fbpx MADENLERİMİZ VE MADENCİLERİMİZ | Mamak Havadis

MADENLERİMİZ VE MADENCİLERİMİZ

Maden bildiğimiz gibi yer kürenin çok derin tabakalarından, yer altından çok büyük meşakkatlerle çıkartılan demir, bakır, krom, kömür, petrol gibi değerli nesnelerdir ve ülke ekonomisine yön veren, değer katan sanayide işlenen yüzlerce malzemeye dönüşen endüstriyel ve ekonomik değerlerimizdir.
Madenin yer altından çıkartılarak işleme sokulması en zor aşamadır, bir avuç kömür çıkartmak ve bizlere hizmet sunmak için ömürlerini feda eden emektarlarımız emekleri asla inkâr edilemez ve göz ardı edilemez madencilerimizdir. Dünyanın en zor ve meşakkatli işleriyle uğraşır madencilerimiz, bizler uyurken onlar karanlıklarda yollara koyulurlar ve vardiya usulüyle çalışmak ekmek paralarını kazanmak için yer altının çok derinlerine inerler. Gün ışığının olmadığı, yaşam koşullarının çok zor ve tüm olumsuzlukların olduğu yüzlerce metre yerin aşağısındadırlar madencilerimiz. Bin bir güçlükler içerisinde çalışarak alınlarının terinin karşılığını almak için amansız mücadele ederler. Çoğu zamanda güneş ışığını ve gündüz ışığını göremeyip bu zenginliklerden mahrum kaldıkları için, verem, kanser ve akciğer hastalıklarıyla karşı karşıya kalıp hayatlarını çok erken yaşlarda kaybederler. 
Çoğu insanımızın yaşamış olduğu sosyalleşme sürecini yaşayamaz madencilerimiz çünkü çalışmak için zamanları yetmemektedir. Bu yüzden vakit bulamazlar, bulduklarında da çok yıpratıcı ve yorucu mesleklerinden kalan vakitte de dinlenmeyi ve tarifsiz yorgunluklarından dolayı uyumayı tercih ederler. Bende bir, Bor maden şehri olan Balıkesir’imizin Bigadiç ilçesinin bir insanıyım ve madende çalışan çok kişiyle arkadaşlık etmişliğim olmuştur ve halende etmekteyim. Bazen söylenir bazı mesleklerin emeklerinin karşılığı hiçbir maddiyatla ödenemez diye, işte madencilik mesleği böyle zor, meşakkatli ama bir o kadarda zorlukların üstesinden gelindiği için onurlu bir meslektir.
Roma İmparatorluğu zamanında babasının gazabından kaçan Santa Barbara isimli bir bayanın, 4 Aralık günü bir mağaraya sığındığı ve mağarada çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılmış, bu nedenle bu kişi madencilerin koruyucu azizesi olarak kabul edilmiştir. Santa Barbara’nın, İzmit’te yaşamış olması ve efsanenin geçtiği mekânların Anadolu olmasından dolayı 4 Aralık tarihi önce Anadolu’da, daha sonrada Avrupa ve tüm dünyada “Dünya Madenciler Günü” olarak kabul edilmiş ve kutlanılmıştır.
Tarih boyunca uygarlıkların gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan madencilik özellikle, insanlığın gelişim sürecinin son iki yüz yıllık sürecinde çok hızlı ilerlemiş ve 18. yüzyılda Avrupa‘da gerçekleştirilen sanayi devriminde önemli roller üstlenmiştir. Yaşadığımız yüzyılda da, yeraltı zenginliklerinin üretimi ile gelişen sanayinin hammadde girdisini sağlayarak insanın yaşamını sürdürülebilmesi ve refah düzeyinin yükselmesi bakımından da, belirleyici olan madencilik sektörü eskiden olduğu gibi, bugün de dünya milletleri açısından vazgeçilmez konumunu sürdürmektedir. Teknolojik ve ekonomik önemini korumuştur.
Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de bazı sıkıntılar bulunmaktadır, özelikle ülkemizde zaman zaman yaşanan metan (CH4) gazının sıkışması ve patlaması sonucu oluşan ve grizu patlaması olarak bilinen talihsiz olaylar ve benzerleri olaylar dolayısıyla meydana gelen ölüm ve yaralanmalarda ülkemiz millet olarak yasa boğulmuş madenci kardeşlerimizin ve ailelerin acıları bizleri de derinden sarsmıştır.
Özellikle dünya enerji kaynaklarının tükenmeye başlaması ve ülkemiz topraklarının maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülke olması nedeniyle, dış güçlerin ülkemiz üzerinde oynamış olduğu planlar sürekli gündeme gelmekte, dolayısıyla da dış güçler kendi menfaatlerine yönelik çıkarları uğruna bu hayasızca arzularını günden güne arttırmaktadır. Ülkemizde maden yönünden en zengin bölgelerimiz Doğu Anadolu Bölgesi, Yukarı Fırat Bölümü, Elazığ İli Maden İlçesi’dir. Bunun sebebi volkanik alanların burada yaygın olmasıdır. Ülkemizde madenlerin aranarak tespit edilmesi Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) tarafından yapılmaktadır. Madenin işletilmesi ve sermaye desteği ise, Etibank tarafından ya da özel sektör tarafından karşılanır. 
Millet olarak, ülkemizin her zaman güçlü olması ve ayakta durabilmesi için, ekonomimiz için olmazsa olmaz konumundaki ve alternatifsiz madenlerimizi, yer altı zenginliklerimizi çıkartmak, korumak ve işleyerek dünyanın en zengin ülkesi olduğumuzu tüm dünyaya gösterebilmek için işlevsel ve günün ihtiyaçlarına cevap veren “Maden ve Madenlerimizi Koruma Kanununun” çıkartılması ve bu alanda çok değerli meslek mensubu tüm madencilerimizin sağlıklarının, yaşam koşullarının ve sosyal haklarının iyileştirilmesi suretiyle imkân ve kabiliyetlerinin arttırılması “ Sosyal Hukuk Devlet ” ilkesi gereği sağlanmalıdır.
Ben böyle değerli ve anlamlı bir günde maden mesleği içerisinde yer alan tüm madenci emekçilerin, teknisyen, mühendis ve çalışanların “ 4 Aralık Dünya Madenciler Günlerini ” kutlar, madenciliğimizin ve madencilik sorunlarının tamamıyla ortadan kaldırılmış bir şekilde başarılara imza atarak ilerlemesini ve yeraltı tüm zenginliklerimizin gerçek değerini bulmasını sağlıklı, huzurlu ve müreffeh bir ülke olarak ulusça yaşamamızı temenni ederim.