1927’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı “hitabe” ile Türkiye Cumhuriyeti’ni koruma görevini bizlere vermiştir. Biz Cumhuriyetçiler, biz Kemalistler hepimiz Samsun’a çıkış doğumluyuz, 23 Nisan 1920 doğumluyuz, Erzurum Kongresi doğumluyuz, 29 Ekim 1923 doğumluyuz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin en önemli ilkesi; olmazsa olmaz ilkesi “İstiklal-i Tam”dır. Yani, “Tam İstiklal”dir. “Tam İstiklal” ilkesinde, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir”…

      “Tam İstiklal” ilkesi zedelenirse Cumhuriyetin maddi, manevi bütün kazanımları tehlikeye girer.

      “Tam İstiklal” ilkesini yıpratmak, kemirmek, sulandırmak, saptırmak isteyenler bu kötü niyetlerini elbette ordularıyla ortaya koyamazlar. Çünkü, dünyanın esir milletlerine rehber ve umut olmuş, 96 yaşına girmiş, sayılı halk yönetimlerinden birine sahip olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Silahlı Kuvvetleri, açıktan gelecek her türlü saldırıyı def edecek güçte ve dikkattedir.

      Kurtuluş Savaşı’ndan sonra dostlarının sevdiği, düşmanlarının çekindiği ama bütün ulusların onuruna saygı duyduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı emperyalizmin taktikleri, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra değişti. Cumhuriyet bilinci ve Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan güven emperyalizmin iç uzantıları tarafından kemirilmeye çalışıldı.

      “Küçük Amerika olmak” aymazlığı; “Stratejik Ortak” avuntuları, modern manda ve himayeciler tarafından halkımıza ekonomik kalkınma yolu olarak gösterildi. Türklerin  bilinci eritilmeye çalışıldı .

      Çok hayıflanmaya, çok endişelenmeye gerek yok… Korkuya ise hiç yer yok. Geçen 96 yıllık süreçte, her şeye rağmen, Cumhuriyetimiz muhafızlarını yetiştirdi.

      Osmanlılar döneminde olsun, Cumhuriyet döneminde olsun; “Gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde” olanlar çıkmıştır. Onun için, aymazlıklar içine düşenleri her fırsatta devamlı uyarmalıyız; hıyanet içinde olanlara da hiç müsamaha göstermemeliyiz.

      Mustafa Kemal’in izinden yürüyenler, yani bizler, “İstiklal-i Tam”ı temel ilkesi olarak kabul eden Türkiye Cumhuriyeti’nin sahipleri olarak bağımsızlığımıza gölge düşürecek bütün siyasal ve ekonomik angajmanlara karşıyız!

      Neyin karşılığı olursa olsun, ulusal haysiyetimizi zedeleyen ve zedeleyecek olan hiçbir yapılanmada olamayız. Mustafa Kemal Atatürk, Türk halkının haysiyetine çok düşkündü. Onun varisleri olarak bizler de her şeyden önce “Tam Bağımsızlık” diyoruz. 

Kemalistler, altın kadehlerde sunulan zehirlere dikkat etmeli. Saygılarımla ...