fbpx Türkçemiz Bizim Ses Bayrağımızdır ... | Mamak Havadis

Türkçemiz Bizim Ses Bayrağımızdır ...

     Vatanımızla, ulusumuzla, bayrağımızla, dilimizle biz bir bütünüz. Ulusal Egemenlik için bu unsurlar olmazsa olmaz.. Bu yazıda, Gazi Mustafa Kemal’in Devrimleri’nin en anlamlılarından, en önemlilerinden birine; “ Dil  Devrimi”ne değineceğiz.

      “Ulusal Tam Bağımsızlık” ın; Büyük Önder’in deyişi ile “İstiklal-i Tam”ın tamamlanması “Dil Devrimi” ile olmuştur. “Dil” her şeyin başıdır. Ulus olmak için de, devlet olmak için de dilde egemenlik şarttır. Bunun için 12 Temmuz 1932’de dilde en köklü atılım yapıldı; “Türk Dilini Tetkik Cemiyeti” kuruldu,  daha sonraları da alınan kararla adı “Türk Dil Kurumu” oldu.
      Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 1 Kasım 1932 günü, Türk Dilini Tetkik Cemiyeti’nin kuruluşundan hemen üç ay sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarken yaptığı konuşmada;  “-Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın dikkatli ve alakalı olmasını isteriz” demiştir. “Bütün devlet teşkilatına” bir talimattır.
      12 Temmuz 1932’den sonra, bütün yurt kapsamında; yoğun bir derleme, araştırma seferberliği başladı. Halk ağzından her ilde binlerce sözcük toplandı, birleştirildi, ayıklandı; binlerce sayfadan oluşan söz derleme yayınları  yapıldı. Zengin Türkçe birikimleri olan eski metinler tarandı; içlerindeki Türkçü sözcükler eğitim ve bilim kurumlarına sunuldu. Terimleri Türkçeleştirmek için, Türk bilim dilini, Türk edebiyat dilini kurmak için yoğun çabalar gösterildi. Gazi “Talimat”ın vermişti; dilde yapılan bir “Devrim” di.
      Türk Dil Kurumu Büyük Atatürk’ün büyük eserlerinden birisidir. Türk dilinin yabancı sözcüklerden arınması ve Öz Türkçe’nin egemen olması; aydınlanması,aydınlatması amacıyla gerçekleştirilmiştir.. Prof. Dr. Macit Gökberk:  “-Özleşen Türkçe ye karşı çıkanlar bilerek, bilmeyerek çağdaş bir topluma dayanması gereken Cumhuriyetin de ilkelerine karşı çıkarlar” demektedir.
      1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Konya topraklarında Türkçe’yi “Resmi Dil” ilan eder;” Bugünden sonra dergahta,meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya” diye ferman yayınlar. O tarihten 742 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Türk Dil Kurumu’nu kurar, “Dil Devrimi”ni yapar. Türk ulus tarihinin dilde en büyük devrimini yapan iki devlet adamı; Karamanoğlu Mehmet Bey’de,Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Karamanlıdır.. Gerçekten bu çok anlamlı bir olgu..
      Schiller ; “-Dil bir ulusun aynasıdır” der.
      Ünlü Türk şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca; “-Türkçem benim ses bayrağımdır” der.
Evet; Türkçemiz  bizim ses bayrağımızdır..

Kaynak: Türk Dili Dergisi/Cumhuriyetin 50.yılında
Türk Dili ve Yazını Özel Sayısı
Sayı: 266 / Kasım 1973