fbpx ÖLMEYEN ÖNDER: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK | Mamak Havadis

ÖLMEYEN ÖNDER: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışından 81 yıl sonra, 10 Kasımda Ata’mızı hatırlamak ve hatırlatmak, gerçek bir Atatürkçü olarak bizim başlıca görevimiz… Atatürk’ün kişiliğini, siyasi, askeri, sosyal, psikolojik, ekonomik, jeopolitik, sosyolojik olarak yaptıklarını birkaç sayfaya sığdırmak mümkün değil! Ama birkaç konuya kısaca dokunabiliriz…

Amerikalı tarihçi ve psikatrist Prof. Arnold Ludwing’in önderlerin 11 ölçeğe göre başarı ve önem derecelendirmesi yaparak; dünya çapında yapılan 3 yıllık araştırma ve anketlerden sonra da 20. Yüzyılın lideri Mustafa Kemal Atatürk seçilmişti… Norveç’de ‘çaresiz kalırsan Atatürk gibi düşün’ deyimi kullanılırken, Çin’deki okullarda okutulan kitapların üzerinde 4 büyük kişinin askeri üniformalı resminin olması ve bunlarda birinin Atatürk olması ve okullarda çocuklara Atatürk ve Türkiye derslerinin verilmesi,  1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti kurulur kurulmaz ders kitaplarının ilk sayfasına Atatürk’ün resminin basılması dünya genelinde Belçika Vise’da kasaba girişine Place Ataturk adı verirken, Bangladeş Dakka’da Kemal Ataturk Avenue, İslamabad’da Atatürk Avenue, Hollanda Oostzaan’da Atatürk Bahçe Köyü gibi 35 yere önderimizin adı verildi. 43 ülkede de heykelin olduğunu da biliyoruz ama heykellerinin sayısını bilemiyoruz. İtalyan radyosunun Atatürk’ün öldüğünü duyurduğu anonsta ‘Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkın, büyüğünüz geliyor’ demesi, zaten dünyayı nasıl etkilediğini anlamamız için yeterli…

1906 Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu.

1907 Gizlice Selanik'e geçip, orada da, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin bir şubesini kurdu

1908 Almancadan Osmanlıcaya çevirdiği, Berlin Askeri Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann'ın, "Takımın Muharebe Talimi" kitabını yayınladı.

1909 Bölük, alay, liva manevralarını içeren Cumalı Ordugâhı adlı çalışmayı yapmıştır.

1911 Kırmızı mavi muharebe birliklerinin Selanik- Kılkış arasındaki savunma ve taaruz uygulamaları ile ilgili değerlendirmeyi içeren Tâbiye ve Tatbikat Seyahati adlı eseri yazmıştır.

1912 Bölüğün Muharebe Talimi adlı Almanca eserin çevirisini yapmıştır.

1916 Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih adlı çalışasında taktik ve emirlerin yazılmasını içeren çalışması basıldı.)

1918 Kasımda Babaali’de Minber Gazetesini çıkartmaya başladı.

1919 Sivas’da İrad-i Milliye Gazetesini çıkardı.

1919  1909-1914 yılları arasında kaleme aldığı askeri yazılarını Zabit ve Kumandan ile Hasbihal adlı eserinde toplamıştır.

1920 27 Aralıkta Ankara’ya Büyük Millet Meclisi’ni kurmaya geldiği zaman Hakimiyet-i Milliye Gazetesini çıkartmıştır.

1927-15 Mayıs 1919 Bandırma vapuruna bindiği andan, kurtuluş savaşı bitene kadar geçen konuları belgeleri ile anlatan Nutuk’u yazmıştır.

1930 Vatandaş İçin Medeni Bilgiler adlı hazırladığı eser Manevi kızı Afet İnan adıyla yayımlanmıştır.

1937 Geometri kitabı isimsiz olarak yayımlanmıştır.
 

Eğitim tarafını bir kenara bırakıp; bir de askeri açıdan bakalım:

1911 yılında Trablusgarp’ta İtalyan emperyalizmine,

1913 II. Balkan Savaşında Bolayır’da görev yapıp, I. Balkan Savaşında kaybedilen, Çatalca’ya kadar gelen  Karadağlılar, Bulgarlar, Sırplar ve Yunanlılara karşı savaşıp Edirne’ye kadar süren,

1915 yılında Çanakkale’de İngiliz emperyalizmine,

1916 Ağustosda Diyarbakır komutanlığına bağlı, Muş ve Bitlis’i Rus emperyalizminden alan,

1918 Ekimde Katma Zaferi ile Suriye ve Filistin’de İngiliz emperyalizmine

Sakarya ve Dumlupınar’daa İngiliz emperyalimine karşı savaşan önderdir.

Endonezya,  Orta Asya, Atatürk’ü örnek aldılar.

Hakkında söylenen çok güzel şeyler var; Önderimizin! Bir de tanınmış kişiler neler demişler; onlara bakalım…

Franklin Roosevelt  (ABD Başkanı): ‘Beyaz Saray'daki görevim tamamlanınca ilk yapmak istediğim şey, zamanımızın bu en dikkate değer şahsiyetini ülkesinde ziyaret etmekti. Kader buna izin vermedi... Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler.’

Llyod George (İngiltere Başkanı): ‘Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk Milleti'ne nasip oldu. Mustafa Kemâl'in dehasına karşı elden ne gelirdi.’

Winston Churchill (Bakan ve İngiltere Başbakanı): ‘Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka bir şey değildir.’

Nikita S. Kruşçev  (Sovyetler Birliği Başkanı): ‘Yakın ve Orta Doğu'da ilk cumhuriyet, doğuşunu O'na borçludur. Bu cumhuriyet, birçok ulusun milli özgürlük savaşlarına ışık tutmuştur. Atatürk’ün yönetimindeki Türkiye'nin uluslararası otoritesi yükselmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.’

John F. Kennedy (ABD Başkanı): ‘Atatürk adı insana bu yüzyılın büyük insalarından birinin tarihi başarılarını, Türk ulusuna ilham veren önderliğini, modern dünyayı anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeri önder olarak kudret ve cesaretini hatırlatmaktadır. Şüphesiz ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşu ve o zamandan beri Atatürk'ün ve Türkiye'nin giriştiği derin ve geniş devrimler kadar bir ulusun kendisine olan güvenini daha başarı ile belirten bir başka örnek gösterilemez.’

Edouard Herriot (Fransa Başbakanı): ‘Paşa, size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa'da laik bir hükümet kurmuştum. Bu hükümeti Papa'nın Paris'teki temsilcisinin yardımı ile papazlar devirdi. Sizse bir Halifeyi kovdunuz ve gerçek anlamıyla laik bir devlet kurdunuz. Siz, bu taassup içinde laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Dehanızın büyük eseri laik bir Türkiye yaratmak olmuştur.’

Eleftherios Venizelos (Yunanistan Başbakanı): ‘Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir... Bu olağanüstü işleri yapanlar, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.’

Muhammed Ali Cinnah  (Pakistan'ın Kurucusu): ‘O, Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Kemal Atatürk'ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük kahramanını kaybetmiştir. Atatürk gibi önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hint Müslümanları bugünkü durumlarına hala razı olacaklar mı?’

Benita Musolini’nin Atatürk’ü ‘ilerici lider tip’ olarak tanımlamış ve ‘Mussolini, Mustafa Kemal Paşa hakkında; “Gazi’yi azim ve irade sahibi ve faaliyât adamı olarak tanıyorum. Kendisi, memleketinin istiklâl kahramanıdır. Yalnız bu sıfatı bile onu muazzam tarihin ön safına koyar’ demiştir.

Jawaharlal Nehru  (Hindistan Başkanı): ‘Kemal Atatürk veya bizim O'nu o zamanlar tanıdığımız ismiyle Kemal Paşa, gençlik günlerimde benim kahramanımdı. Büyük devrimlerini okuduğum zaman çok duygulandım. Türkiye'yi modernleştirme yolunda Atatürk'ün giriştiği genel çabayı büyük bir takdirle karşıladım. O'nun dinamizmi, yılmaz ve yorulmak bilmezliği insanda büyük bir etki yaratıyor. O, Doğu'da modern çağın yapıcılarından biridir.’ 

Sir Charles Townshend (İngiliz Generali): ‘Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de büyük bir ruh kudretinin esrarı var.’

Ernest Hemingway: ‘Marmara kıyısındaki sıcak, toz toprak içinde, eciş bücüş yollu ikinci sınıf kıyı kasabası Mudanya'da, Batı ile Doğu karşı karşıya geldiler. İsmet Paşa'yla görüşecek Müttefik generallerini taşıyan İngiliz sancak gemisi "Iron Duke"ın kül rengi öldürücü kulelerine rağmen, Batılılar buraya barış dilenmeye geliyordu; yoksa barış istemeye, ya da şartlarını dikte ettirmeye değil... Bu görüşmeler, Avrupa'nın Asya üzerindeki egemenliğinin sonunu gösteriyor. Çünkü Mustafa Kemal, herkesin bildiği gibi, Yunanlıları silip süpürmüştü.’

Claude Farrere (Fransız Romancı ve Diplomat): ‘Sevr'den sonra Türkiye'nin öldüğünü sanmıştım. Ama Türkiye yaşıyor; hem, Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine canlı yaşıyor ki; bir L'loyd George'un bütün çabaları, bütün imkânları, sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor...’

Atatürk’ü idolü olarak görmüş dünya çapında çok lider vardır. Küba’da Che Atatürk’ü örnek almış öldüğünde çantasından Fransızca nutuk çıkmış, Castro ‘biz devrimciliği Atatürk’den öğrendik, bizim esin kaynağımızdı’ derken,  Hindistan’da Gandi ‘Atatürk gelene kadar biz İngilizleri Tanrı zannetmiştik’ diyerek mücadeleye başladıkları dile getirmişti. Çin’de Mao’nun ‘ben Çin’in Atatürk’üyüm’ demesi de bunun göstergesi… Afganistan’da Amanullah Han’a, İran’da Şah Pehlevi’ye, Mısır’da Nasır’a, Venezuella’da Chavez’e, Güney Amerika’da Mandela’ya, Endonezya’dan Muhammede Hatta’ya, emperyalizme karşı önderlik yapmış, önderimizi yad ediyor, önünde saygıyla eğiliyor,  görevimizi her zaman ve her durumda eksiksiz yerine getireceğimize söz veriyoruz! Hiç biz zaman ölmeyecek ve öldürülemeyeceksin!

Ebru ÖZTÜRK

www.ebrununsozlugu.com