fbpx ÖĞRETMENLERİMİZ | Mamak Havadis

ÖĞRETMENLERİMİZ

Öğretmen, görevi eğitim ve öğretim olan, eğitim ve öğretim kurumlarında öğrencilerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten, öğrencilerinin yaşamlarına yön veren, onları hayata hazırlayan ve topluma kazandıran çok değerli meslek mensubudur. 
Bir ulusun, çağdaş ülkeler ve toplumlar düzeyine gelebilmesi için kaliteli bir eğitim ve öğretim seviyesinin olması ve bununda temel taşlarını oluşturan eğitim ve öğretim kadrosunun mevcuduyla, yani öğretmenleriyle olabilmektedir. Eğitim sorunlarını çözen milletler, aynı zamanda kültür, sanat, spor, bilim, teknoloji, sosyal ve ekonomik alanlarda da kalkınmış ve ilerlemiş ülkeler olur. Öğretmen, doğan güneşe benzer, adeta etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmen, cehaletin cahilliğin, bilgisizliğin tek çaresidir, tek çözüm yoludur.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri’ nin Başöğretmenliği sıfatını kabul etmiş ve bu tarih itibari ile Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlanmaya başlanmıştır. Bu çok önemli ve anlam teşkil eden günün önemi ve yaşantımız içerisine girmesi bu şekilde olmuştur. Kuruluşu 1946 yılında gerçekleşen, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından yapılan bir öneriyle, 1994 yılından bu yana her yıl 5 Ekim tarihi Dünya Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarih Fransa'nın başkenti Paris'te 1966 yılında düzenlenen Öğretmenlerin Statüsü Hükümetler Arası Özel Konferansı'nın sona ermesi ve Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi'nin oylanarak kabul edilmesinin de yıl dönümü olmaktadır.
Öğretmenlik mesleği öylesine kutsal ve anlamlı bir meslektir ki, hiçbir şekilde ve hiçbir suretle kelimelere sığdırılamaz. Önemi birkaç kelimeyle ve cümleyle asla anlatılamaz, çünkü öğretmenlerimizin eseri olarak, bizler tek meslek sahibiyken öğretmenlerimiz yetiştirdiği binlerce hâkim, doktor, subay, avukat, mimar, mühendis, sanatkâr v.s. sayısız meslekler sahibi olmakta ve böyle bir maneviyata ulaşmaktadır. Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ ünde buyurduğu üzere “ Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. ” Sözü bizleri yetiştirip, meslek sahibi olmamızı sağlayan kıymetli öğretmenlerimizin önemini ve maneviyatını dile getirmektedir. Yine Ulu Önderimiz ve Baş Öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, “ Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en saygı değer insanlarıdır. ” demek suretiyle öğretmenlerin insan yaşamındaki kıymeti üzerinde önemle durmuştur. Tabii ki, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, geleceğin yarınların güvencesinin eğitim, eğitimin ve toplumumuzun güvencesinin de, öğretmenlerimiz olduğunu çok iyi biliyordu.  Bu sebeple, “ Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. ”  demek suretiyle o dönemlerde yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyetinin yüceltilmesinin ancak öğretmenler sayesinde olabileceğini de dile getirmiştir.
Ayrıca Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, “ Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak neticeleri vermesi, ancak irfan ordusuyla kaimdir. ” demek suretiyle de öğretmenlerin önemine ve başarılarının devamlılığına ilelebet yaşayacak nitelikte olmasına değinmiştir. Toplumumuzun değerli öğretmenlerine seslenerek, “ Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. ” Cumhuriyetimizin tamamen öğretmenlerimizin yetiştireceği nesiller sayesinde ayakta duracağını ve onlara çok büyük görev düştüğünü ifade etmiştir. Bir milleti millet yapan temel ögelerin başında da Eğitimin geldiğini şu veciz sözleriyle buyurmuştur. “ Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. ” özdeyişiyle öğretmenlerin toplum yaşantısındaki yerine ve millet olma olgusundaki temel taşını oluşturma konusundaki öneme vurgu yapmıştır. 
24 KASIM 2019 tarihinin Öğretmenler Günü olması münasebetiyle, başta Baş Öğretmenimiz Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, hürmet, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsinin ruhları şad olsun. Ayrıca bizleri yetiştiren ve bugünlere gelmemizi sağlayan, başta kıymetli öğretmenlerim ile eşim, kardeşlerim, yeğenlerim olmak üzere, tüm öğretmenlerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyor, öğretmenler günlerini ayrı ayrı kutluyor, sağlık, sıhhat, huzur ve mutluluklarla dolu nice seneler diliyorum.